Ministerieel Besluit van 16 maart 2011
gepubliceerd op 13 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit

bron
vlaamse overheid
numac
2011035522
pub.
13/07/2011
prom.
16/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


16 MAART 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit


De Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 51, § 1, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, of het soortenbesluit, artikel 5, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 december 2009;

Gelet op het advies 47.719/3 van de Raad van State, gegeven op 2 februari 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies vanwege het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek van zes gevalideerde rode lijsten (Advies INBO.A.2009.52 van 22 maart 2009 en effectieve overmaking van de rode lijsten op 2 april 2009), ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009;

Overwegende dat rode lijsten in het Soortenbesluit van 15 mei 2009 beschreven worden als lijsten van inheemse soorten, waarbij deze soorten op basis van objectieve criteria worden ingedeeld in klassen, naargelang hun graad van bedreiging;

Overwegende dat hierbij minstens gebruikgemaakt wordt van de klassen « uitgestorven », « met uitsterven bedreigd », « bedreigd », « kwetsbaar » en « zeldzaam »;

Overwegende dat de twee relevante objectieve criteria om deze classificatie te kunnen doorvoeren, bestaan in de zeldzaamheid van de betrokken soorten en de waargenomen trends voor de betrokken soorten;

Overwegende dat de correcte diagnose per soort volgens deze criteria maar kan gesteld worden als er voldoende en ruimtelijk voldoende gespreide gegevens zijn over de betrokken soorten, en als ze voldoende gespreid zijn over de twee tijdsperiodes waarop deze gegevens verzameld werden;

Overwegende dat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek op basis van deze benadering overgegaan is tot de evaluatie van 16 rode lijsten die in de afgelopen jaren opgemaakt werden voor soortengroepen waarvan er soorten inheems zijn in het Vlaamse Gewest.

Besluit : Enig artikel. Ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 worden de lijsten betreffende respectievelijk de inheemse dagvlinders, de inheemse hogere planten, de inheemse libellen, de inheemse loopkevers, de inheemse sprinkhanen en krekels en de inheemse vogelsoorten die als bijlage 1, 2, 3, 4, 5 en 6 bij dit besluit zijn gevoegd, vastgesteld als rode lijsten als vermeld in artikel 5 van voormeld besluit.

Brussel, 16 maart 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 1 Rode Lijst dagvlinders : Maes, D. & Van Dyck, H. (1999) Dagvlinders in Vlaanderen - Ecologie, verspreiding en behoud. Stichting Leefmilieu i.s.m. Instituut voor Natuurbehoud en Vlaamse Vlinderwerkgroep, Antwerpen/Brussel Criteria gebruikt voor de opmaak en de validatie van de Rode Lijst Het toewijzen van een soort aan een bepaalde categorie is gebaseerd op twee factoren, namelijk het zeldzaamheidscriterium (een maat voor de verspreiding) en het trendcriterium (een maat voor achteruitgang/vooruitgang). Bij de opgestelde Rode Lijsten is dit gebaseerd op het aantal vakken in een inventarisatierooster (UTM, IFBL) waar een soort voorkomt tijdens een bepaalde periode in de tijd.

Bij de berekening van trends in de Rode Lijsten werd telkens de toestand uit twee periodes (voor en na een bepaalde spildatum) vergeleken. Belangrijke randvoorwaarden om deze methode te kunnen gebruiken is dat : 1. er een goede spreiding is van de gegevens over Vlaanderen;2. er voldoende gegevens aanwezig zijn in de twee met elkaar te vergelijken perioden. Het achterhalen van het al dan niet aanwezig zijn van voldoende gegevens kan gebeuren door na te gaan hoeveel atlashokken er in beide perioden voldoende goed bemonsterd zijn. Daarbij worden volgende stappen doorlopen : 1. In een eerste stap gaan we na welke atlashokken in beide perioden bemonsterd werden, ongeacht hun soortenrijkdom 2.Vervolgens gebruiken we een criterium dat bepaalt of een hok voldoende goed bemonsterd werd. Dit gebeurt door de atlashokken per periode in dalende soortenrijkdom te rangschikken en vervolgens het gemiddelde aantal soorten van de 5 soortenrijkste atlashokken te nemen. Atlashokken waarin minstens 10 % van dit aantal soorten gezien werd, beschouwen we als voldoende goed bemonsterd. 3. Voor de atlashokken die na deze selectie overblijven kijken we tenslotte naar de spreiding over de verschillende ecoregio's in Vlaanderen.We stellen als voorwaarde dat er minstens 20 % van alle altashokken in elke ecoregio voldoende goed en gezamenlijk bemonsterd moet zijn.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst categorie

Kleine vos

Aglais urticae

Momenteel niet bedreigd

Oranjetipje

Anthocharis cardamines

Momenteel niet bedreigd

Grote weerschijnvlinder

Apatura iris

Bedreigd

Koevinkje

Aphantopus hyperantus

Momenteel niet bedreigd

Groot geaderd witje

Aporia crataegi

Uitgestorven in Vlaanderen

Landkaartje

Araschnia levana

Momenteel niet bedreigd

Adippevlinder

Argynnis adippe

Uitgestorven in Vlaanderen

Grote parelmoervlinder

Argynnis aglaja

Uitgestorven in Vlaanderen

Duinparelmoervlinder

Argynnis niobe

Uitgestorven in Vlaanderen

Keizersmantel

Argynnis paphia

Met uitsterven bedreigd

Bruin blauwtje

Aricia agestis

Kwetsbaar

Zilvervlek

Boloria euphrosyne

Uitgestorven in Vlaanderen

Zilveren maan

Boloria selene

Met uitsterven bedreigd

Groentje

Callophrys rubi

Kwetsbaar

Bont dikkopje

Carterocephalus palaemon

Kwetsbaar

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

Momenteel niet bedreigd

Zilverstreephooibeestje

Coenonympha hero

Uitgestorven in Vlaanderen

Hooibeestje

Coenonympha pamphilus

Momenteel niet bedreigd

Veenhooibeestje

Coenonympha tullia

Met uitsterven bedreigd

Oranje luzernevlinder

Colias croceus

Niet opgenomen

Gele luzernevlinder

Colias hyale

Niet opgenomen

Dwergblauwtje

Cupido minimus

Zeldzaam

Bruin dikkopje

Erynnis tages

Uitgestorven in Vlaanderen

Moerasparelmoervlinder

Euphydryas aurinia

Uitgestorven in Vlaanderen

Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni

Momenteel niet bedreigd

Kommavlinder

Hesperia comma

Bedreigd

Spiegeldikkopje

Heteropterus morpheus

Zeldzaam

Heivlinder

Hipparchia semele

Kwetsbaar

Kleine heivlinder

Hipparchia statilinus

Uitgestorven in Vlaanderen

Dagpauwoog

Inachis io

Momenteel niet bedreigd

Kleine parelmoervlinder

Issoria lathonia

Met uitsterven bedreigd

Argusvlinder

Lasiommata megera

Momenteel niet bedreigd

Boswitje

Leptidea sinapis

Met uitsterven bedreigd

Kleine ijsvogelvlinder

Limenitis camilla

Kwetsbaar

Grote ijsvogelvlinder

Limenitis populi

Uitgestorven in Vlaanderen

Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas

Momenteel niet bedreigd

Bruine vuurvlinder

Lycaena tityrus

Met uitsterven bedreigd

Gentiaanblauwtje

Maculinea alcon

Bedreigd

Pimpernelblauwtje

Maculinea teleius

Uitgestorven in Vlaanderen

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

Momenteel niet bedreigd

Dambordje

Melanargia galathea

Zeldzaam

Bosparelmoervlinder

Melitaea athalia

Uitgestorven in Vlaanderen

Veldparelmoervlinder

Melitaea cinxia

Met uitsterven bedreigd

Woudparelmoervlinder

Melitaea diamina

Uitgestorven in Vlaanderen

Eikepage

Neozephyrus quercus

Momenteel niet bedreigd

Rouwmantel

Nymphalis antiopa

Uitgestorven in Vlaanderen

Grote vos

Nymphalis polychloros

Bedreigd

Groot dikkopje

Ochlodes venata

Momenteel niet bedreigd

Koninginnepage

Papilio machaon

Momenteel niet bedreigd

Bont zandoogje

Pararge aegeria

Momenteel niet bedreigd

Groot koolwitje

Pieris brassicae

Momenteel niet bedreigd

Klein geaderd witje

Pieris napi

Momenteel niet bedreigd

Klein koolwitje

Pieris rapae

Momenteel niet bedreigd

Heideblauwtje

Plebeius argus

Kwetsbaar

Vals heideblauwtje

Plebeius idas

Uitgestorven in Vlaanderen

Gehakkelde aurelia

Polygonia c-album

Momenteel niet bedreigd

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

Momenteel niet bedreigd

Klaverblauwtje

Polyommatus semiargus

Met uitsterven bedreigd

Bretons spikkeldikkopje

Pyrgus armoricanus

Uitgestorven in Vlaanderen

Aardbeivlinder

Pyrgus malvae

Bedreigd

Oranje zandoogje

Pyronia tithonus

Momenteel niet bedreigd

Bruine eikepage

Satyrium ilicis

Kwetsbaar

Iepepage

Satyrium w-album

Onvoldoende gekend

Sleedoornpage

Thecla betulae

Bedreigd

Zwartsprietdikkopje

Thymelicus lineola

Momenteel niet bedreigd

Geelsprietdikkopje

Thymelicus sylvestris

Momenteel niet bedreigd

Atalanta

Vanessa atalanta

Niet opgenomen

Distelvlinder

Vanessa cardui

Niet opgenomen


Gezien om gevoegd te worden bij ministerieel besluit van 16 maart 2011 tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit.

Brussel, 16 maart 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 2 Rode Lijst hogere planten : Van Landuyt, W., Vanhecke, L. & Hoste, I. (2006). Rode Lijst van de vaatplanten van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In : Van Landuyt W. et al. Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. INBO en Nationale Plantentuin van België, Brussel Criteria gebruikt voor de opmaak en de validatie van de Rode Lijst Het toewijzen van een soort aan een bepaalde categorie is gebaseerd op twee factoren, namelijk het zeldzaamheidscriterium (een maat voor de verspreiding) en het trendcriterium (een maat voor achteruitgang/vooruitgang). Bij de opgestelde Rode Lijsten is dit gebaseerd op het aantal vakken in een inventarisatierooster (UTM, IFBL) waar een soort voorkomt tijdens een bepaalde periode in de tijd.

Bij de berekening van trends in de Rode Lijsten werd telkens de toestand uit twee periodes (voor en na een bepaalde spildatum) vergeleken. Belangrijke randvoorwaarden om deze methode te kunnen gebruiken is dat : 1. er een goede spreiding is van de gegevens over Vlaanderen;2. er voldoende gegevens aanwezig zijn in de twee met elkaar te vergelijken perioden. Het achterhalen van het al dan niet aanwezig zijn van voldoende gegevens kan gebeuren door na te gaan hoeveel atlashokken er in beide perioden voldoende goed bemonsterd zijn. Daarbij worden volgende stappen doorlopen : 1. In een eerste stap gaan we na welke atlashokken in beide perioden bemonsterd werden, ongeacht hun soortenrijkdom 2.Vervolgens gebruiken we een criterium dat bepaalt of een hok voldoende goed bemonsterd werd. Dit gebeurt door de atlashokken per periode in dalende soortenrijkdom te rangschikken en vervolgens het gemiddelde aantal soorten van de 5 soortenrijkste atlashokken te nemen. Atlashokken waarin minstens 10 % van dit aantal soorten gezien werd, beschouwen we als voldoende goed bemonsterd. 3. Voor de atlashokken die na deze selectie overblijven kijken we tenslotte naar de spreiding over de verschillende ecoregio's in Vlaanderen.We stellen als voorwaarde dat er minstens 20 % van alle altashokken in elke ecoregio voldoende goed en gezamenlijk bemonsterd moet zijn.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst categorie

Spaanse aak

Acer campestre L.

momenteel niet bedreigd

Vederesdoorn

Acer negundo L.

criteria niet van toepassing

Noorse esdoorn

Acer platanoides L.

criteria niet van toepassing

Gewone esdoorn

Acer pseudoplatanus L.

criteria niet van toepassing

Duizendblad

Achillea millefolium L.

momenteel niet bedreigd

Wilde bertram

Achillea ptarmica L.

momenteel niet bedreigd

Kleine steentijm

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

zeldzaam

Gele monnikskap

Aconitum lycoctonum L. Uitgestorven in Vlaanderen

Blauwe monnikskap

Aconitum napellus L.

criteria niet van toepassing

Kalmoes

Acorus calamus L.

criteria niet van toepassing

Christoffelkruid

Actaea spicata L.

bedreigd

Zomeradonis

Adonis aestivalis L. Uitgestorven in Vlaanderen

Herfstadonis

Adonis annua L. Uitgestorven in Vlaanderen

Muskuskruid

Adoxa moschatellina L.

momenteel niet bedreigd

Zevenblad

Aegopodium podagraria L.

momenteel niet bedreigd

Witte paardenkastanje

Aesculus hippocastanum L.

criteria niet van toepassing

Hondspeterselie

Aethusa cynapium L.

momenteel niet bedreigd

Gewone agrimonie

Agrimonia eupatoria L.

achteruitgaand

Welriekende agrimonie

Agrimonia procera Wallr.

zeldzaam

Bolderik

Agrostemma githago L. Met uitsterven bedreigd

Moerasstruisgras

Agrostis canina L.

momenteel niet bedreigd

Gewoon struisgras

Agrostis capillaris L.

momenteel niet bedreigd

Hoog struisgras

Agrostis gigantea Roth

momenteel niet bedreigd

Ruw struisgras

Agrostis scabra Willd.

criteria niet van toepassing

Fioringras

Agrostis stolonifera L.

momenteel niet bedreigd

Zandstruisgras

Agrostis vinealis Schreb.

momenteel niet bedreigd

Hemelboom

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

criteria niet van toepassing

Zilverhaver

Aira caryophyllea L.

momenteel niet bedreigd

Vroege haver

Aira praecox L.

momenteel niet bedreigd

Kruipend zenegroen

Ajuga reptans L.

momenteel niet bedreigd

Stokroos

Alcea rosea L.

criteria niet van toepassing

Kale vrouwenmantel

Alchemilla glabra Neygenf.

zeldzaam

Fraaie vrouwenmantel

Alchemilla mollis (Buser) Rothm.

criteria niet van toepassing

Geelgroene vrouwenmantel

Alchemilla xanthochlora Rothm.

zeldzaam

Smalle waterweegbree

Alisma gramineum Lej.

Met uitsterven bedreigd

Slanke waterweegbree

Alisma lanceolatum With.

momenteel niet bedreigd

Grote waterweegbree

Alisma plantago-aquatica L.

momenteel niet bedreigd

Look-zonder-look

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande

momenteel niet bedreigd

Moeslook

Allium oleraceum L. Met uitsterven bedreigd

Slangenlook

Allium scorodoprasum L.

bedreigd

Daslook

Allium ursinum L.

momenteel niet bedreigd

Kraailook

Allium vineale L.

momenteel niet bedreigd

Zwarte els

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

momenteel niet bedreigd

Witte els

Alnus incana (L.) Moench

criteria niet van toepassing

Rosse vossenstaart

Alopecurus aequalis Sobol.

momenteel niet bedreigd

Knolvossenstaart

Alopecurus bulbosus Gouan

Uitgestorven in Vlaanderen

Geknikte vossenstaart

Alopecurus geniculatus L.

momenteel niet bedreigd

Duist

Alopecurus myosuroides Huds.

momenteel niet bedreigd

Grote vossenstaart

Alopecurus pratensis L.

momenteel niet bedreigd

Heemst

Althaea officinalis L.

zeldzaam

Bleek schildzaad

Alyssum alyssoides (L.) L. Uitgestorven in Vlaanderen

Witte amarant

Amaranthus albus L.

criteria niet van toepassing

Nerfamarant

Amaranthus blitoides S. Watson

criteria niet van toepassing

Kleine majer

Amaranthus blitum L.

momenteel niet bedreigd

Liggende majer

Amaranthus deflexus L.

criteria niet van toepassing

Franse amarant

Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii (Thell.) O. Bolós et Vigo

criteria niet van toepassing

Basterdamarant

Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus

criteria niet van toepassing

Papegaaienkruid

Amaranthus retroflexus L.

criteria niet van toepassing

Zandambrosia

Ambrosia coronopifolia Torr. et A. Gray

criteria niet van toepassing

Amerikaans krentenboompje

Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder

criteria niet van toepassing

Helm

Ammophila arenaria (L.) Link

momenteel niet bedreigd

Kleinbloemige amsinckia

Amsinckia micrantha Suksd.

criteria niet van toepassing

Hondskruid

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich.

zeldzaam

Rood en blauw guichelheil

Anagallis arvensis L.

momenteel niet bedreigd

Teer guichelheil

Anagallis tenella (L.) L.

zeldzaam

Kromhals

Anchusa arvensis (L.) Bieb.

momenteel niet bedreigd

Hoge ossentong

Anchusa officinalis L.

criteria niet van toepassing

Lavendelhei

Andromeda polifolia L.

bedreigd

Bosanemoon

Anemone nemorosa L.

momenteel niet bedreigd

Gele anemoon

Anemone ranunculoides L.

bedreigd

Grote engelwortel

Angelica archangelica L.

criteria niet van toepassing

Gewone engelwortel

Angelica sylvestris L.

momenteel niet bedreigd

Rozenkransje

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

Uitgestorven in Vlaanderen

Valse kamille

Anthemis arvensis L.

kwetsbaar

Stinkende kamille

Anthemis cotula L.

zeldzaam

Gele kamille

Anthemis tinctoria L.

zeldzaam

Slofhak

Anthoxanthum aristatum Boiss.

criteria niet van toepassing

Gewoon reukgras

Anthoxanthum odoratum L.

momenteel niet bedreigd

Fijne kervel

Anthriscus caucalis Bieb.

momenteel niet bedreigd

Fluitenkruid

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann

momenteel niet bedreigd

Wondklaver

Anthyllis vulneraria L.

kwetsbaar

Grote leeuwenbek

Antirrhinum majus L.

criteria niet van toepassing

Stijve windhalm

Apera interrupta (L.) Beauv.

criteria niet van toepassing

Grote windhalm

Apera spica-venti (L.) Beauv.

momenteel niet bedreigd

Grote leeuwenklauw

Aphanes arvensis L.

momenteel niet bedreigd

Kleine leeuwenklauw

Aphanes australis Rydb.

momenteel niet bedreigd

Selderij

Apium graveolens L.

kwetsbaar

Ondergedoken moerasscherm

Apium inundatum (L.) Reichenb. f.

zeldzaam

Groot moerasscherm

Apium nodiflorum (L.) Lag.

momenteel niet bedreigd

Kruipend moerasscherm

Apium repens (Jacq.) Lag.

