Ministerieel Besluit van 16 maart 2009
gepubliceerd op 16 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren die ermee belast zijn de Minister te vertegenwoordigen en toe te zien op de toepassing van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011143
pub.
16/04/2009
prom.
16/03/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


16 MAART 2009. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren die ermee belast zijn de Minister te vertegenwoordigen en toe te zien op de toepassing van het koninklijk besluit van 20 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000011535 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechts sluiten betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht


De Minister van Klimaat en Energie, Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 6, § 2, artikel 30, § 2, gewijzigd bij de wet van 26 juni 2000, en artikel 30bis, ingevoegd bij de wet van 16 juli 2001 en vervangen bij de programmawet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000011535 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechts sluiten betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, artikel 26 vervangen bij het koninklijk besluit van 28 september 2008, Besluit : Enig artikel. Hierna aangewezen ambtenaren van de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : 1° M.Jean-Claude Mignolet, Adviseur-generaal; 2° M.Claude Adams, Adviseur; 3° M.Marc Janssen, Adviseur; 4° M.Gustaaf Vanbavinckhove, Attaché. worden ermee belast de Minister tot wiens bevoegd voor Energie te vertegenwoordigen in de gevallen bedoeld in het koninklijk besluit van 20 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000011535 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechts sluiten betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, en toe te zien op de toepassing van genoemd besluit.

Brussel, 16 maart 2009.

P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^