Ministerieel Besluit van 16 maart 2011
gepubliceerd op 01 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Urologie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024065
pub.
01/04/2011
prom.
16/03/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


16 MAART 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Urologie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, de artikelen 2 en 2bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 september 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006022924 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Urologie sluiten houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Urologie;

Besluit : Enig artikel. Dr. Everaert Karel, Gent, houder van de academische graad van arts, of van een titel die gelijkwaardig wordt verklaard en erkend als specialist, wordt benoemd tot lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Urologie, op de voordracht van de Universiteit Gent, ter vervanging van Dr. Verbaeys Antony, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Brussel, 16 maart 2011.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^