Met uitsterven bedreigd

Zandraket

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

momenteel niet bedreigd

Torenkruid

Arabis glabra (L.) Bernh.

bedreigd

Ruige scheefkelk

Arabis hirsuta (L.) Scop.

zeldzaam

Grote klit

Arctium lappa L.

momenteel niet bedreigd

Gewone klit

Arctium minus (Hill) Bernh.

momenteel niet bedreigd

Bosklit

Arctium nemorosum Lej.

zeldzaam

Donzige klit

Arctium tomentosum Mill.

bedreigd

Zandmuur

Arenaria serpyllifolia L.

momenteel niet bedreigd

Pijpbloem

Aristolochia clematitis L.

zeldzaam

Engels gras

Armeria maritima Willd.

bedreigd

Mierikswortel

Armoracia rusticana Gaertn., B. Mey. et Scherb.

criteria niet van toepassing

Valkruid

Arnica montana L. Uitgestorven in Vlaanderen

Korensla

Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte

Met uitsterven bedreigd

Glanshaver

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl

momenteel niet bedreigd

Absintalsem

Artemisia absinthium L.

criteria niet van toepassing

Zomeralsem

Artemisia annua L.

criteria niet van toepassing

Averuit

Artemisia campestris L.

criteria niet van toepassing

Zeealsem

Artemisia maritima L. Met uitsterven bedreigd

Herfstalsem

Artemisia verlotiorum Lamotte

criteria niet van toepassing

Bijvoet

Artemisia vulgaris L.

momenteel niet bedreigd

Italiaanse aronskelk

Arum italicum Mill.

momenteel niet bedreigd

Gevlekte aronskelk

Arum maculatum L.

momenteel niet bedreigd

Asperge

Asparagus officinalis L. subsp. officinalis

momenteel niet bedreigd

Liggende asperge

Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dum.) Corb.

bedreigd

Kalkbedstro

Asperula cynanchica L.

zeldzaam

Zwartsteel

Asplenium adiantum-nigrum L.

zeldzaam

Muurvaren

Asplenium ruta-muraria L.

momenteel niet bedreigd

Tongvaren

Asplenium scolopendrium L.

momenteel niet bedreigd

Noordse streepvaren

Asplenium septentrionale (L.) Hoffmann

Met uitsterven bedreigd

Steenbreekvaren

Asplenium trichomanes L.

momenteel niet bedreigd

Smalle aster

Aster lanceolatus Willd.

criteria niet van toepassing

Nieuw-Nederlandse aster

Aster novi-belgii L.

criteria niet van toepassing

Zulte

Aster tripolium L.

momenteel niet bedreigd

Hokjespeul

Astragalus glycyphyllos L.

criteria niet van toepassing

Wijfjesvaren

Athyrium filix-femina (L.) Roth

momenteel niet bedreigd

Kustmelde

Atriplex glabriuscula Edmondst.

zeldzaam

Gelobde melde

Atriplex laciniata L.

bedreigd

Strandmelde

Atriplex littoralis L.

zeldzaam

Uitstaande melde

Atriplex patula L.

momenteel niet bedreigd

Spiesmelde

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

momenteel niet bedreigd

Wolfskers

Atropa bella-donna L.

zeldzaam

Oot

Avena fatua L.

momenteel niet bedreigd

Zachte haver

Avenula pubescens (Huds.) Dum.

momenteel niet bedreigd

Grote kroosvaren

Azolla filiculoides Lam.

criteria niet van toepassing

Struikaster

Baccharis halimifolia L.

criteria niet van toepassing

Moerasweegbree

Baldellia ranunculoides (L.) Parl.

zeldzaam

Stinkende ballote

Ballota nigra L.

momenteel niet bedreigd

Bitter barbarakruid

Barbarea intermedia Boreau

criteria niet van toepassing

Stijf barbarakruid

Barbarea stricta Andrz.

momenteel niet bedreigd

Vroeg barbarakruid

Barbarea verna (Mill.) Aschers.

criteria niet van toepassing

Gewoon barbarakruid

Barbarea vulgaris R. Brown

momenteel niet bedreigd

Ruig zoutkruid

Bassia hirsuta (L.) Aschers.

Uitgestorven in Vlaanderen

Madeliefje

Bellis perennis L.

momenteel niet bedreigd

Zuurbes

Berberis vulgaris L.

zeldzaam

Grijskruid

Berteroa incana (L.) DC.

criteria niet van toepassing

Kleine watereppe

Berula erecta (Huds.) Coville

momenteel niet bedreigd

Strandbiet

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.

zeldzaam

Ruwe berk

Betula pendula Roth

momenteel niet bedreigd

Zachte berk

Betula pubescens Ehrh.

momenteel niet bedreigd

Knikkend tandzaad

Bidens cernua L.

momenteel niet bedreigd

Smal tandzaad

Bidens connata Muhlenb. ex Willd.

criteria niet van toepassing

Zwart tandzaad

Bidens frondosa L.

criteria niet van toepassing

Veerdelig tandzaad

Bidens tripartita L.

momenteel niet bedreigd

Zomerbitterling

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

momenteel niet bedreigd

Dubbelloof

Blechnum spicant (L.) Roth

momenteel niet bedreigd

Platte bies

Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link

Met uitsterven bedreigd

Heen

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

momenteel niet bedreigd

Gelobde maanvaren

Botrychium lunaria (L.) Swartz

bedreigd

Vertakte maanvaren

Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) Koch

Uitgestorven in Vlaanderen

Kleine maanvaren

Botrychium simplex Hitchc.

Uitgestorven in Vlaanderen

Gevinde kortsteel

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.

zeldzaam

Boskortsteel

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.

momenteel niet bedreigd

Zwarte mosterd

Brassica nigra (L.) Koch

momenteel niet bedreigd

Bevertjes

Briza media L.

kwetsbaar

Akkerdravik

Bromus arvensis L.

zeldzaam

Gekielde dravik

Bromus carinatus Hook. et Arnott

criteria niet van toepassing

Grote trosdravik

Bromus commutatus Schrad.

zeldzaam

Stijve dravik

Bromus diandrus Roth

zeldzaam

Bergdravik

Bromus erectus Huds.

zeldzaam

Zware dreps

Bromus grossus Desf. ex DC. Met uitsterven bedreigd

Zachte dravik

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus

momenteel niet bedreigd

Duindravik

Bromus hordeaceus L. subsp. thominei (Hardouin) Br.-Bl.

zeldzaam

Kweekdravik

Bromus inermis Leyss.

criteria niet van toepassing

Trosdravik

Bromus racemosus L.

momenteel niet bedreigd

Ruwe dravik

Bromus ramosus Huds.

zeldzaam

Dreps

Bromus secalinus L.

momenteel niet bedreigd

IJle dravik

Bromus sterilis L.

momenteel niet bedreigd

Zwenkdravik

Bromus tectorum L.

momenteel niet bedreigd

Heggenrank

Bryonia dioica Jacq.

momenteel niet bedreigd

Vlinderstruik

Buddleja davidii Franch.

criteria niet van toepassing

Grote hardvrucht

Bunias orientalis L.

criteria niet van toepassing

Doorwas

Bupleurum rotundifolium L. Met uitsterven bedreigd

Fijn goudscherm

Bupleurum tenuissimum L. Uitgestorven in Vlaanderen

Zwanebloem

Butomus umbellatus L.

momenteel niet bedreigd

Waaiercabomba

Cabomba caroliniana A. Gray

criteria niet van toepassing

Zeeraket

Cakile maritima Scop.

momenteel niet bedreigd

Hennegras

Calamagrostis canescens (Weber) Roth

momenteel niet bedreigd

Duinriet

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

momenteel niet bedreigd

Opstijgende steentijm

Calamintha ascendens Jord.

Uitgestorven in Vlaanderen

Kleinbloemige steentijm

Calamintha nepeta (L.) Savi

criteria niet van toepassing

Slangenwortel

Calla palustris L.

momenteel niet bedreigd

Gesteeld sterrenkroos

Callitriche brutia Petagna

zeldzaam

Haaksterrenkroos

Callitriche hamulata Kütz. ex Koch

momenteel niet bedreigd

Stomphoekig sterrenkroos

Callitriche obtusangula Le Gall

momenteel niet bedreigd

Klein sterrenkroos

Callitriche palustris L.

zeldzaam

Gewoon sterrenkroos

Callitriche platycarpa Kütz.

momenteel niet bedreigd

Gevleugeld sterrenkroos

Callitriche stagnalis Scop.

momenteel niet bedreigd

Doorschijnend sterrenkroos

Callitriche truncata Guss.

zeldzaam

Struikhei

Calluna vulgaris (L.) Hull

achteruitgaand

Dotterbloem

Caltha palustris L.

momenteel niet bedreigd

Haagwinde

Calystegia sepium (L.) R. Brown

momenteel niet bedreigd

Zeewinde

Calystegia soldanella (L.) R. Brown

zeldzaam

Vlashuttentut

Camelina alyssum (Mill.) Thell.

criteria niet van toepassing

Breed klokje

Campanula latifolia L.

criteria niet van toepassing

Weideklokje

Campanula patula L.

criteria niet van toepassing

Prachtklokje

Campanula persicifolia L.

zeldzaam

Dalmatiëklokje

Campanula portenschlagiana Schult.

criteria niet van toepassing

Kruipklokje

Campanula poscharskyana Degen

criteria niet van toepassing

Akkerklokje

Campanula rapunculoides L.

momenteel niet bedreigd

Rapunzelklokje

Campanula rapunculus L.

momenteel niet bedreigd

Bergklokje

Campanula rhomboidalis L.

criteria niet van toepassing

Grasklokje

Campanula rotundifolia L.

achteruitgaand

Ruig klokje

Campanula trachelium L.

momenteel niet bedreigd

Herderstasje

Capsella bursa-pastoris (L.) Med.

momenteel niet bedreigd

Bittere veldkers

Cardamine amara L.

momenteel niet bedreigd

Bosveldkers

Cardamine flexuosa With.

momenteel niet bedreigd

Kleine veldkers

Cardamine hirsuta L.

momenteel niet bedreigd

Springzaadveldkers

Cardamine impatiens L.

criteria niet van toepassing

Pinksterbloem

Cardamine pratensis L.

momenteel niet bedreigd

Rozetsteenkers

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek

criteria niet van toepassing

Pijlkruidkers

Cardaria draba (L.) Desv.

criteria niet van toepassing

Kruldistel

Carduus crispus L.

momenteel niet bedreigd

Knikkende distel

Carduus nutans L.

zeldzaam

Tengere distel

Carduus tenuiflorus Curt.

zeldzaam

Scherpe zegge

Carex acuta L.

momenteel niet bedreigd

Moeraszegge

Carex acutiformis Ehrh.

momenteel niet bedreigd

Zandzegge

Carex arenaria L.

momenteel niet bedreigd

Tweenervige zegge

Carex binervis Smith

zeldzaam

Cyperzegge

Carex bohemica Schreb.

Uitgestorven in Vlaanderen

Trilgraszegge

Carex brizoides L.

criteria niet van toepassing

Zompzegge

Carex canescens L.

momenteel niet bedreigd

Voorjaarszegge

Carex caryophyllea Latourr.

zeldzaam

Valse voszegge

Carex cuprina (Sàndor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner

momenteel niet bedreigd

Geelgroene zegge

Carex demissa Vahl ex Hartm.

momenteel niet bedreigd

Ronde zegge

Carex diandra Schrank

Met uitsterven bedreigd

Vingerzegge

Carex digitata L. Met uitsterven bedreigd

Tweehuizige zegge

Carex dioica L. Met uitsterven bedreigd

Zilte zegge

Carex distans L.

zeldzaam

Tweerijige zegge

Carex disticha Huds.

momenteel niet bedreigd

Kustzegge

Carex divisa Huds.

Met uitsterven bedreigd

Groene bermzegge (bleke en ijle bermzegge)

Carex divulsa Stokes

zeldzaam

Sterzegge

Carex echinata Murray

momenteel niet bedreigd

Stijve zegge

Carex elata All.

momenteel niet bedreigd

Elzenzegge

Carex elongata L.

momenteel niet bedreigd

Kwelderzegge

Carex extensa Good.

Met uitsterven bedreigd

Zeegroene zegge

Carex flacca Schreb.

momenteel niet bedreigd

Gele zegge

Carex flava L. Met uitsterven bedreigd

Ruige zegge

Carex hirta L.

momenteel niet bedreigd

Blonde zegge

Carex hostiana DC. Met uitsterven bedreigd

Draadzegge

Carex lasiocarpa Ehrh.

zeldzaam

Schubzegge

Carex lepidocarpa Tausch

Met uitsterven bedreigd

Slijkzegge

Carex limosa L. Met uitsterven bedreigd

Dichte bermzegge

Carex muricata L.

zeldzaam

Zwarte zegge

Carex nigra (L.) Reichard

momenteel niet bedreigd

Hazezegge

Carex ovalis Good.

momenteel niet bedreigd

Bleke zegge

Carex pallescens L.

momenteel niet bedreigd

Blauwe zegge

Carex panicea L.

momenteel niet bedreigd

Pluimzegge

Carex paniculata L.

momenteel niet bedreigd

Hangende zegge

Carex pendula Huds.

momenteel niet bedreigd

Pilzegge

Carex pilulifera L.

momenteel niet bedreigd

Hoge cyperzegge

Carex pseudocyperus L.

momenteel niet bedreigd

Vlozegge

Carex pulicaris L. Met uitsterven bedreigd

Stippelzegge

Carex punctata Gaudin

zeldzaam

Valse zandzegge

Carex reichenbachii Bonnet

zeldzaam

IJle zegge

Carex remota Jusl. ex L.

momenteel niet bedreigd

Oeverzegge

Carex riparia Curt.

momenteel niet bedreigd

Snavelzegge

Carex rostrata Stokes

momenteel niet bedreigd

Gewone bermzegge

Carex spicata Huds.

momenteel niet bedreigd

Slanke zegge

Carex strigosa Huds.

zeldzaam

Boszegge

Carex sylvatica Huds.

momenteel niet bedreigd

Drienervige zegge

Carex trinervis Degl.

zeldzaam

Blaaszegge

Carex vesicaria L.

momenteel niet bedreigd

Dwergzegge

Carex viridula s.l.

bedreigd

Voszegge

Carex vulpina L.

bedreigd

Driedistel

Carlina vulgaris L.

bedreigd

Haagbeuk

Carpinus betulus L.

momenteel niet bedreigd

Kranskarwij

Carum verticillatum (L.) Koch

zeldzaam

Tamme kastanje

Castanea sativa Mill.

momenteel niet bedreigd

Watergras

Catabrosa aquatica (L.) Beauv.

zeldzaam

Laksteeltje

Catapodium marinum (L.) C.E. Hubbard

zeldzaam

Stijf hardgras

Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard

bedreigd

Kalketrip

Centaurea calcitrapa L. Uitgestorven in Vlaanderen

Korenbloem

Centaurea cyanus L.

achteruitgaand

Knoopkruid s.l.

Centaurea jacea L.

momenteel niet bedreigd

Grote centaurie

Centaurea scabiosa L.

zeldzaam

Echt duizendguldenkruid

Centaurium erythraea Rafn

momenteel niet bedreigd

Strandduizendguldenkruid

Centaurium littorale (D. Turn.) Gilm.

zeldzaam

Fraai duizendguldenkruid

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce

momenteel niet bedreigd

Rode spoorbloem

Centranthus ruber (L.) DC.

zeldzaam

Dwergbloem

Centunculus minimus L.

bedreigd

Bleek bosvogeltje

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

zeldzaam

Wit bosvogeltje

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

zeldzaam

Akkerhoornbloem

Cerastium arvense L.

momenteel niet bedreigd

Scheve hoornbloem

Cerastium diffusum Pers.

zeldzaam

Gewone hoornbloem

Cerastium fontanum Baumg.

momenteel niet bedreigd

Kluwenhoornbloem

Cerastium glomeratum Thuill.

momenteel niet bedreigd

Steenhoornbloem

Cerastium pumilum Curt.

momenteel niet bedreigd

Zandhoornbloem

Cerastium semidecandrum L.

momenteel niet bedreigd

Viltige hoornbloem

Cerastium tomentosum L.

criteria niet van toepassing

Rankende helmbloem

Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén

momenteel niet bedreigd

Grof hoornblad

Ceratophyllum demersum L.

momenteel niet bedreigd

Fijn hoornblad

Ceratophyllum submersum L.

momenteel niet bedreigd

Schubvaren

Ceterach officinarum Willd.

zeldzaam

Kleine leeuwenbek

Chaenorrhinum minus (L.) Lange

momenteel niet bedreigd

Dolle kervel

Chaerophyllum temulum L.

momenteel niet bedreigd

Stinkende gouwe

Chelidonium majus L.

momenteel niet bedreigd

Melganzenvoet

Chenopodium album L.

momenteel niet bedreigd

Welriekende ganzenvoet

Chenopodium ambrosioides L.

criteria niet van toepassing

Texaanse ganzenvoet

Chenopodium berlandieri Moq.

criteria niet van toepassing

Brave hendrik

Chenopodium bonus-henricus L.

bedreigd

Beursjesganzenvoet

Chenopodium chenopodioides (L.) Aell.

