Ministerieel Besluit van 16 juli 2008
gepubliceerd op 09 oktober 2008

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 31 en programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203589
pub.
09/10/2008
prom.
16/07/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 JULI 2008. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 31 en programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008


De Minister-President, De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, De Minister van Begroting, Financiën, en Uitrusting, De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027193 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008, inzonderheid op artikel 43;

Gelet op het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 17/09/2008 numac 2008027100 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.07 van programma 03 van organisatieafdeling 11 en dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.09 van programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 om maatregel 3.3 van de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië uit te voeren, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 410 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 500 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 31 naar programma 01 van organisatieafdeling 11.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 499 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 31 naar programma 03 van organisatieafdeling 11.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 31 en van programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 juli 2008.

R. DEMOTTE A. ANTOINE M. DAERDEN J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^