Met uitsterven bedreigd

Stippelganzenvoet

Chenopodium ficifolium Smith

momenteel niet bedreigd

Rode aardbeispinazie

Chenopodium foliosum Aschers.

criteria niet van toepassing

Zeegroene ganzenvoet

Chenopodium glaucum L.

momenteel niet bedreigd

Esdoornganzenvoet

Chenopodium hybridum L.

zeldzaam

Muurganzenvoet

Chenopodium murale L.

zeldzaam

Korrelganzenvoet

Chenopodium polyspermum L.

momenteel niet bedreigd

Liggende ganzenvoet

Chenopodium pumilio R. Brown

criteria niet van toepassing

Rode ganzenvoet

Chenopodium rubrum L.

momenteel niet bedreigd

Stinkende ganzenvoet

Chenopodium vulvaria L. Met uitsterven bedreigd

Verspreidbladig goudveil

Chrysosplenium alternifolium L.

momenteel niet bedreigd

Paarbladig goudveil

Chrysosplenium oppositifolium L.

momenteel niet bedreigd

Draadgentiaan

Cicendia filiformis (L.) Delarbre

Met uitsterven bedreigd

Wilde cichorei

Cichorium intybus L.

momenteel niet bedreigd

Waterscheerling

Cicuta virosa L.

bedreigd

Groot heksenkruid

Circaea lutetiana L.

momenteel niet bedreigd

Aarddistel

Cirsium acaule Scop.

zeldzaam

Akkerdistel

Cirsium arvense (L.) Scop.

momenteel niet bedreigd

Spaanse ruiter

Cirsium dissectum (L.) Hill

Met uitsterven bedreigd

Wollige distel

Cirsium eriophorum (L.) Scop.

Uitgestorven in Vlaanderen

Moesdistel

Cirsium oleraceum (L.) Scop.

momenteel niet bedreigd

Kale jonker

Cirsium palustre (L.) Scop.

momenteel niet bedreigd

Oeverdistel

Cirsium rivulare (Jacq.) All.

criteria niet van toepassing

Speerdistel

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

momenteel niet bedreigd

Galigaan

Cladium mariscus (L.) Pohl

zeldzaam

Winterpostelein

Claytonia perfoliata Donn ex Willd.

criteria niet van toepassing

Roze winterpostelein

Claytonia sibirica L.

criteria niet van toepassing

Bosrank

Clematis vitalba L.

momenteel niet bedreigd

Borstelkrans

Clinopodium vulgare L.

momenteel niet bedreigd

Deens lepelblad

Cochlearia danica L.

momenteel niet bedreigd

Echt lepelblad

Cochlearia officinalis L.

zeldzaam

Groene nachtorchis

Coeloglossum viride (L.) Hartm.

Met uitsterven bedreigd

Muurbloemmosterd

Coincya monensis (L.) Greuter et Burdet

criteria niet van toepassing

Herfsttijloos

Colchicum autumnale L.

momenteel niet bedreigd

Europese blazenstruik

Colutea arborescens L.

criteria niet van toepassing

Wateraardbei

Comarum palustre L.

momenteel niet bedreigd

Gevlekte scheerling

Conium maculatum L.

momenteel niet bedreigd

Franse aardkastanje

Conopodium majus (Gouan) Loret

zeldzaam

Wilde ridderspoor

Consolida regalis S.F. Gray

zeldzaam

Lelietje-van-dalen

Convallaria majalis L.

momenteel niet bedreigd

Akkerwinde

Convolvulus arvensis L.

momenteel niet bedreigd

Ruige fijnstraal

Conyza bilbaoana J. Rémy

criteria niet van toepassing

Canadese fijnstraal

Conyza canadensis (L.) Cronq.

criteria niet van toepassing

Hoge fijnstraal

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker

criteria niet van toepassing

Smal vlieszaad

Corispermum pallasii Steven

criteria niet van toepassing

Rode kornoelje

Cornus sanguinea L.

momenteel niet bedreigd

Canadese kornoelje

Cornus sericea L.

criteria niet van toepassing

Kleine varkenskers

Coronopus didymus (L.) Smith

criteria niet van toepassing

Grove varkenskers

Coronopus squamatus (Forssk.) Aschers.

momenteel niet bedreigd

Riempjes

Corrigiola litoralis L.

zeldzaam

Vingerhelmbloem

Corydalis solida (L.) Clairv.

zeldzaam

Hazelaar

Corylus avellana L.

momenteel niet bedreigd

Buntgras

Corynephorus canescens (L.) Beauv.

achteruitgaand

Grijze boogcotoneaster

Cotoneaster dielsianus Pritzel

criteria niet van toepassing

Vlakke dwergmispel

Cotoneaster horizontalis Decaisne

criteria niet van toepassing

Rimpelige cotoneaster

Cotoneaster rehderi Pojark

criteria niet van toepassing

Wilgbladige cotoneaster

Cotoneaster salicifolius Franch.

criteria niet van toepassing

Witte boogcotoneaster

Cotoneaster sternianus (Turrill) Boom

criteria niet van toepassing

Zeekool

Crambe maritima L.

zeldzaam

Watercrassula

Crassula helmsii (T. Kirk) Cock.

criteria niet van toepassing

Mosbloempje

Crassula tillaea Lester-Garland

Uitgestorven in Vlaanderen

Tweestijlige meidoorn

Crataegus laevigata (Poiret) DC.

momenteel niet bedreigd

Eenstijlige meidoorn

Crataegus monogyna Jacq.

momenteel niet bedreigd

Koraalmeidoorn

Crataegus rhipidophylla Gandoger

Uitgestorven in Vlaanderen

Groot streepzaad

Crepis biennis L.

achteruitgaand

Klein streepzaad

Crepis capillaris (L.) Wallr.

momenteel niet bedreigd

Stinkend streepzaad

Crepis foetida L.

bedreigd

Moerasstreepzaad

Crepis paludosa (L.) Moench

momenteel niet bedreigd

Paardenbloemstreepzaad

Crepis polymorpha Pourr.

momenteel niet bedreigd

Borstelstreepzaad

Crepis setosa Haller f.

criteria niet van toepassing

Smal streepzaad

Crepis tectorum L.

zeldzaam

Zeevenkel

Crithmum maritimum L.

zeldzaam

Bonte krokus

Crocus vernus (L.) Hill

criteria niet van toepassing

Kruisbladwalstro

Cruciata laevipes Opiz

momenteel niet bedreigd

Vlaswarkruid

Cuscuta epilinum Weihe

criteria niet van toepassing

Klein warkruid

Cuscuta epithymum (L.) L.

bedreigd

Groot warkruid

Cuscuta europaea L.

momenteel niet bedreigd

Muurleeuwenbek

Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.

criteria niet van toepassing

Handjesgras

Cynodon dactylon (L.) Pers.

criteria niet van toepassing

Veldhondstong

Cynoglossum officinale L.

momenteel niet bedreigd

Kamgras

Cynosurus cristatus L.

achteruitgaand

Knolcyperus

Cyperus esculentus L.

criteria niet van toepassing

Geel cypergras

Cyperus flavescens L. Uitgestorven in Vlaanderen

Bruin cypergras

Cyperus fuscus L.

zeldzaam

Blaasvaren

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

zeldzaam

Brem

Cytisus scoparius (L.) Link

momenteel niet bedreigd

Kropaar

Dactylis glomerata L.

momenteel niet bedreigd

IJle kropaar

Dactylis polygama Horvàtovszky

criteria niet van toepassing

Bosorchis

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

onvoldoende gekend

Vleeskleurige orchis

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

zeldzaam

Gevlekte orchis

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

kwetsbaar

Brede orchis

Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerh.

momenteel niet bedreigd

Rietorchis

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó

zeldzaam

Veenorchis

Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Averyanov

zeldzaam

Tandjesgras

Danthonia decumbens (L.) DC.

achteruitgaand

Rood peperboompje

Daphne mezereum L. Met uitsterven bedreigd

Doornappel

Datura stramonium L.

momenteel niet bedreigd

Peen

Daucus carota L.

momenteel niet bedreigd

Korenschijnspurrie

Delia segetalis (L.) Dum.

Uitgestorven in Vlaanderen

Ruwe smele

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.

momenteel niet bedreigd

Bochtige smele

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

momenteel niet bedreigd

Moerassmele

Deschampsia setacea (Huds.) Hack.

Met uitsterven bedreigd

Sofiekruid

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

momenteel niet bedreigd

Ruige anjer

Dianthus armeria L.

zeldzaam

Steenanjer

Dianthus deltoides L.

zeldzaam

Vingerhoedskruid

Digitalis purpurea L.

momenteel niet bedreigd

Argentijns vingergras

Digitaria aequiglumis (Hack. et Arechav.) Parodi

criteria niet van toepassing

Glad vingergras

Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) Muhlenb.

momenteel niet bedreigd

Harig vingergras

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

criteria niet van toepassing

Kleine wolfsklauw

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub

Met uitsterven bedreigd

Kleine zandkool

Diplotaxis muralis (L.) DC.

momenteel niet bedreigd

Grote zandkool

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

criteria niet van toepassing

Grote kaardenbol

Dipsacus fullonum L.

momenteel niet bedreigd

Slipbladkaardenbol

Dipsacus laciniatus L.

criteria niet van toepassing

Kleine kaardenbol

Dipsacus pilosus L.

momenteel niet bedreigd

Kamferalant

Dittrichia graveolens (L.) Greuter

criteria niet van toepassing

Kleverige alant

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

criteria niet van toepassing

Hartbladzonnebloem

Doronicum pardalianches L.

criteria niet van toepassing

Wit hongerbloempje

Draba muralis L.

zeldzaam

Lange zonnedauw

Drosera anglica Huds.

Uitgestorven in Vlaanderen

Kleine zonnedauw

Drosera intermedia Hayne

momenteel niet bedreigd

Ronde zonnedauw

Drosera rotundifolia L.

kwetsbaar

Geschubde mannetjesvaren

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins

bedreigd

Smalle stekelvaren

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs

momenteel niet bedreigd

Kamvaren

Dryopteris cristata (L.) A. Gray

zeldzaam

Brede stekelvaren

Dryopteris dilatata (Hoffmann) A. Gray

momenteel niet bedreigd

Mannetjesvaren

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

momenteel niet bedreigd

Schijnaardbei

Duchesnea indica (Andrews) Focke

criteria niet van toepassing

Europese hanenpoot

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

criteria niet van toepassing

Stekelige hanenpoot

Echinochloa muricata (Beauv.) Fernald

criteria niet van toepassing

Slangenkruid

Echium vulgare L.

momenteel niet bedreigd

Smalle olijfwilg

Elaeagnus angustifolia L.

criteria niet van toepassing

Gesteeld glaskroos

Elatine hexandra (Lapierre) DC.

momenteel niet bedreigd

Klein glaskroos

Elatine hydropiper L.

zeldzaam

Drietallig glaskroos

Elatine triandra Schkuhr

zeldzaam

Naaldwaterbies

Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.

momenteel niet bedreigd

Veelstengelige waterbies

Eleocharis multicaulis (Smith) Desv.

momenteel niet bedreigd

Eivormige waterbies

Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult.

zeldzaam

Gewone waterbies

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.

momenteel niet bedreigd

Armbloemige waterbies

Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwartz

bedreigd

Slanke waterbies

Eleocharis uniglumis (Link) Schult.

momenteel niet bedreigd

Brede waterpest

Elodea canadensis Michaux

criteria niet van toepassing

Smalle waterpest

Elodea nuttallii (Planch.) St John

criteria niet van toepassing

Strandkweek

Elymus athericus (Link) Kerguélen

momenteel niet bedreigd

Hondstarwegras

Elymus caninus (L.) L.

momenteel niet bedreigd

Biestarwegras

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis

zeldzaam

Kweek

Elymus repens (L.) Gould

momenteel niet bedreigd

Wilgenroosje

Epilobium angustifolium L.

momenteel niet bedreigd

Beklierde basterdwederik

Epilobium ciliatum Rafin.

criteria niet van toepassing

Harig wilgenroosje

Epilobium hirsutum L.

momenteel niet bedreigd

Lancetbladige basterdwederik

Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri

zeldzaam

Bergbasterdwederik

Epilobium montanum L.

momenteel niet bedreigd

Donkergroene basterdwederik

Epilobium obscurum Schreb.

momenteel niet bedreigd

Moerasbasterdwederik

Epilobium palustre L.

momenteel niet bedreigd

Viltige basterdwederik

Epilobium parviflorum Schreb.

momenteel niet bedreigd

Bleke basterdwederik

Epilobium roseum Schreb.

momenteel niet bedreigd

Kantige basterdwederik

Epilobium tetragonum L.

momenteel niet bedreigd

Bruinrode wespenorchis

Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser

Met uitsterven bedreigd

Brede wespenorchis

Epipactis helleborine (L.) Crantz

momenteel niet bedreigd

Geelgroene wespenorchis

Epipactis muelleri Godf.

Met uitsterven bedreigd

Moeraswespenorchis

Epipactis palustris (L.) Crantz

zeldzaam

Groene wespenorchis

Epipactis phyllanthes G.E. Smith

zeldzaam

Heermoes

Equisetum arvense L.

momenteel niet bedreigd

Holpijp

Equisetum fluviatile L.

momenteel niet bedreigd

Schaafstro

Equisetum hyemale L.

zeldzaam

Lidrus

Equisetum palustre L.

momenteel niet bedreigd

Bospaardenstaart

Equisetum sylvaticum L.

zeldzaam

Reuzenpaardenstaart

Equisetum telmateia Ehrh.

momenteel niet bedreigd

Bonte paardenstaart

Equisetum variegatum Schleich.

Met uitsterven bedreigd

Zuid-Afrikaans liefdegras

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

criteria niet van toepassing

Klein liefdegras

Eragrostis minor Host

criteria niet van toepassing

Straatliefdegras

Eragrostis pilosa (L.) Beauv.

criteria niet van toepassing

Winterakoniet

Eranthis hyemalis (L.) Salisb.

criteria niet van toepassing

Rode dophei

Erica cinerea L.

kwetsbaar

Gewone dophei

Erica tetralix L.

achteruitgaand

Scherpe fijnstraal

Erigeron acer L.

kwetsbaar

Zomerfijnstraal

Erigeron annuus (L.) Desf.

criteria niet van toepassing

Muurfijnstraal

Erigeron karvinskianus DC.

criteria niet van toepassing

Veenpluis

Eriophorum angustifolium Honck.

kwetsbaar

Slank wollegras

Eriophorum gracile Koch ex Roth

Met uitsterven bedreigd

Breed wollegras

Eriophorum latifolium Hoppe

Met uitsterven bedreigd

Eenarig wollegras

Eriophorum vaginatum L.

zeldzaam

Gewone reigersbek + duinreigersbek

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.

momenteel niet bedreigd

Kleverige reigersbek

Erodium lebelii Jord.

momenteel niet bedreigd

Vroegeling

Erophila verna (L.) Chevall.

momenteel niet bedreigd

Kruisdistel

Eryngium campestre L.

zeldzaam

Blauwe zeedistel

Eryngium maritimum L.

zeldzaam

Gewone steenraket

Erysimum cheiranthoides L.

momenteel niet bedreigd

Muurbloem

Erysimum cheiri (L.) Crantz

zeldzaam

Wilde kardinaalsmuts

Euonymus europaeus L.

momenteel niet bedreigd

Koninginnenkruid

Eupatorium cannabinum L.

momenteel niet bedreigd

Amandelwolfsmelk

Euphorbia amygdaloides L.

zeldzaam

Cipreswolfsmelk

Euphorbia cyparissias L.

momenteel niet bedreigd

Zoete wolfsmelk

Euphorbia dulcis L.

criteria niet van toepassing

Heksenmelk

Euphorbia esula L.

momenteel niet bedreigd

Kleine wolfsmelk

Euphorbia exigua L.

kwetsbaar

Kroontjeskruid

Euphorbia helioscopia L.

momenteel niet bedreigd

Liggende wolfsmelk

Euphorbia humifusa Willd.

criteria niet van toepassing

Kruisbladige wolfsmelk

Euphorbia lathyris L.

criteria niet van toepassing

Straatwolfsmelk

Euphorbia maculata L.

criteria niet van toepassing

Zeewolfsmelk

Euphorbia paralias L.

zeldzaam

Tuinwolfsmelk

Euphorbia peplus L.

momenteel niet bedreigd

Brede wolfsmelk

Euphorbia platyphyllos L.

zeldzaam

Ogentroost (G)

Euphrasia

kwetsbaar

Beuk

Fagus sylvatica L.

momenteel niet bedreigd

Sikkelkruid

Falcaria vulgaris Bernh.

zeldzaam

Chinese bruidssluier

Fallopia aubertii (L. Henry) Holub

criteria niet van toepassing

Zwaluwtong

Fallopia convolvulus (L.) A. Löve

momenteel niet bedreigd

Heggenduizendknoop

Fallopia dumetorum (L.) Holub

momenteel niet bedreigd

Japanse duizendknoop

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene

criteria niet van toepassing

Sachalinse duizendknoop

Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene

criteria niet van toepassing

Rietzwenkgras

Festuca arundinacea Schreb.

momenteel niet bedreigd

Hard zwenkgras

Festuca brevipila R. Tracey

zeldzaam

Fijn schapengras

Festuca filiformis Pourr.

momenteel niet bedreigd

Reuzenzwenkgras

Festuca gigantea (L.) Vill.

momenteel niet bedreigd

Duinzwenkgras

Festuca juncifolia St-Amans

bedreigd

Beemdlangbloem

Festuca pratensis Huds.

momenteel niet bedreigd

Rood zwenkgras

Festuca rubra L.

momenteel niet bedreigd

Akkerviltkruid

Filago arvensis L. Uitgestorven in Vlaanderen

Geel viltkruid

Filago lutescens Jord.

Uitgestorven in Vlaanderen

Dwergviltkruid

Filago minima (Smith) Pers.

kwetsbaar

Duits viltkruid

Filago vulgaris Lam.

Met uitsterven bedreigd

Moerasspirea

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

momenteel niet bedreigd

Grote bosaardbei

Fragaria moschata Weston

bedreigd

Bosaardbei

Fragaria vesca L.

momenteel niet bedreigd

Sporkehout

Frangula alnus Mill.

momenteel niet bedreigd

Es

Fraxinus excelsior L.

momenteel niet bedreigd

Kievitsbloem

Fritillaria meleagris L. Uitgestorven in Vlaanderen

Rankende duivenkervel

Fumaria capreolata L.

zeldzaam

Dichtbloemige duivenkervel

Fumaria densiflora DC. Met uitsterven bedreigd

Middelste duivenkervel

Fumaria muralis Sond. ex Koch

criteria niet van toepassing

Gewone duivenkervel

Fumaria officinalis L.

momenteel niet bedreigd

Kleine duivenkervel

Fumaria parviflora Lam.

Uitgestorven in Vlaanderen

Roze duivenkervel

Fumaria vaillantii Loisel.

Met uitsterven bedreigd

Bosgeelster

Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.

zeldzaam

Weidegeelster

Gagea pratensis (Pers.) Dum.

Met uitsterven bedreigd

Schedegeelster

Gagea spathacea (Hayne) Salisb.

bedreigd

Akkergeelster

Gagea villosa (Bieb.) Sweet

zeldzaam

Kokardebloem

Gaillardia x grandiflora Van Houtte

criteria niet van toepassing

Sneeuwklokje

Galanthus nivalis L.

criteria niet van toepassing

Galega

Galega officinalis L.

criteria niet van toepassing

Smalle raai

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffmann

zeldzaam

Gespleten hennepnetel

Galeopsis bifida Boenningh.

momenteel niet bedreigd

Bleekgele hennepnetel

Galeopsis segetum Neck.

kwetsbaar

Dauwnetel

Galeopsis speciosa Mill.

zeldzaam

Gewone hennepnetel

Galeopsis tetrahit L.

momenteel niet bedreigd

Kaal knopkruid

Galinsoga parviflora Cav.

criteria niet van toepassing

Harig knopkruid

Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.

criteria niet van toepassing

Kleefkruid

Galium aparine L.

momenteel niet bedreigd

Glad walstro

Galium mollugo L.

momenteel niet bedreigd

Lievevrouwebedstro

Galium odoratum (L.) Scop.

momenteel niet bedreigd

Moeraswalstro

Galium palustre L.

momenteel niet bedreigd

Kalkwalstro

Galium pumilum Murray

zeldzaam

Liggend walstro

Galium saxatile L.

momenteel niet bedreigd

Akkerwalstro

Galium spurium L. Uitgestorven in Vlaanderen

Driehoornig walstro

Galium tricornutum Dandy

Met uitsterven bedreigd

Ruw walstro

Galium uliginosum L.

momenteel niet bedreigd

Geel walstro

Galium verum L.

achteruitgaand

Stekelbrem

Genista anglica L.

achteruitgaand

Kruipbrem

Genista pilosa L.

kwetsbaar

Verfbrem

Genista tinctoria L. Met uitsterven bedreigd

Klokjesgentiaan

Gentiana pneumonanthe L.

kwetsbaar

Veldgentiaan

Gentianella campestris (L.) Börner

Uitgestorven in Vlaanderen

Duitse gentiaan

Gentianella germanica (Willd.) Börner

Uitgestorven in Vlaanderen

Duingentiaan

Gentianella uliginosa (Willd.) Börner

Met uitsterven bedreigd

Fijne ooievaarsbek

Geranium columbinum L.

momenteel niet bedreigd

Slipbladige ooievaarsbek

Geranium dissectum L.

momenteel niet bedreigd

Zachte ooievaarsbek

Geranium molle L.

momenteel niet bedreigd

Moerasooievaarsbek

Geranium palustre L.

bedreigd

Donkere ooievaarsbek

Geranium phaeum L.

criteria niet van toepassing

Beemdooievaarsbek

Geranium pratense L.

criteria niet van toepassing

Klein robertskruid

Geranium purpureum Vill.

criteria niet van toepassing

Kleine ooievaarsbek

Geranium pusillum L.

momenteel niet bedreigd

Bermooievaarsbek

Geranium pyrenaicum Burm. f.

criteria niet van toepassing

Robertskruid

Geranium robertianum L.

momenteel niet bedreigd

Ronde ooievaarsbek

Geranium rotundifolium L.

criteria niet van toepassing

Amerikaans nagelkruid

Geum macrophyllum Willd.

criteria niet van toepassing

Knikkend nagelkruid

Geum rivale L. Uitgestorven in Vlaanderen

Geel nagelkruid

Geum urbanum L.

momenteel niet bedreigd

Gele hoornpapaver

Glaucium flavum Crantz

zeldzaam

Melkkruid

Glaux maritima L.

momenteel niet bedreigd

Gele ganzenbloem

Glebionis segetum (L.) Fourr.

momenteel niet bedreigd

Hondsdraf

Glechoma hederacea L.

momenteel niet bedreigd

Canadees vlotgras

Glyceria canadensis (Michaux) Trin.

criteria niet van toepassing

Getand vlotgras

Glyceria declinata Bréb.

momenteel niet bedreigd

Mannagras

Glyceria fluitans (L.) R. Brown

momenteel niet bedreigd

Liesgras

Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg

momenteel niet bedreigd

Stomp vlotgras

Glyceria notata Chevall.

momenteel niet bedreigd

Bleekgele droogbloem

Gnaphalium luteoalbum L.

momenteel niet bedreigd

Bosdroogbloem

Gnaphalium sylvaticum L.

momenteel niet bedreigd

Moerasdroogbloem

Gnaphalium uliginosum L.

momenteel niet bedreigd

Dennenorchis

Goodyera repens (L.) R. Brown

criteria niet van toepassing

Genadekruid

Gratiola officinalis L. Met uitsterven bedreigd

Paarbladig fonteinkruid

Groenlandia densa (L.) Fourr.

zeldzaam

Grote muggenorchis

Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown

Met uitsterven bedreigd

Gebogen driehoeksvaren

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman

Met uitsterven bedreigd

Rechte driehoeksvaren

Gymnocarpium robertianum (Hoffmann) Newman

Met uitsterven bedreigd

Gipskruid

Gypsophila muralis L. Uitgestorven in Vlaanderen

Gesteelde zoutmelde

Halimione pedunculata (L.) Aell.

Met uitsterven bedreigd

Gewone zoutmelde

Halimione portulacoides (L.) Aell.

bedreigd

Veenmosorchis

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze

Met uitsterven bedreigd

Klimop

Hedera helix L.

momenteel niet bedreigd

Geel zonneroosje

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

zeldzaam

Stijve zonnebloem

Helianthus laetiflorus Pers.

criteria niet van toepassing

Aardpeer

Helianthus tuberosus L.

criteria niet van toepassing

Wrangwortel

Helleborus viridis L.

zeldzaam

Reuzenberenklauw

Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.

criteria niet van toepassing

Gewone berenklauw

Heracleum sphondylium L.

momenteel niet bedreigd

Honingorchis

Herminium monorchis (L.) R. Brown

Met uitsterven bedreigd

Kaal breukkruid

Herniaria glabra L.

momenteel niet bedreigd

Behaard breukkruid

Herniaria hirsuta L.

zeldzaam

Damastbloem

Hesperis matronalis L.

zeldzaam

Stengelomvattend havikskruid

Hieracium amplexicaule L.

criteria niet van toepassing

Oranje havikskruid

Hieracium aurantiacum L.

criteria niet van toepassing

Hieracium bauhinii Schult. ex Besser + Hieracium caespitosum Dum.+ Hieracium piloselloides Vill.

criteria niet van toepassing

Vroeg havikskruid

Hieracium glaucinum Jord.

criteria niet van toepassing

Dicht havikskruid

Hieracium lachenalii C.C. Gmel.

kwetsbaar

Spits havikskruid

Hieracium lactucella Wallr.

bedreigd

Stijf havikskruid

Hieracium laevigatum Willd.

momenteel niet bedreigd

Bochtig havikskruid

Hieracium maculatum Schrank

zeldzaam

Muurhavikskruid

Hieracium murorum L.

momenteel niet bedreigd

Muizenoor

Hieracium pilosella L.

achteruitgaand

Boshavikskruid

Hieracium sabaudum L.

momenteel niet bedreigd

Schermhavikskruid

Hieracium umbellatum L.

momenteel niet bedreigd

Veenreukgras

Hierochloe odorata (L.) Beauv.

Met uitsterven bedreigd

Bokkenorchis

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.

bedreigd

Duindoorn

Hippophae rhamnoides L.

momenteel niet bedreigd

Lidsteng

Hippuris vulgaris L.

kwetsbaar

Grijze mosterd

Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat

criteria niet van toepassing

Gestreepte witbol

Holcus lanatus L.

momenteel niet bedreigd

Gladde witbol

Holcus mollis L.

momenteel niet bedreigd

Heelbeen

Holosteum umbellatum L.

zeldzaam

Zeepostelein

Honckenya peploides (L.) Ehrh.

zeldzaam

Kwispelgerst

Hordeum jubatum L.

criteria niet van toepassing

Zeegerst

Hordeum marinum Huds.

Uitgestorven in Vlaanderen

Kruipertje

Hordeum murinum L.

momenteel niet bedreigd

Veldgerst

Hordeum secalinum Schreb.

momenteel niet bedreigd

Waterviolier

Hottonia palustris L.

momenteel niet bedreigd

Hop

Humulus lupulus L.

momenteel niet bedreigd

Dennenwolfsklauw

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C.F.P. Mart.

Met uitsterven bedreigd

Spaanse hyacint

Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.

criteria niet van toepassing

Wilde hyacint

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.

momenteel niet bedreigd

Kikkerbeet

Hydrocharis morsus-ranae L.

kwetsbaar

Grote waternavel

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

criteria niet van toepassing

Waternavel

Hydrocotyle vulgaris L.

momenteel niet bedreigd

Bilzenkruid

Hyoscyamus niger L.

zeldzaam

Kantig hertshooi

Hypericum dubium Leers

momenteel niet bedreigd

Moerashertshooi

Hypericum elodes L.

momenteel niet bedreigd

Ruig hertshooi

Hypericum hirsutum L.

zeldzaam

Liggend hertshooi

Hypericum humifusum L.

momenteel niet bedreigd

Gevlekt hertshooi

Hypericum maculatum Crantz

momenteel niet bedreigd

Berghertshooi

Hypericum montanum L. Met uitsterven bedreigd

Sint-Janskruid

Hypericum perforatum L.

momenteel niet bedreigd

Fraai hertshooi

Hypericum pulchrum L.

momenteel niet bedreigd

Gevleugeld hertshooi

Hypericum tetrapterum Fries

momenteel niet bedreigd

Glad biggenkruid

Hypochaeris glabra L. Met uitsterven bedreigd

Gewoon biggenkruid

Hypochaeris radicata L.

momenteel niet bedreigd

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

criteria niet van toepassing

Schermscheefbloem

Iberis umbellata L.

criteria niet van toepassing

Hulst

Ilex aquifolium L.

momenteel niet bedreigd

Grondster

Illecebrum verticillatum L.

momenteel niet bedreigd

Reuzenbalsemien

Impatiens glandulifera Royle

criteria niet van toepassing

Groot springzaad

Impatiens noli-tangere L.

momenteel niet bedreigd

Klein springzaad

Impatiens parviflora DC.

criteria niet van toepassing

Engelse alant

Inula britannica L.

bedreigd

Donderkruid

Inula conyzae (Griesselich) Meikle

momenteel niet bedreigd

Gele lis

Iris pseudacorus L.

momenteel niet bedreigd

Kleine biesvaren

Isoetes echinospora Durieu

Met uitsterven bedreigd

Vlottende bies

Isolepis fluitans (L.) R. Brown

momenteel niet bedreigd

Borstelbies

Isolepis setacea (L.) R. Brown

momenteel niet bedreigd

Zandblauwtje

Jasione montana L.

momenteel niet bedreigd

Okkernoot

Juglans regia L.

momenteel niet bedreigd

Veldrus

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann

momenteel niet bedreigd

Alpenrus

Juncus alpinoarticulatus Chaix

Met uitsterven bedreigd

Zilte greppelrus

Juncus ambiguus Guss.

momenteel niet bedreigd

Duinrus

Juncus anceps Laharpe

Uitgestorven in Vlaanderen

Noordse rus

Juncus arcticus Willd.

Met uitsterven bedreigd

Zomprus

Juncus articulatus L.

momenteel niet bedreigd

Greppelrus

Juncus bufonius L.

momenteel niet bedreigd

Knolrus

Juncus bulbosus L.

momenteel niet bedreigd

Canadese rus

Juncus canadensis J. Gay ex Laharpe

criteria niet van toepassing

Koprus

Juncus capitatus Weigel

Met uitsterven bedreigd

Platte rus

Juncus compressus Jacq.

momenteel niet bedreigd

Biezenknoppen

Juncus conglomeratus L.

momenteel niet bedreigd

Pitrus

Juncus effusus L.

momenteel niet bedreigd

Draadrus

Juncus filiformis L.

momenteel niet bedreigd

Gestreepte greppelrus

Juncus foliosus Desf.

criteria niet van toepassing

Zilte rus

Juncus gerardii Loisel.

momenteel niet bedreigd

Zeegroene rus

Juncus inflexus L.

momenteel niet bedreigd

Zeerus

Juncus maritimus Lam.

bedreigd

Dwergrus

Juncus pygmaeus L.C.M. Rich.

Uitgestorven in Vlaanderen

Trekrus

Juncus squarrosus L.

momenteel niet bedreigd

Paddenrus

Juncus subnodulosus Schrank

momenteel niet bedreigd

Wijdbloeiende rus

Juncus tenageia L. f.

bedreigd

Tengere rus

Juncus tenuis Willd.

criteria niet van toepassing

Jeneverbes

Juniperus communis L.

kwetsbaar

Spiesleeuwenbek

Kickxia elatine (L.) Dum.

momenteel niet bedreigd

Eironde leeuwenbek

Kickxia spuria (L.) Dum.

bedreigd

Beemdkroon

Knautia arvensis (L.) Coulter

achteruitgaand

Duinfakkelgras

Koeleria albescens DC.

zeldzaam

Smal fakkelgras

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.

Met uitsterven bedreigd

Wilgsla

Lactuca saligna L. Met uitsterven bedreigd

Kompassla

Lactuca serriola L.

momenteel niet bedreigd

Hazenstaart

Lagurus ovatus L.

criteria niet van toepassing

Witte dovenetel

Lamium album L.

momenteel niet bedreigd

Hoenderbeet

Lamium amplexicaule L.

momenteel niet bedreigd

Gele dovenetel

Lamium galeobdolon (L.) L.

momenteel niet bedreigd

Ingesneden dovenetel

Lamium hybridum Vill.

momenteel niet bedreigd

Gevlekte dovenetel

Lamium maculatum L.

momenteel niet bedreigd

Paarse dovenetel

Lamium purpureum L.

momenteel niet bedreigd

Akkerkool

Lapsana communis L.

momenteel niet bedreigd

Paarse schubwortel

Lathraea clandestina L.

criteria niet van toepassing

Naakte lathyrus

Lathyrus aphaca L.

zeldzaam

Ruige lathyrus

Lathyrus hirsutus L.

criteria niet van toepassing

Zeelathyrus

Lathyrus japonicus Willd.

Uitgestorven in Vlaanderen

Brede lathyrus

Lathyrus latifolius L.

criteria niet van toepassing

Knollathyrus

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler

bedreigd

Graslathyrus

Lathyrus nissolia L.

zeldzaam

Moeraslathyrus

Lathyrus palustris L.

bedreigd

Veldlathyrus

Lathyrus pratensis L.

momenteel niet bedreigd

Boslathyrus

Lathyrus sylvestris L.

momenteel niet bedreigd

Aardaker

Lathyrus tuberosus L.

momenteel niet bedreigd

Rijstgras

Leersia oryzoides (L.) Swartz

zeldzaam

Klein spiegelklokje

Legousia hybrida (L.) Delarbre

Met uitsterven bedreigd

Groot spiegelklokje

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix

bedreigd

Bultkroos

Lemna gibba L.

momenteel niet bedreigd

Klein kroos

Lemna minor L.

momenteel niet bedreigd

Dwergkroos

Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth

criteria niet van toepassing

Puntkroos

Lemna trisulca L.

momenteel niet bedreigd

Vertakte leeuwentand

Leontodon autumnalis L.

momenteel niet bedreigd

Ruige leeuwentand

Leontodon hispidus L.

achteruitgaand

Kleine leeuwentand

Leontodon saxatilis Lam.

momenteel niet bedreigd

Hartgespan

Leonurus cardiaca L.

zeldzaam

Veldkruidkers

Lepidium campestre (L.) R. Brown

momenteel niet bedreigd

Dichtbloemige kruidkers

Lepidium densiflorum Schrad.

criteria niet van toepassing

Rozetkruidkers

Lepidium heterophyllum Benth.

criteria niet van toepassing

Peperkers

Lepidium latifolium L.

criteria niet van toepassing

Steenkruidkers

Lepidium ruderale L.

momenteel niet bedreigd

Amerikaanse kruidkers

Lepidium virginicum L.

criteria niet van toepassing

Margriet

Leucanthemum vulgare Lam.

momenteel niet bedreigd

Zomerklokje

Leucojum aestivum L.

bedreigd

Lenteklokje

Leucojum vernum L.

criteria niet van toepassing

Zandhaver

Leymus arenarius (L.) Hochst.

momenteel niet bedreigd

Haagliguster

Ligustrum ovalifolium Hassk.

criteria niet van toepassing

Wilde liguster

Ligustrum vulgare L.

momenteel niet bedreigd

Roggelelie

Lilium bulbiferum L. Uitgestorven in Vlaanderen

Lamsoor

Limonium vulgare Mill.

bedreigd

Slijkgroen

Limosella aquatica L.

zeldzaam

Blauwe leeuwenbek

Linaria arvensis (L.) Desf.

criteria niet van toepassing

Gestreepte leeuwenbek

Linaria repens (L.) Mill.

criteria niet van toepassing

Liggende leeuwenbek

Linaria supina (L.) Chazelles

criteria niet van toepassing

Vlasbekje

Linaria vulgaris Mill.

momenteel niet bedreigd

Schijngenadekruid

Lindernia dubia (L.) Pennell

criteria niet van toepassing

Geelhartje

Linum catharticum L.

bedreigd

Groenknolorchis

Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich.

Met uitsterven bedreigd

Grote keverorchis

Listera ovata (L.) R. Brown

momenteel niet bedreigd

Ruw parelzaad

Lithospermum arvense L.

bedreigd

Glad parelzaad

Lithospermum officinale L.

zeldzaam

Oeverkruid

Littorella uniflora (L.) Aschers.

zeldzaam

Waterlobelia

Lobelia dortmanna L. Met uitsterven bedreigd

Italiaans raaigras

Lolium multiflorum Lam.

criteria niet van toepassing

Engels raaigras

Lolium perenne L.

momenteel niet bedreigd

Vlasdolik

Lolium remotum Schrank

Uitgestorven in Vlaanderen

Dolik

Lolium temulentum L. Met uitsterven bedreigd

Buxuskamperfoelie

Lonicera nitida Wils.

criteria niet van toepassing

Wilde kamperfoelie

Lonicera periclymenum L.

momenteel niet bedreigd

Rode kamperfoelie

Lonicera xylosteum L.

zeldzaam

Gewone en smalle rolklaver

Lotus corniculatus L.

momenteel niet bedreigd

Smalle rolklaver

Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Waldst. et Kit. ex Willd.) Berher

momenteel niet bedreigd

Moerasrolklaver

Lotus pedunculatus Cav.

momenteel niet bedreigd

Waterteunisbloem

Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet

criteria niet van toepassing

Waterlepeltje

Ludwigia palustris (L.) S. Elliott

zeldzaam

Tuinjudaspenning

Lunaria annua L.

criteria niet van toepassing

Vaste lupine

Lupinus polyphyllus Lindl.

criteria niet van toepassing

Drijvende waterweegbree

Luronium natans (L.) Rafin.

kwetsbaar

Gewone veldbies

Luzula campestris (L.) DC.

momenteel niet bedreigd

Franse veldbies

Luzula forsteri (Smith) DC.

criteria niet van toepassing

Witte veldbies

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott

zeldzaam

Veelbloemige veldbies

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.

momenteel niet bedreigd

Ruige veldbies

Luzula pilosa (L.) Willd.

momenteel niet bedreigd

Grote veldbies

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin

momenteel niet bedreigd

Echte koekoeksbloem

Lychnis flos-cuculi L.

momenteel niet bedreigd

Boksdoorn

Lycium barbarum L.

criteria niet van toepassing

Tomaat

Lycopersicon esculentum Mill.

criteria niet van toepassing

Moeraswolfsklauw

Lycopodiella inundata (L.) Holub

momenteel niet bedreigd

Stekende wolfsklauw

Lycopodium annotinum L. Uitgestorven in Vlaanderen

Grote wolfsklauw

Lycopodium clavatum L.

bedreigd

Wolfspoot

Lycopus europaeus L.

momenteel niet bedreigd

Boswederik

Lysimachia nemorum L.

momenteel niet bedreigd

Penningkruid

Lysimachia nummularia L.

momenteel niet bedreigd

Moeraswederik

Lysimachia thyrsiflora L.

zeldzaam

Grote wederik

Lysimachia vulgaris L.

momenteel niet bedreigd

Waterpostelein

Lythrum portula (L.) D.A. Webb

momenteel niet bedreigd

Grote kattenstaart

Lythrum salicaria L.

momenteel niet bedreigd

Mahonia

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.

criteria niet van toepassing

Dalkruid

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt

momenteel niet bedreigd

Wilde appel en eetappel

Malus sylvestris (L.) Mill.

momenteel niet bedreigd

Vijfdelig kaasjeskruid

Malva alcea L.

zeldzaam

Muskuskaasjeskruid

Malva moschata L.

momenteel niet bedreigd

Klein kaasjeskruid

Malva neglecta Wallr.

momenteel niet bedreigd

Groot kaasjeskruid

Malva sylvestris L.

momenteel niet bedreigd

Malrove

Marrubium vulgare L. Met uitsterven bedreigd

Schijfkamille

Matricaria discoidea DC.

criteria niet van toepassing

Reukeloze kamille

Matricaria maritima L.

momenteel niet bedreigd

Echte kamille

Matricaria recutita L.

criteria niet van toepassing

Struisvaren

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

criteria niet van toepassing

Gevlekte rupsklaver

Medicago arabica (L.) Huds.

momenteel niet bedreigd

Sikkelklaver

Medicago falcata L.

momenteel niet bedreigd

Hopklaver

Medicago lupulina L.

momenteel niet bedreigd

Kleine rupsklaver

Medicago minima (L.) L.

zeldzaam

Luzerne

Medicago sativa L.

criteria niet van toepassing

Hengel

Melampyrum pratense L.

achteruitgaand

Eenbloemig parelgras

Melica uniflora Retz.

momenteel niet bedreigd

Witte honingklaver

Melilotus albus Med.

momenteel niet bedreigd

Goudgele honingklaver

Melilotus altissimus Thuill.

momenteel niet bedreigd

Citroengele honingklaver

Melilotus officinalis Lam.

momenteel niet bedreigd

Watermunt

Mentha aquatica L.

momenteel niet bedreigd

Akkermunt

Mentha arvensis L.

momenteel niet bedreigd

Polei

Mentha pulegium L. Met uitsterven bedreigd

Groene munt (+ aarmunt)

Mentha spicata L.

momenteel niet bedreigd

Witte munt + hybriden

Mentha suaveolens Ehrh. (+ hybriden)

momenteel niet bedreigd

Waterdrieblad

Menyanthes trifoliata L.

kwetsbaar

Tuinbingelkruid

Mercurialis annua L.

momenteel niet bedreigd

Bosbingelkruid

Mercurialis perennis L.

momenteel niet bedreigd

Mispel

Mespilus germanica L.

momenteel niet bedreigd

Dwerggras

Mibora minima (L.) Desv.

bedreigd

Bosgierstgras

Milium effusum L.

momenteel niet bedreigd

Gele maskerbloem

Mimulus guttatus DC.

criteria niet van toepassing

Tengere veldmuur

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin

Met uitsterven bedreigd

Akkerleeuwenbek

Misopates orontium (L.) Rafin.

momenteel niet bedreigd

Drienerfmuur

Moehringia trinervia (L.) Clairv.

momenteel niet bedreigd

Kruismuur

Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.

Met uitsterven bedreigd

Pijpenstrootje

Molinia caerulea (L.) Moench

momenteel niet bedreigd

Stofzaad

Monotropa hypopitys L.

zeldzaam

Groot bronkruid

Montia fontana L.

zeldzaam

Klein bronkruid

Montia minor C.C. Gmel.

momenteel niet bedreigd

Blauwe druifjes

Muscari botryoides (L.) Mill.

criteria niet van toepassing

Kuifhyacint

Muscari comosum (L.) Mill.

criteria niet van toepassing

Muursla

Mycelis muralis (L.) Dum.

momenteel niet bedreigd

Akkervergeet-mij-nietje

Myosotis arvensis (L.) Hill

momenteel niet bedreigd

Veelkleurig vergeet-mij-nietje

Myosotis discolor Pers.

momenteel niet bedreigd

Zompvergeet-mij-nietje

Myosotis laxa Lehm.

momenteel niet bedreigd

Ruw vergeet-mij-nietje

Myosotis ramosissima Rochel ex Schult.

momenteel niet bedreigd

Moerasvergeet-mij-nietje

Myosotis scorpioides L.

momenteel niet bedreigd

Stijf vergeet-mij-nietje

Myosotis stricta Link ex Roem. et Schult.

zeldzaam

Bosvergeet-mij-nietje

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffmann

momenteel niet bedreigd

Watermuur

Myosoton aquaticum (L.) Moench

momenteel niet bedreigd

Muizenstaart

Myosurus minimus L.

momenteel niet bedreigd

Wilde gagel

Myrica gale L.

achteruitgaand

Teer vederkruid

Myriophyllum alterniflorum DC.

zeldzaam

Parelvederkruid

Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.

criteria niet van toepassing

Aarvederkruid

Myriophyllum spicatum L.

momenteel niet bedreigd

Kransvederkruid

Myriophyllum verticillatum L.

zeldzaam

Roomse kervel

Myrrhis odorata (L.) Scop.

criteria niet van toepassing

Groot nimfkruid

Najas marina L.

zeldzaam

Klein nimfkruid

Najas minor All.

Met uitsterven bedreigd

Wilde narcis

Narcissus pseudonarcissus L.

momenteel niet bedreigd

Borstelgras

Nardus stricta L.

achteruitgaand

Beenbreek

Narthecium ossifragum (L.) Huds.

kwetsbaar

Slanke waterkers

Nasturtium microphyllum (Boenningh.) Reichenb.

momenteel niet bedreigd

Witte waterkers

Nasturtium officinale R. Brown

achteruitgaand

Aangebrande orchis

Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase

Uitgestorven in Vlaanderen

Vogelnestje

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich.

bedreigd

Wild kattenkruid

Nepeta cataria L.

zeldzaam

Gele plomp

Nuphar lutea (L.) Smith

momenteel niet bedreigd

Witte waterlelie

Nymphaea alba L.

momenteel niet bedreigd

Watergentiaan

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze

bedreigd

Rode ogentroost

Odontites vernus (Bellardi) Dum.

achteruitgaand

Watertorkruid

Oenanthe aquatica (L.) Poiret

momenteel niet bedreigd

Dodemansvingers

Oenanthe crocata L.

zeldzaam

Pijptorkruid

Oenanthe fistulosa L.

momenteel niet bedreigd

Zilt torkruid

Oenanthe lachenalii C.C. Gmel.

zeldzaam

Beverneltorkruid

Oenanthe pimpinelloides L. Met uitsterven bedreigd

Weidekervel-torkruid

Oenanthe silaifolia Bieb.

bedreigd

Middelste teunisbloem

Oenothera biennis L.

criteria niet van toepassing

Zandteunisbloem

Oenothera deflexa R.R. Gates

criteria niet van toepassing

Grote teunisbloem

Oenothera glazioviana Micheli

criteria niet van toepassing

Esparcette

Onobrychis viciifolia Scop.

criteria niet van toepassing

Kruipend stalkruid

Ononis repens L.

momenteel niet bedreigd

Kattendoorn

Ononis spinosa L.

kwetsbaar

Wegdistel

Onopordum acanthium L.

momenteel niet bedreigd

Azorenaddertong

Ophioglossum azoricum C. Presl

Met uitsterven bedreigd

Addertong

Ophioglossum vulgatum L.

momenteel niet bedreigd

Bijenorchis

Ophrys apifera Huds.

zeldzaam

Vliegenorchis

Ophrys insectifera L. Met uitsterven bedreigd

Spinnenorchis

Ophrys sphegodes Mill.

Uitgestorven in Vlaanderen

Poppenorchis

Orchis anthropophora (L.) All.

zeldzaam

Wantsenorchis

Orchis coriophora L. Uitgestorven in Vlaanderen

Mannetjesorchis

Orchis mascula (L.) L.

bedreigd

Soldaatje

Orchis militaris L.

zeldzaam

Harlekijn

Orchis morio L. Met uitsterven bedreigd

Moerasorchis

Orchis palustris Jacq.

Uitgestorven in Vlaanderen

Purperorchis

Orchis purpurea Huds.

bedreigd

Aapjesorchis

Orchis simia Lam.

Met uitsterven bedreigd

Stippelvaren

Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub

zeldzaam

Wilde marjolein

Origanum vulgare L.

momenteel niet bedreigd

Bosvogelmelk

Ornithogalum pyrenaicum L.

criteria niet van toepassing

Gewone vogelmelk

Ornithogalum umbellatum L.

momenteel niet bedreigd

Klein vogelpootje

Ornithopus perpusillus L.

momenteel niet bedreigd

Walstrobremraap

Orobanche caryophyllacea Smith

bedreigd

Klimopbremraap

Orobanche hederae Vaucher ex Duby

bedreigd

Klavervreter

Orobanche minor Smith

zeldzaam

Blauwe bremraap

Orobanche purpurea Jacq.

zeldzaam

Hennepvreter

Orobanche ramosa L. Uitgestorven in Vlaanderen

Grote bremraap

Orobanche rapum-genistae Thuill.

zeldzaam

Koningsvaren

Osmunda regalis L.

momenteel niet bedreigd

Witte klaverzuring

Oxalis acetosella L.

momenteel niet bedreigd

Gehoornde klaverzuring

Oxalis corniculata L.

criteria niet van toepassing

Stijve klaverzuring

Oxalis fontana Bunge

criteria niet van toepassing

Draadgierst

Panicum capillare L.

criteria niet van toepassing

Kale gierst

Panicum dichotomiflorum Michaux

criteria niet van toepassing

Zuid-Afrikaanse gierst

Panicum schinzii Hack.

criteria niet van toepassing

Ruige klaproos

Papaver argemone L.

momenteel niet bedreigd

Bleke klaproos

Papaver dubium L.

momenteel niet bedreigd

Reuzenklaproos

Papaver pseudo-orientale (Fedde) Medw.

criteria niet van toepassing

Grote klaproos

Papaver rhoeas L.

momenteel niet bedreigd

Dunstaart

Parapholis strigosa (Dum.) C.E. Hubbard

zeldzaam

Kleverige ogentroost

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

criteria niet van toepassing

Klein glaskruid

Parietaria judaica L.

momenteel niet bedreigd

Groot glaskruid

Parietaria officinalis L.

zeldzaam

Eenbes

Paris quadrifolia L.

momenteel niet bedreigd

Parnassia

Parnassia palustris L.

bedreigd

Valse wingerd

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch

criteria niet van toepassing

Pastinaak

Pastinaca sativa L.

momenteel niet bedreigd

Moeraskartelblad

Pedicularis palustris L.

bedreigd

Heidekartelblad

Pedicularis sylvatica L.

kwetsbaar

Overblijvende ossentong

Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H. Bailey

criteria niet van toepassing

Veenwortel

Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray

momenteel niet bedreigd

Adderwortel

Persicaria bistorta (L.) Samp.

momenteel niet bedreigd

Waterpeper

Persicaria hydropiper (L.) Spach

momenteel niet bedreigd

Beklierde duizendknoop

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre

momenteel niet bedreigd

Perzikkruid

Persicaria maculosa S.F. Gray

momenteel niet bedreigd

Kleine duizendknoop

Persicaria minor (Huds.) Opiz

momenteel niet bedreigd

Zachte duizendknoop

Persicaria mitis (Schrank) Asenov

momenteel niet bedreigd

Afghaanse duizendknoop

Persicaria wallichii Greuter et Burdet

criteria niet van toepassing

Groot hoefblad

Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.

momenteel niet bedreigd

Mantelanjer

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball et Heywood

zeldzaam

Wilde peterselie

Petroselinum segetum (L.) Koch

zeldzaam

Karwijvarkenskervel

Peucedanum carvifolia Vill.

Met uitsterven bedreigd

Melkeppe

Peucedanum palustre (L.) Moench

momenteel niet bedreigd

Rietgras

Phalaris arundinacea L.

momenteel niet bedreigd

Smalle beukvaren

Phegopteris connectilis (Michaux) Watt

Met uitsterven bedreigd

Zanddoddengras

Phleum arenarium L.

momenteel niet bedreigd

Klein timoteegras

Phleum nodosum L.

momenteel niet bedreigd

Gewoon timoteegras

Phleum pratense L.

momenteel niet bedreigd

Riet

Phragmites australis (Cav.) Steud.

momenteel niet bedreigd

Zwartblauwe rapunzel

Phyteuma nigrum F.W. Schmidt

momenteel niet bedreigd

Witte rapunzel

Phyteuma spicatum L.

zeldzaam

Oosterse karmozijnbes

Phytolacca esculenta Van Houtte

criteria niet van toepassing

Dubbelkelk

Picris echioides L.

momenteel niet bedreigd

Echt bitterkruid

Picris hieracioides L.

momenteel niet bedreigd

Pilvaren

Pilularia globulifera L.

kwetsbaar

Grote bevernel

Pimpinella major (L.) Huds.

momenteel niet bedreigd

Kleine bevernel

Pimpinella saxifraga L.

momenteel niet bedreigd

Vetblad

Pinguicula vulgaris L. Uitgestorven in Vlaanderen

Grove den

Pinus sylvestris L.

momenteel niet bedreigd

Zandweegbree

Plantago arenaria Waldst. et Kit.

criteria niet van toepassing

Hertshoornweegbree

Plantago coronopus L.

momenteel niet bedreigd

Smalle weegbree

Plantago lanceolata L.

momenteel niet bedreigd

Grote weegbree

Plantago major L.

momenteel niet bedreigd

Zeeweegbree

Plantago maritima L.

zeldzaam

Ruige weegbree

Plantago media L.

momenteel niet bedreigd

Welriekende nachtorchis

Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich.

bedreigd

Bergnachtorchis

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.

bedreigd

Straatgras

Poa annua L.

momenteel niet bedreigd

Knolbeemdgras

Poa bulbosa L.

zeldzaam

Bergbeemdgras

Poa chaixii Vill.

zeldzaam

Plat beemdgras

Poa compressa L.

momenteel niet bedreigd

Schaduwgras

Poa nemoralis L.

momenteel niet bedreigd

Moerasbeemdgras

Poa palustris L.

momenteel niet bedreigd

Veldbeemdgras

Poa pratensis L.

momenteel niet bedreigd

Ruw beemdgras

Poa trivialis L.

momenteel niet bedreigd

Kransmuur

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.

criteria niet van toepassing

Kuifvleugeltjesbloem

Polygala comosa Schkuhr

Met uitsterven bedreigd

Liggende vleugeltjesbloem

Polygala serpyllifolia Hose

kwetsbaar

Gewone vleugeltjesbloem

Polygala vulgaris L.

kwetsbaar

Gewone salomonszegel

Polygonatum multiflorum (L.) All.

momenteel niet bedreigd

Welriekende salomonszegel

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

Met uitsterven bedreigd

Varkensgras

Polygonum aviculare L.

momenteel niet bedreigd

Zandvarkensgras

Polygonum oxyspermum C.A. Mey. et Bunge ex Ledeb.

Met uitsterven bedreigd

Brede eikvaren

Polypodium interjectum Shivas

zeldzaam

Gewone eikvaren

Polypodium vulgare L.

momenteel niet bedreigd

Eikvaren

Polypodium vulgare L. sensu lato

achteruitgaand

Baardgras

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

criteria niet van toepassing

Stijve naaldvaren

Polystichum aculeatum (L.) Roth

zeldzaam

Zachte naaldvaren

Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar

zeldzaam

Witte en grauwe abeel

Populus alba L. (+ Populus x canescens (Ait.) Smith)

criteria niet van toepassing

Zwarte populier var. nigra

Populus nigra L. var. nigra

bedreigd

Ratelpopulier

Populus tremula L.

momenteel niet bedreigd

Postelein

Portulaca oleracea L.

criteria niet van toepassing

Spits fonteinkruid

Potamogeton acutifolius Link

zeldzaam

Rossig fonteinkruid

Potamogeton alpinus Balb.

Met uitsterven bedreigd

Klein fonteinkruid

Potamogeton berchtoldii Fieb.

momenteel niet bedreigd

Weegbreefonteinkruid

Potamogeton coloratus Hornem.

bedreigd

Plat fonteinkruid

Potamogeton compressus L. Met uitsterven bedreigd

Gekroesd fonteinkruid

Potamogeton crispus L.

momenteel niet bedreigd

Puntig fonteinkruid

Potamogeton friesii Rupr.

Met uitsterven bedreigd

Ongelijkbladig fonteinkruid

Potamogeton gramineus L.

bedreigd

Glanzig fonteinkruid

Potamogeton lucens L.

bedreigd

Drijvend fonteinkruid

Potamogeton natans L.

momenteel niet bedreigd

Rivierfonteinkruid

Potamogeton nodosus Poiret

zeldzaam

Stomp fonteinkruid

Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch

momenteel niet bedreigd

Schedefonteinkruid

Potamogeton pectinatus L.

momenteel niet bedreigd

Doorgroeid fonteinkruid

Potamogeton perfoliatus L.

bedreigd

Duizendknoopfonteinkruid

Potamogeton polygonifolius Pourr.

momenteel niet bedreigd

Langstengelig fonteinkruid

Potamogeton praelongus Wulfen

Uitgestorven in Vlaanderen

Tenger fonteinkruid

Potamogeton pusillus L.

momenteel niet bedreigd

Haarfonteinkruid

Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.

momenteel niet bedreigd

Gegolfd fonteinkruid

Potamogeton x angustifolius J. Presl

Met uitsterven bedreigd

Kruipganzerik

Potentilla anglica Laichard.

momenteel niet bedreigd

Zilverschoon

Potentilla anserina L.

momenteel niet bedreigd

Viltganzerik

Potentilla argentea L.

momenteel niet bedreigd

Tormentil

Potentilla erecta (L.) Räuschel

achteruitgaand

Struikganzerik

Potentilla fruticosa L.

criteria niet van toepassing

Middelste ganzerik

Potentilla intermedia L.

criteria niet van toepassing

Voorjaarsganzerik

Potentilla neumanniana Reichenb.

zeldzaam

Noorse ganzerik

Potentilla norvegica L.

criteria niet van toepassing

Rechte ganzerik

Potentilla recta L.

criteria niet van toepassing

Vijfvingerkruid

Potentilla reptans L.

momenteel niet bedreigd

Oeverganzerik

Potentilla rivalis Nutt. ex Torr. et A. Gray

criteria niet van toepassing

Aardbeiganzerik

Potentilla sterilis (L.) Garcke

momenteel niet bedreigd

Liggende ganzerik

Potentilla supina L.

bedreigd

Slanke sleutelbloem

Primula elatior (L.) Hill

momenteel niet bedreigd

Gulden sleutelbloem

Primula veris L.

momenteel niet bedreigd

Stengelloze sleutelbloem

Primula vulgaris Huds.

zeldzaam

Gewone brunel

Prunella vulgaris L.

momenteel niet bedreigd

Zoete kers

Prunus avium (L.) L.

momenteel niet bedreigd

Kerspruim

Prunus cerasifera Ehrh.

criteria niet van toepassing

Vogelkers

Prunus padus L.

momenteel niet bedreigd

Amerikaanse vogelkers

Prunus serotina Ehrh.

criteria niet van toepassing

Sleedoorn

Prunus spinosa L.

momenteel niet bedreigd

Geelwitte helmbloem

Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén

criteria niet van toepassing

Gele helmbloem

Pseudofumaria lutea (L.) Borkh.

criteria niet van toepassing

Adelaarsvaren

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

momenteel niet bedreigd

Bleek kweldergras

Puccinellia capillaris (Liljebl.) Jansen

zeldzaam

Stomp kweldergras

Puccinellia distans (L.) Parl.

momenteel niet bedreigd

Blauw kweldergras

Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P. Bicknell

bedreigd

Gewoon kweldergras

Puccinellia maritima (Huds.) Parl.

zeldzaam

Heelblaadjes

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

momenteel niet bedreigd

Klein vlooienkruid

Pulicaria vulgaris Gaertn.

bedreigd

Gevlekt longkruid

Pulmonaria officinalis L.

criteria niet van toepassing

Vuurdoorn

Pyracantha coccinea Roem.

criteria niet van toepassing

Klein wintergroen

Pyrola minor L. Met uitsterven bedreigd

Rond wintergroen

Pyrola rotundifolia L.

zeldzaam

Gekweekte peer

Pyrus communis L. subsp. communis

onvoldoende gekend

Wilde peer

Pyrus communis L. subsp. pyraster (L.) Ehrh.

onvoldoende gekend

Wintereik

Quercus petraea Lieblein

achteruitgaand

Zomereik

Quercus robur L.

momenteel niet bedreigd

Amerikaanse eik

Quercus rubra L.

criteria niet van toepassing

Dwergvlas

Radiola linoides Roth

Met uitsterven bedreigd

Scherpe boterbloem

Ranunculus acris L.

momenteel niet bedreigd

Middelste waterranonkel

Ranunculus aquatilis L.

momenteel niet bedreigd

Akkerboterbloem

Ranunculus arvensis L. Met uitsterven bedreigd

Gulden boterbloem

Ranunculus auricomus L.

momenteel niet bedreigd

Zilte waterranonkel

Ranunculus baudotii Godr.

onvoldoende gekend

Knolboterbloem

Ranunculus bulbosus L.

achteruitgaand

Stijve waterranonkel

Ranunculus circinatus Sibth.

momenteel niet bedreigd

Speenkruid

Ranunculus ficaria L.

momenteel niet bedreigd

Egelboterbloem

Ranunculus flammula L.

momenteel niet bedreigd

Vlottende waterranonkel

Ranunculus fluitans Lam.

zeldzaam

Klimopwaterranonkel

Ranunculus hederaceus L.

zeldzaam

Grote boterbloem

Ranunculus lingua L.

zeldzaam

Witte waterranonkel

Ranunculus ololeucos Lloyd

bedreigd

Grote waterranonkel

Ranunculus peltatus Schrank

momenteel niet bedreigd

Penseelbladige waterranonkel

Ranunculus penicillatus (Dum.) Bab.

zeldzaam

Kruipende boterbloem

Ranunculus repens L.

momenteel niet bedreigd

Behaarde boterbloem

Ranunculus sardous Crantz

momenteel niet bedreigd

Blaartrekkende boterbloem

Ranunculus sceleratus L.

momenteel niet bedreigd

Bosboterbloem en kalkboterbloem

Ranunculus serpens Schrank

Met uitsterven bedreigd

Kleine waterranonkel

Ranunculus trichophyllus Chaix

momenteel niet bedreigd

Driedelige waterranonkel

Ranunculus tripartitus DC.

zeldzaam

Knopherik

Raphanus raphanistrum L.

momenteel niet bedreigd

Bolletjesraket

Rapistrum rugosum (L.) All.

criteria niet van toepassing

Wilde reseda

Reseda lutea L.

momenteel niet bedreigd

Wouw

Reseda luteola L.

momenteel niet bedreigd

Wegedoorn

Rhamnus cathartica L.

momenteel niet bedreigd

Harige ratelaar

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich

Met uitsterven bedreigd

Grote ratelaar

Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel.

kwetsbaar

Kleine ratelaar

Rhinanthus minor L.

kwetsbaar

Pontische rododendron

Rhododendron ponticum L.

criteria niet van toepassing

Witte snavelbies

Rhynchospora alba (L.) Vahl

kwetsbaar

Bruine snavelbies

Rhynchospora fusca (L.) Ait. f.

kwetsbaar

Alpenbes

Ribes alpinum L.

criteria niet van toepassing

Zwarte bes

Ribes nigrum L.

momenteel niet bedreigd

Gele ribes

Ribes odoratum H.L. Wendl.

criteria niet van toepassing

Aalbes

Ribes rubrum L.

momenteel niet bedreigd

Rode ribes

Ribes sanguineum Pursh

criteria niet van toepassing

Kruisbes

Ribes uva-crispa L.

momenteel niet bedreigd

Robinia

Robinia pseudoacacia L.

criteria niet van toepassing

Gele waterkers

Rorippa amphibia (L.) Besser

momenteel niet bedreigd

Oostenrijkse kers

Rorippa austriaca (Crantz) Besser

criteria niet van toepassing

Moeraskers

Rorippa palustris (L.) Besser

momenteel niet bedreigd

Akkerkers

Rorippa sylvestris (L.) Besser

momenteel niet bedreigd

Kraagroos

Rosa agrestis Savi

zeldzaam

Bosroos

Rosa arvensis Huds.

momenteel niet bedreigd

Behaarde struweelroos

Rosa caesia Smith

onvoldoende gekend

Hondsroos s.l.

Rosa canina L. s.l.

momenteel niet bedreigd

Schijnegelantier

Rosa columnifera (Schwertschlager) Henker et G. Schulze comb.nov.

onvoldoende gekend

Heggenroos

Rosa corymbifera Borkh.

onvoldoende gekend

Rosa deseglisei Boreau

onvoldoende gekend

Kale struweelroos

Rosa dumalis Bechst.

onvoldoende gekend

Kleinbloemige roos

Rosa micrantha Borrer ex Smith

zeldzaam

Veelbloemige roos

Rosa multiflora Thunb. ex Murray

criteria niet van toepassing

Ruwe viltroos

Rosa pseudoscabriuscula (R. Keller) Henker et G. Schulze

onvoldoende gekend

Egelantier

Rosa rubiginosa L.

momenteel niet bedreigd

Rimpelroos

Rosa rugosa Thunb.

criteria niet van toepassing

Duinroos

Rosa spinosissima L.

zeldzaam

Stijlroos

Rosa stylosa Desv.

onvoldoende gekend

Schijnhondsroos

Rosa subcanina (H. Christ) R. Keller

onvoldoende gekend

Beklierde heggenroos

Rosa tomentella Léman

onvoldoende gekend

Viltroos

Rosa tomentosa Smith

momenteel niet bedreigd

Bottelroos

Rosa villosa L.

criteria niet van toepassing

Dauwbraam

Rubus caesius L.

momenteel niet bedreigd

Braam

Rubus fruticosus groep

momenteel niet bedreigd

Framboos

Rubus idaeus L.

momenteel niet bedreigd

Peterseliebraam

Rubus laciniatus Willd.

criteria niet van toepassing

Prachtframboos

Rubus spectabilis Pursh

criteria niet van toepassing

Slipbladige rudbeckia

Rudbeckia laciniata L.

criteria niet van toepassing

Veldzuring

Rumex acetosa L.

momenteel niet bedreigd

Schapenzuring

Rumex acetosella L.

momenteel niet bedreigd

Kluwenzuring

Rumex conglomeratus Murray

momenteel niet bedreigd

Krulzuring

Rumex crispus L.

momenteel niet bedreigd

Waterzuring

Rumex hydrolapathum Huds.

momenteel niet bedreigd

Goudzuring

Rumex maritimus L.

momenteel niet bedreigd

Ridderzuring

Rumex obtusifolius L.

momenteel niet bedreigd

Moeraszuring

Rumex palustris Smith

momenteel niet bedreigd

Spinaziezuring

Rumex patientia L.

criteria niet van toepassing

Bloedzuring

Rumex sanguineus L.

momenteel niet bedreigd

Spaanse zuring

Rumex scutatus L.

criteria niet van toepassing

Geoorde zuring

Rumex thyrsiflorus Fingerh.

criteria niet van toepassing

Spiraalruppia

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande

Uitgestorven in Vlaanderen

Snavelruppia

Ruppia maritima L. Uitgestorven in Vlaanderen

Wijnruit

Ruta graveolens L.

zeldzaam

Tengere vetmuur

Sagina apetala Ard.

momenteel niet bedreigd

Zeevetmuur

Sagina maritima G. Don

momenteel niet bedreigd

Sierlijke vetmuur

Sagina nodosa (L.) Fenzl

momenteel niet bedreigd

Liggende vetmuur

Sagina procumbens L.

momenteel niet bedreigd

Pijlkruid

Sagittaria sagittifolia L.

momenteel niet bedreigd

Kortarige en langarige zeekraal

Salicornia europaea L. en S. procumbens Smith

momenteel niet bedreigd

Eenbloemige zeekraal

Salicornia pusilla J. Woods

Uitgestorven in Vlaanderen

Schietwilg

Salix alba L.

momenteel niet bedreigd

Geoorde wilg

Salix aurita L.

momenteel niet bedreigd

Boswilg

Salix caprea L.

momenteel niet bedreigd

Grauwe wilg (inclusief kruisingen)

Salix cinerea L. (incl. kruisingen)

momenteel niet bedreigd

Duitse dot

Salix dasyclados Wimm.

criteria niet van toepassing

Kraakwilg (groep)

Salix fragilis L. (incl. kruisingen)

momenteel niet bedreigd

Laurierwilg

Salix pentandra L.

criteria niet van toepassing

Bittere wilg

Salix purpurea L.

momenteel niet bedreigd

Kruipwilg

Salix repens L.

achteruitgaand

Amandelwilg

Salix triandra L.

momenteel niet bedreigd

Katwilg

Salix viminalis L.

momenteel niet bedreigd

Amandelwilg x Katwilg

Salix x mollissima Hoffm. ex Elwert

criteria niet van toepassing

Loogkruid

Salsola kali L.

momenteel niet bedreigd

Veldsalie

Salvia pratensis L.

zeldzaam

Kranssalie

Salvia verticillata L.

criteria niet van toepassing

Kruidvlier

Sambucus ebulus L.

momenteel niet bedreigd

Gewone vlier

Sambucus nigra L.

momenteel niet bedreigd

Trosvlier

Sambucus racemosa L.

momenteel niet bedreigd

Waterpunge

Samolus valerandi L.

momenteel niet bedreigd

Kleine pimpernel

Sanguisorba minor Scop.

momenteel niet bedreigd

Grote pimpernel

Sanguisorba officinalis L.

kwetsbaar

Heelkruid

Sanicula europaea L.

momenteel niet bedreigd

Zeepkruid

Saponaria officinalis L.

momenteel niet bedreigd

Hagedissenstaart

Saururus cernuus L.

criteria niet van toepassing

Knolsteenbreek

Saxifraga granulata L.

momenteel niet bedreigd

Kandelaartje

Saxifraga tridactylites L.

momenteel niet bedreigd

Duifkruid

Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria

zeldzaam

Naaldenkervel

Scandix pecten-veneris L. Met uitsterven bedreigd

Veenbloembies

Scheuchzeria palustris L. Uitgestorven in Vlaanderen

Mattenbies

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla

momenteel niet bedreigd

Stekende bies

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla

Met uitsterven bedreigd

Ruwe bies

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla

momenteel niet bedreigd

Driekantige bies

Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

Met uitsterven bedreigd

Mattenbies x Driekantige bies

Schoenoplectus x carinatus (Smith) Palla

momenteel niet bedreigd

Knopbies

Schoenus nigricans L. Met uitsterven bedreigd

Kogelbies

Scirpoides holoschoenus (L.) Sojàk

Met uitsterven bedreigd

Bosbies

Scirpus sylvaticus L.

momenteel niet bedreigd

Eenjarige hardbloem

Scleranthus annuus L.

achteruitgaand

Overblijvende hardbloem

Scleranthus perennis L. Met uitsterven bedreigd

Kleine schorseneer

Scorzonera humilis L.

bedreigd

Geoord helmkruid

Scrophularia auriculata L.

momenteel niet bedreigd

Knopig helmkruid

Scrophularia nodosa L.

momenteel niet bedreigd

Gevleugeld helmkruid

Scrophularia umbrosa Dum.

momenteel niet bedreigd

Blauw glidkruid

Scutellaria galericulata L.

momenteel niet bedreigd

Klein glidkruid

Scutellaria minor Huds.

momenteel niet bedreigd

Bont kroonkruid

Securigera varia (L.) Lassen

criteria niet van toepassing

Muurpeper

Sedum acre L.

momenteel niet bedreigd

Wit vetkruid

Sedum album L.

momenteel niet bedreigd

Tripmadam

Sedum rupestre L.

momenteel niet bedreigd

Zacht vetkruid

Sedum sexangulare L.

zeldzaam

Hemelsleutel

Sedum telephium L.

momenteel niet bedreigd

Karwijselie

Selinum carvifolia (L.) L.

momenteel niet bedreigd

Waterkruiskruid

Senecio aquaticus Hill

momenteel niet bedreigd

Viltig kruiskruid

Senecio erucifolius L.

momenteel niet bedreigd

Bezemkruiskruid

Senecio inaequidens DC.

criteria niet van toepassing

Jakobskruiskruid

Senecio jacobaea L.

momenteel niet bedreigd

Schaduwkruiskruid

Senecio ovatus (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd.

momenteel niet bedreigd

Moeraskruiskruid

Senecio paludosus L.

zeldzaam

Rivierkruiskruid

Senecio sarracenicus L. Met uitsterven bedreigd

Glanzend kruiskruid

Senecio squalidus L.

criteria niet van toepassing

Boskruiskruid

Senecio sylvaticus L.

momenteel niet bedreigd

Kleverig kruiskruid

Senecio viscosus L.

momenteel niet bedreigd

Klein kruiskruid

Senecio vulgaris L.

momenteel niet bedreigd

Zaagblad

Serratula tinctoria L.

zeldzaam

Blauwgras

Sesleria caerulea (L.) Ard.

Met uitsterven bedreigd

Chinese naaldaar

Setaria faberi F. Herrmann

criteria niet van toepassing

Slanke naaldaar

Setaria parviflora (Poiret) Kerguélen

criteria niet van toepassing

Geelrode naaldaar

Setaria pumila (Poiret) Roem. et Schult.

momenteel niet bedreigd

Kransnaaldaar

Setaria verticillata (L.) Beauv.

criteria niet van toepassing

Groene naaldaar

Setaria viridis (L.) Beauv.

momenteel niet bedreigd

Blauw walstro

Sherardia arvensis L.

momenteel niet bedreigd

Weidekervel

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.

zeldzaam

Kegelsilene

Silene conica L.

zeldzaam

Dagkoekoeksbloem

Silene dioica (L.) Clairv.

momenteel niet bedreigd

Franse silene

Silene gallica L. Uitgestorven in Vlaanderen

Avondkoekoeksbloem

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet

momenteel niet bedreigd

Nachtkoekoeksbloem

Silene noctiflora L.

bedreigd

Nachtsilene

Silene nutans L.

zeldzaam

Blaassilene

Silene vulgaris (Moench) Garcke

momenteel niet bedreigd

Herik

Sinapis arvensis L.

momenteel niet bedreigd

Steeneppe

Sison amomum L.

bedreigd

Hongaarse raket

Sisymbrium altissimum L.

criteria niet van toepassing

Maasraket

Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. chrysanthym (Jord.) Rouy et Fouc.

criteria niet van toepassing

Gewone raket

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

momenteel niet bedreigd

Oosterse raket

Sisymbrium orientale L.

criteria niet van toepassing

Grote watereppe

Sium latifolium L.

kwetsbaar

Bitterzoet

Solanum dulcamara L.

momenteel niet bedreigd

Zwarte nachtschade

Solanum nigrum L.

momenteel niet bedreigd

Glansbesnachtschade

Solanum physalifolium Rusby var. nitidibaccatum (Bitter) Edmonds

criteria niet van toepassing

Driebloemige nachtschade

Solanum triflorum Nutt.

criteria niet van toepassing

Canadese guldenroede

Solidago canadensis L.

criteria niet van toepassing

Late guldenroede

Solidago gigantea Ait.

criteria niet van toepassing

Echte guldenroede

Solidago virgaurea L.

achteruitgaand

Akkermelkdistel

Sonchus arvensis L.

momenteel niet bedreigd

Gekroesde melkdistel

Sonchus asper (L.) Hill

momenteel niet bedreigd

Gewone melkdistel

Sonchus oleraceus L.

momenteel niet bedreigd

Moerasmelkdistel

Sonchus palustris L.

zeldzaam

Harige sorbaria

Sorbaria tomentosa (Lindl.) Rehd.

criteria niet van toepassing

Wilde lijsterbes

Sorbus aucuparia L.

momenteel niet bedreigd

Wilde sorgo

Sorghum halepense (L.) Pers.

criteria niet van toepassing

Drijvende egelskop

Sparganium angustifolium Michaux

bedreigd

Kleine egelskop

Sparganium emersum Rehm.

momenteel niet bedreigd

Grote egelskop

Sparganium erectum L.

momenteel niet bedreigd

Kleinste egelskop

Sparganium natans L.

zeldzaam

Klein slijkgras

Spartina maritima (Curt.) Fernald

Uitgestorven in Vlaanderen

Engels slijkgras

Spartina townsendii H. et J. Groves

criteria niet van toepassing

Gewone spurrie

Spergula arvensis L.

momenteel niet bedreigd

Heidespurrie

Spergula morisonii Boreau

momenteel niet bedreigd

Zilte schijnspurrie

Spergularia marina (L.) Besser

momenteel niet bedreigd

Gerande schijnspurrie

Spergularia media (L.) C. Presl subsp. angustata (Clavaud) Kerguélen et Lambinon

zeldzaam

Rode schijnspurrie

Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl

momenteel niet bedreigd

Douglaspluimspirea

Spiraea douglasii Hook.

criteria niet van toepassing

Viltige pluimspirea

Spiraea tomentosa L.

criteria niet van toepassing

Zomerschroeforchis

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Rich.

Uitgestorven in Vlaanderen

Herfstschroeforchis

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

Uitgestorven in Vlaanderen

Veelwortelig kroos

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.

momenteel niet bedreigd

Alpenandoorn

Stachys alpina L. Met uitsterven bedreigd

Akkerandoorn

Stachys arvensis (L.) L.

kwetsbaar

Betonie

Stachys officinalis (L.) Trev.

zeldzaam

Moerasandoorn

Stachys palustris L.

momenteel niet bedreigd

Bosandoorn

Stachys sylvatica L.

momenteel niet bedreigd

Moerasmuur

Stellaria alsine Grimm

momenteel niet bedreigd

Grasmuur

Stellaria graminea L.

momenteel niet bedreigd

Grote muur

Stellaria holostea L.

momenteel niet bedreigd

Vogelmuur

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media

momenteel niet bedreigd

Heggenvogelmuur

Stellaria media (L.) Vill. subsp. neglecta (Weihe) Gremli

onvoldoende gekend

Bosmuur

Stellaria nemorum L.

momenteel niet bedreigd

Duinvogelmuur

Stellaria pallida (Dum.) Piré

momenteel niet bedreigd

Zeegroene muur

Stellaria palustris Retz.

momenteel niet bedreigd

Krabbenscheer

Stratiotes aloides L. Met uitsterven bedreigd

Klein schorrenkruid

Suaeda maritima (L.) Dum.

zeldzaam

Priemkruid

Subularia aquatica L. Uitgestorven in Vlaanderen

Blauwe knoop

Succisa pratensis Moench

achteruitgaand

Sneeuwbes

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake

criteria niet van toepassing

Ruwe smeerwortel

Symphytum asperum Lepechin

criteria niet van toepassing

Gewone smeerwortel

Symphytum officinale L.

momenteel niet bedreigd

Sering

Syringa vulgaris L.

criteria niet van toepassing

Franse tamarisk

Tamarix gallica L.

criteria niet van toepassing

Spekwortel

Tamus communis L.

momenteel niet bedreigd

Moederkruid

Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.

criteria niet van toepassing

Boerenwormkruid

Tanacetum vulgare L.

momenteel niet bedreigd

Paardenbloem (G)

Taraxacum

momenteel niet bedreigd

Taxus

Taxus baccata L.

momenteel niet bedreigd

Klein tasjeskruid

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown

kwetsbaar

Groot koeienoog

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.

criteria niet van toepassing

Spatelkruiskruid

Tephroseris helenitis (L.) Nordenstam

Uitgestorven in Vlaanderen

Moerasandijvie

Tephroseris palustris (L.) Fourr.

momenteel niet bedreigd

Moerasgamander

Teucrium scordium L. Met uitsterven bedreigd

Valse salie

Teucrium scorodonia L.

momenteel niet bedreigd

Poelruit

Thalictrum flavum L.

momenteel niet bedreigd

Kleine ruit

Thalictrum minus L.

momenteel niet bedreigd

Moerasvaren

Thelypteris palustris Schott

zeldzaam

Liggend bergvlas

Thesium humifusum DC.

zeldzaam

Witte krodde

Thlaspi arvense L.

momenteel niet bedreigd

Zinkboerenkers

Thlaspi caerulescens J. et C. Presl subsp. calaminare (Lej.) Dvoràkovà

criteria niet van toepassing

Doorgroeide boerenkers

Thlaspi perfoliatum L.

zeldzaam

Grote tijm

Thymus pulegioides L.

kwetsbaar

Kleine tijm

Thymus serpyllum L. Met uitsterven bedreigd

Winterlinde

Tilia cordata Mill.

momenteel niet bedreigd

Zomerlinde (+ bastaarden)

Tilia platyphyllos Scop. (incl. kruisingen)

momenteel niet bedreigd

Akkerdoornzaad

Torilis arvensis (Huds.) Link

zeldzaam

Heggendoornzaad

Torilis japonica (Houtt.) DC.

momenteel niet bedreigd

Knopig doornzaad

Torilis nodosa (L.) Gaertn.

momenteel niet bedreigd

Bleke morgenster

Tragopogon dubius Scop.

criteria niet van toepassing

Gele morgenster

Tragopogon pratensis L.

momenteel niet bedreigd

Veenbies

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.

kwetsbaar

Zevenster

Trientalis europaea L.

zeldzaam

Hazenpootje

Trifolium arvense L.

momenteel niet bedreigd

Liggende klaver

Trifolium campestre Schreb.

momenteel niet bedreigd

Kleine klaver

Trifolium dubium Sibth.

momenteel niet bedreigd

Aardbeiklaver

Trifolium fragiferum L.

momenteel niet bedreigd

Basterdklaver

Trifolium hybridum L.

criteria niet van toepassing

Bochtige klaver

Trifolium medium L.

zeldzaam

Draadklaver

Trifolium micranthum Viv.

momenteel niet bedreigd

Rode klaver

Trifolium pratense L.

momenteel niet bedreigd

Witte klaver

Trifolium repens L.

momenteel niet bedreigd

Ruwe klaver

Trifolium scabrum L.

zeldzaam

Gestreepte klaver

Trifolium striatum L.

zeldzaam

Onderaardse klaver

Trifolium subterraneum L.

zeldzaam

Schorrenzoutgras

Triglochin maritima L.

zeldzaam

Moeraszoutgras

Triglochin palustris L.

momenteel niet bedreigd

Goudhaver

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

achteruitgaand

Bostulp

Tulipa sylvestris L.

criteria niet van toepassing

Klein hoefblad

Tussilago farfara L.

momenteel niet bedreigd

Kleine lisdodde

Typha angustifolia L.

momenteel niet bedreigd

Grote lisdodde

Typha latifolia L.

momenteel niet bedreigd

Gaspeldoorn

Ulex europaeus L.

momenteel niet bedreigd

Ruwe iep

Ulmus glabra Huds.

momenteel niet bedreigd

Fladderiep

Ulmus laevis Pallas

zeldzaam

Gladde iep

Ulmus minor Mill.

momenteel niet bedreigd

Grote brandnetel

Urtica dioica L.

momenteel niet bedreigd

Kleine brandnetel

Urtica urens L.

momenteel niet bedreigd

Loos blaasjeskruid

Utricularia australis R. Brown

kwetsbaar

Plat blaasjeskruid

Utricularia intermedia Hayne

Met uitsterven bedreigd

Klein blaasjeskruid

Utricularia minor L.

bedreigd

Bleekgeel blaasjeskruid

Utricularia ochroleuca R. Hartm.

Met uitsterven bedreigd

Groot blaasjeskruid

Utricularia vulgaris L.

zeldzaam

Koekruid

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert

Met uitsterven bedreigd

Blauwe bosbes

Vaccinium myrtillus L.

momenteel niet bedreigd

Kleine veenbes

Vaccinium oxycoccos L.

zeldzaam

Rijsbes

Vaccinium uliginosum L. Uitgestorven in Vlaanderen

Rode bosbes

Vaccinium vitis-idaea L.

zeldzaam

Kleine valeriaan

Valeriana dioica L.

kwetsbaar

Echte valeriaan

Valeriana repens Host

momenteel niet bedreigd

Gegroefde veldsla

Valerianella carinata Loisel.

bedreigd

Getande veldsla

Valerianella dentata (L.) Pollich

bedreigd

Veldsla

Valerianella locusta (L.) Laterr.

momenteel niet bedreigd

Geoorde veldsla

Valerianella rimosa Bast.

Met uitsterven bedreigd

Mottenkruid

Verbascum blattaria L.

zeldzaam

Stalkaars

Verbascum densiflorum Bertol.

momenteel niet bedreigd

Melige toorts

Verbascum lychnitis L.

zeldzaam

Zwarte toorts

Verbascum nigrum L.

momenteel niet bedreigd

Keizerskaars

Verbascum phlomoides L.

criteria niet van toepassing

Koningskaars

Verbascum thapsus L.

momenteel niet bedreigd

Ijzerhard

Verbena officinalis L.

momenteel niet bedreigd

Steentijmereprijs

Veronica acinifolia L. Met uitsterven bedreigd

Akkerereprijs

Veronica agrestis L.

momenteel niet bedreigd

Blauwe waterereprijs + rode waterereprijs

Veronica anagallis-aquatica L.

momenteel niet bedreigd

Veldereprijs

Veronica arvensis L.

momenteel niet bedreigd

Beekpunge

Veronica beccabunga L.

momenteel niet bedreigd

Gewone ereprijs

Veronica chamaedrys L.

momenteel niet bedreigd

Draadereprijs

Veronica filiformis Smith

criteria niet van toepassing

Klimopereprijs

Veronica hederifolia L.

momenteel niet bedreigd

Lange ereprijs

Veronica longifolia L.

zeldzaam

Bosereprijs

Veronica montana L.

momenteel niet bedreigd

Mannetjesereprijs

Veronica officinalis L.

momenteel niet bedreigd

Doffe ereprijs

Veronica opaca Fries

Met uitsterven bedreigd

Vreemde ereprijs

Veronica peregrina L.

criteria niet van toepassing

Grote ereprijs

Veronica persica Poiret

criteria niet van toepassing

Gladde ereprijs

Veronica polita Fries

momenteel niet bedreigd

Vroege ereprijs

Veronica praecox All.

Met uitsterven bedreigd

Schildereprijs

Veronica scutellata L.

momenteel niet bedreigd

Tijmereprijs

Veronica serpyllifolia L.

momenteel niet bedreigd

Handjesereprijs

Veronica triphyllos L. Met uitsterven bedreigd

Wollige sneeuwbal

Viburnum lantana L.

zeldzaam

Gelderse roos

Viburnum opulus L.

momenteel niet bedreigd

Vogelwikke

Vicia cracca L.

momenteel niet bedreigd

Ringelwikke

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray

momenteel niet bedreigd

Lathyruswikke

Vicia lathyroides L.

momenteel niet bedreigd

Smalle wikke (incl. voederwikke en vergeten wikke)

Vicia sativa L.

momenteel niet bedreigd

Heggenwikke

Vicia sepium L.

momenteel niet bedreigd

Vierzadige wikke

Vicia tetrasperma (L.) Schreb.

momenteel niet bedreigd

Zachte wikke

Vicia villosa Roth

criteria niet van toepassing

Grote maagdenpalm

Vinca major L.

criteria niet van toepassing

Kleine maagdenpalm

Vinca minor L.

momenteel niet bedreigd

Witte engbloem

Vincetoxicum hirundinaria Med.

Met uitsterven bedreigd

Akkerviooltje

Viola arvensis Murray

momenteel niet bedreigd

Hondsviooltje

Viola canina L.

kwetsbaar

Duinviooltje

Viola curtisii E. Forster

zeldzaam

Ruig viooltje

Viola hirta L.

zeldzaam

Echt melkviooltje

Viola lactea Smith

Met uitsterven bedreigd

Maarts viooltje

Viola odorata L.

momenteel niet bedreigd

Moerasviooltje

Viola palustris L.

momenteel niet bedreigd

Vals melkviooltje

Viola persicifolia Schreb.

Uitgestorven in Vlaanderen

Donkersporig bosviooltje

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau

momenteel niet bedreigd

Bleeksporig bosviooltje

Viola riviniana Reichenb.

momenteel niet bedreigd

Driekleurig viooltje

Viola tricolor L.

momenteel niet bedreigd

Maretak

Viscum album L.

momenteel niet bedreigd

Eekhoorngras

Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray

momenteel niet bedreigd

Duinlangbaardgras

Vulpia ciliata Dum. subsp. ambigua (Le Gall) Stace et Auquier

momenteel niet bedreigd

Dicht langbaardgras

Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch

zeldzaam

Zandlangbaardgras

Vulpia membranacea (L.) Dum.

zeldzaam

Gewoon langbaardgras

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.

momenteel niet bedreigd

Klimopklokje

Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.

Met uitsterven bedreigd

Wortelloos kroos

Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex Wimm.

bedreigd

Grote stekelnoot

Xanthium orientale L.

criteria niet van toepassing

Zannichellia

Zannichellia palustris L.

momenteel niet bedreigd

Klein zeegras

Zostera noltei Hornem.

Uitgestorven in Vlaanderen


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 16 maart 2011 tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit.

Brussel, 16 maart 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 3 De Rode lijst van de libellen : De Knijf G. 2006. De Rode Lijst van de libellen in Vlaanderen. In : De Knijf G., Anselin A., Goffart P. & Tailly M. (eds.) De libellen (Odonata) van België : verspreiding - evolutie - habitats. Libellenwerkgroep Gomphus ism Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel 241-257 Criteria gebruikt voor de opmaak en de validatie van de Rode Lijst Het toewijzen van een soort aan een bepaalde categorie is gebaseerd op twee factoren, namelijk het zeldzaamheidscriterium (een maat voor de verspreiding) en het trendcriterium (een maat voor achteruitgang/vooruitgang). Bij de opgestelde Rode Lijsten is dit gebaseerd op het aantal vakken in een inventarisatierooster (UTM, IFBL) waar een soort voorkomt tijdens een bepaalde periode in de tijd.

Bij de berekening van trends in de Rode Lijsten werd telkens de toestand uit twee periodes (voor en na een bepaalde spildatum) vergeleken. Belangrijke randvoorwaarden om deze methode te kunnen gebruiken is dat : 1. er een goede spreiding is van de gegevens over Vlaanderen;2. er voldoende gegevens aanwezig zijn in de twee met elkaar te vergelijken perioden. Het achterhalen van het al dan niet aanwezig zijn van voldoende gegevens kan gebeuren door na te gaan hoeveel atlashokken er in beide perioden voldoende goed bemonsterd zijn. Daarbij worden volgende stappen doorlopen : 1. In een eerste stap gaan we na welke atlashokken in beide perioden bemonsterd werden, ongeacht hun soortenrijkdom 2.Vervolgens gebruiken we een criterium dat bepaalt of een hok voldoende goed bemonsterd werd. Dit gebeurt door de atlashokken per periode in dalende soortenrijkdom te rangschikken en vervolgens het gemiddelde aantal soorten van de 5 soortenrijkste atlashokken te nemen. Atlashokken waarin minstens 10 % van dit aantal soorten gezien werd, beschouwen we als voldoende goed bemonsterd. 3. Voor de atlashokken die na deze selectie overblijven kijken we tenslotte naar de spreiding over de verschillende ecoregio's in Vlaanderen.We stellen als voorwaarde dat er minstens 20 % van alle altashokken in elke ecoregio voldoende goed en gezamenlijk bemonsterd moet zijn.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst categorie

Zuidelijke glazenmaker

Aeshna affinis

Onvoldoende gekend

Blauwe glazenmaker

Aeshna cyanea

Momenteel niet bedreigd

Bruine glazenmaker

Aeshna grandis

Momenteel niet bedreigd

Vroege glazenmaker

Aeshna isosceles

Met uitsterven bedreigd

Venglazenmaker

Aeshna juncea

Kwetsbaar

Paardenbijter

Aeshna mixta

Momenteel niet bedreigd

Noordse glazenmaker

Aeshna subarctica

Uitgestorven in Vlaanderen

Grote keizerlibel

Anax imperator

Momenteel niet bedreigd

Glassnijder

Brachytron pratense

Kwetsbaar

Weidebeekjuffer

Calopteryx splendens

Momenteel niet bedreigd

Bosbeekjuffer

Calopteryx virgo

Bedreigd

Kanaaljuffer

Cercion lindenii

Momenteel niet bedreigd

Koraaljuffer

Ceriagrion tenellum

Zeldzaam

Speerwaterjuffer

Coenagrion hastulatum

Met uitsterven bedreigd

Maanwaterjuffer

Coenagrion lunulatum

Bedreigd

Mercuurwaterjuffer

Coenagrion mercuriale

Uitgestorven in Vlaanderen

Azuurwaterjuffer

Coenagrion puella

Momenteel niet bedreigd

Variabele waterjuffer

Coenagrion pulchellum

Bedreigd

Gaffelwaterjuffer

Coenagrion scitulum

Onvoldoende gekend

Gewone bronlibel

Cordulegaster boltonii

Bedreigd

Smaragdlibel

Cordulia aenea

Momenteel niet bedreigd

Vuurlibel

Crocothemis erythraea

Momenteel niet bedreigd

Watersnuffel

Enallagma cyathigerum

Momenteel niet bedreigd

Tweevlek

Epitheca bimaculata

Uitgestorven in Vlaanderen

Grote roodoogjuffer

Erythromma najas

Momenteel niet bedreigd

Kleine roodoogjuffer

Erythromma viridulum

Momenteel niet bedreigd

Rivierrombout

Gomphus flavipes

Onvoldoende gekend

Plasrombout

Gomphus pulchellus

Momenteel niet bedreigd

Beekrombout

Gomphus vulgatissimus

Bedreigd

Lantaarntje

Ischnura elegans

Momenteel niet bedreigd

Tengere grasjuffer

Ischnura pumilio

Momenteel niet bedreigd

Zwervende pantserjuffer

Lestes barbarus

Momenteel niet bedreigd

Tangpantserjuffer

Lestes dryas

Kwetsbaar

Gewone pantserjuffer

Lestes sponsa

Momenteel niet bedreigd

Tengere pantserjuffer

Lestes virens

Zeldzaam

Houtpantserjuffer

Lestes viridis

Momenteel niet bedreigd

Sierlijke witsnuitlibel

Leucorrhinia caudalis

Uitgestorven in Vlaanderen

Venwitsnuitlibel

Leucorrhinia dubia

Zeldzaam

Gevlekte witsnuitlibel

Leucorrhinia pectoralis

Met uitsterven bedreigd

Noordse witsnuitlibel

Leucorrhinia rubicunda

Kwetsbaar

Platbuik

Libellula depressa

Momenteel niet bedreigd

Bruine korenbout

Libellula fulva

Bedreigd

Viervlek

Libellula quadrimaculata

Momenteel niet bedreigd

Dwergjuffer

Nehalennia speciosa

Uitgestorven in Vlaanderen

Kleine tanglibel

Onychogomphus forcipatus

Onvoldoende gekend

Zuidelijke oeverlibel

Orthetrum brunneum

Onvoldoende gekend

Gewone oeverlibel

Orthetrum cancellatum

Momenteel niet bedreigd

Beekoeverlibel

Orthetrum coerulescens

Kwetsbaar

Bronslibel

Oxygastra curtisii

Uitgestorven in Vlaanderen

Breedscheenjuffer

Platycnemis pennipes

Momenteel niet bedreigd

Vuurjuffer

Pyrrhosoma nymphula

Momenteel niet bedreigd

Hoogveenglanslibel

Somatochlora arctica

Bedreigd

Gevlekte glanslibel

Somatochlora flavomaculata

Kwetsbaar

Metaalglanslibel

Somatochlora metallica

Momenteel niet bedreigd

Bruine winterjuffer

Sympecma fusca

Momenteel niet bedreigd

Zwarte heidelibel

Sympetrum danae

Momenteel niet bedreigd

Kempense heidelibel

Sympetrum depressiusculum

Kwetsbaar

Geelvlekheidelibel

Sympetrum flaveolum

Momenteel niet bedreigd

Zwervende heidelibel

Sympetrum fonscolombii

Momenteel niet bedreigd

Zuidelijke heidelibel

Sympetrum meridionale

Onvoldoende gekend

Bandheidelibel

Sympetrum pedemontanum

Momenteel niet bedreigd

Bloedrode heidelibel

Sympetrum sanguineum

Momenteel niet bedreigd

Bruinrode heidelibel

Sympetrum striolatum

Momenteel niet bedreigd

Steenrode heidelibel

Sympetrum vulgatum

Momenteel niet bedreigd


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 16 maart 2011 tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit.

Brussel, 16 maart 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 4 De Rode lijst van de loopkevers : Desender K, Dekoninck W, Maes D (2008). Een nieuwe verspreidingsatlas van de loopkevers en zandloopkevers (Carabidae) in België. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2008 (INBO.R.2008.13). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel Criteria gebruikt voor de opmaak en de validatie van de Rode Lijst Het toewijzen van een soort aan een bepaalde categorie is gebaseerd op twee factoren, namelijk het zeldzaamheidscriterium (een maat voor de verspreiding) en het trendcriterium (een maat voor achteruitgang/vooruitgang). Bij de opgestelde Rode Lijsten is dit gebaseerd op het aantal vakken in een inventarisatierooster (UTM, IFBL) waar een soort voorkomt tijdens een bepaalde periode in de tijd.

Bij de berekening van trends in de Rode Lijsten werd telkens de toestand uit twee periodes (voor en na een bepaalde spildatum) vergeleken. Belangrijke randvoorwaarden om deze methode te kunnen gebruiken is dat : 1. er een goede spreiding is van de gegevens over Vlaanderen;2. er voldoende gegevens aanwezig zijn in de twee met elkaar te vergelijken perioden. Het achterhalen van het al dan niet aanwezig zijn van voldoende gegevens kan gebeuren door na te gaan hoeveel atlashokken er in beide perioden voldoende goed bemonsterd zijn. Daarbij worden volgende stappen doorlopen : 1. In een eerste stap gaan we na welke atlashokken in beide perioden bemonsterd werden, ongeacht hun soortenrijkdom 2.Vervolgens gebruiken we een criterium dat bepaalt of een hok voldoende goed bemonsterd werd. Dit gebeurt door de atlashokken per periode in dalende soortenrijkdom te rangschikken en vervolgens het gemiddelde aantal soorten van de 5 soortenrijkste atlashokken te nemen. Atlashokken waarin minstens 10 % van dit aantal soorten gezien werd, beschouwen we als voldoende goed bemonsterd. 3. Voor de atlashokken die na deze selectie overblijven kijken we tenslotte naar de spreiding over de verschillende ecoregio's in Vlaanderen.We stellen als voorwaarde dat er minstens 20 % van alle altashokken in elke ecoregio voldoende goed en gezamenlijk bemonsterd moet zijn.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst categorie

Abax ater

Momenteel niet bedreigd

Abax carinatus

Met uitsterven bedreigd

Abax ovalis

Zeldzaam

Abax parallelus

Zeldzaam

Acupalpus brunnipes

Zeldzaam

Acupalpus consputus

Momenteel niet bedreigd

Acupalpus dubius

Momenteel niet bedreigd

Acupalpus exiguus

Zeldzaam

Acupalpus flavicollis

Momenteel niet bedreigd

Acupalpus meridianus

Momenteel niet bedreigd

Acupalpus parvulus

Momenteel niet bedreigd

Acupalpus transversalis

Onvoldoende gekend

Aepus marinus

Uitgestorven in Vlaanderen

Agonum albipes

Momenteel niet bedreigd

Agonum assimile

Momenteel niet bedreigd

Agonum dolens

Uitgestorven in Vlaanderen

Agonum dorsale

Momenteel niet bedreigd

Agonum ericeti

Met uitsterven bedreigd

Agonum fuliginosum

Momenteel niet bedreigd

Agonum gracile

Zeldzaam

Agonum gracilipes

Met uitsterven bedreigd

Agonum livens

Zeldzaam

Agonum lugens

Uitgestorven in Vlaanderen

Agonum marginatum

Momenteel niet bedreigd

Agonum micans

Zeldzaam

Agonum moestum

Momenteel niet bedreigd

Agonum muelleri

Momenteel niet bedreigd

Agonum nigrum

Zeldzaam

Agonum obscurum

Momenteel niet bedreigd

Agonum piceum

Bedreigd

Agonum scitulum

Uitgestorven in Vlaanderen

Agonum sexpunctatum

Momenteel niet bedreigd

Agonum thoreyi

Momenteel niet bedreigd

Agonum versutum

Zeldzaam

Agonum viduum

Momenteel niet bedreigd

Agonum viridicupreum

Zeldzaam

Amara aenea

Momenteel niet bedreigd

Amara anthobia

Zeldzaam

Amara apricaria

Momenteel niet bedreigd

Amara aulica

Zeldzaam

Amara bifrons

Zeldzaam

Amara brunnea

Met uitsterven bedreigd

Amara communis

Momenteel niet bedreigd

Amara concinna

Uitgestorven in Vlaanderen

Amara consularis

Kwetsbaar

Amara convexior

Kwetsbaar

Amara convexiuscula

Zeldzaam

Amara cursitans

Zeldzaam

Amara curta

Zeldzaam

Amara equestris

Zeldzaam

Amara eurynota

Zeldzaam

Amara famelica

Kwetsbaar

Amara familiaris

Momenteel niet bedreigd

Amara fulva

Zeldzaam

Amara fulvipes

Uitgestorven in Vlaanderen

Amara infima

Kwetsbaar

Amara ingenua

Onvoldoende gekend

Amara kulti

Kwetsbaar

Amara lucida

Kwetsbaar

Amara lunicollis

Momenteel niet bedreigd

Amara majuscula

Zeldzaam

Amara montivaga

Kwetsbaar

Amara municipalis

Zeldzaam

Amara nitida

Bedreigd

Amara ovata

Momenteel niet bedreigd

Amara plebeja

Momenteel niet bedreigd

Amara praetermissa

Bedreigd

Amara quenseli

Bedreigd

Amara similata

Momenteel niet bedreigd

Amara spreta

Momenteel niet bedreigd

Amara strenua

Zeldzaam

Amara tibialis

Zeldzaam

Amara tricuspidata

Bedreigd

Anillus caecus

Onvoldoende gekend

Anisodactylus binotatus

Momenteel niet bedreigd

Anisodactylus nemorivagus

Met uitsterven bedreigd

Anisodactylus poeciloides

Met uitsterven bedreigd

Anisodactylus signatus

Met uitsterven bedreigd

Asaphidion curtum

Momenteel niet bedreigd

Asaphidion flavipes

Momenteel niet bedreigd

Asaphidion pallipes

Bedreigd

Asaphidion stierlini

Momenteel niet bedreigd

Badister anomalus

Zeldzaam

Badister bullatus

Momenteel niet bedreigd

Badister dilatatus

Zeldzaam

Badister lacertosus

Momenteel niet bedreigd

Badister peltatus

Zeldzaam

Badister sodalis

Momenteel niet bedreigd

Badister unipustulatus

Zeldzaam

Bembidion aeneum

Zeldzaam

Bembidion argenteolum

Bedreigd

Bembidion articulatum

Momenteel niet bedreigd

Bembidion assimile

Momenteel niet bedreigd

Bembidion atrocoeruleum

Zeldzaam

Bembidion biguttatum

Momenteel niet bedreigd

Bembidion bipunctatum

Zeldzaam

Bembidion bruxellense

Kwetsbaar

Bembidion clarki

Zeldzaam

Bembidion decorum

Zeldzaam

Bembidion deletum

Zeldzaam

Bembidion dentellum

Momenteel niet bedreigd

Bembidion doris

Zeldzaam

Bembidion elongatum

Zeldzaam

Bembidion ephippium

Met uitsterven bedreigd

Bembidion fasciolatum

Zeldzaam

Bembidion femoratum

Momenteel niet bedreigd

Bembidion fluviatile

Zeldzaam

Bembidion fumigatum

Zeldzaam

Bembidion genei

Kwetsbaar

Bembidion gilvipes

Zeldzaam

Bembidion guttula

Momenteel niet bedreigd

Bembidion harpaloides

Zeldzaam

Bembidion humerale

Zeldzaam

Bembidion inustum

Onvoldoende gekend

Bembidion iricolor

Zeldzaam

Bembidion lampros

Momenteel niet bedreigd

Bembidion laterale

Zeldzaam

Bembidion litorale

Met uitsterven bedreigd

Bembidion lunatum

Zeldzaam

Bembidion lunulatum

Momenteel niet bedreigd

Bembidion mannerheimi

Zeldzaam

Bembidion maritimum

Kwetsbaar

Bembidion milleri

Kwetsbaar

Bembidion millerianum

Onvoldoende gekend

Bembidion minimum

Zeldzaam

Bembidion monticola

Met uitsterven bedreigd

Bembidion nigricorne

Kwetsbaar

Bembidion nigropiceum

Onvoldoende gekend

Bembidion normannum

Zeldzaam

Bembidion obliquum

Zeldzaam

Bembidion obtusum

Momenteel niet bedreigd

Bembidion octomaculatum

Zeldzaam

Bembidion pallidipenne

Zeldzaam

Bembidion prasinum

Uitgestorven in Vlaanderen

Bembidion properans

Momenteel niet bedreigd

Bembidion punctulatum

Zeldzaam

Bembidion quadrimaculatum

Momenteel niet bedreigd

Bembidion quadripustulatum

Zeldzaam

Bembidion quinquestriatum

Kwetsbaar

Bembidion saxatile

Onvoldoende gekend

Bembidion semipunctatum

Bedreigd

Bembidion stephensi

Kwetsbaar

Bembidion stomoides

Zeldzaam

Bembidion striatum

Onvoldoende gekend

Bembidion tenellum

Uitgestorven in Vlaanderen

Bembidion testaceum

Kwetsbaar

Bembidion tetracolum

Momenteel niet bedreigd

Bembidion tibiale

Bedreigd

Bembidion varium

Zeldzaam

Bembidion velox

Zeldzaam

Blethisa multipunctata

Met uitsterven bedreigd

Brachinus crepitans

Met uitsterven bedreigd

Brachinus explodens

Uitgestorven in Vlaanderen

Brachinus sclopeta

Uitgestorven in Vlaanderen

Bradycellus caucasicus

Bedreigd

Bradycellus csikii

Met uitsterven bedreigd

Bradycellus distinctus

Zeldzaam

Bradycellus harpalinus

Momenteel niet bedreigd

Bradycellus ruficollis

Zeldzaam

Bradycellus sharpi

Zeldzaam

Bradycellus verbasci

Momenteel niet bedreigd

Broscus cephalotes

Bedreigd

Calathus ambiguus

Met uitsterven bedreigd

Calathus cinctus

Zeldzaam

Calathus erratus

Momenteel niet bedreigd

Calathus fuscipes

Momenteel niet bedreigd

Calathus melanocephalus

Momenteel niet bedreigd

Calathus micropterus

Zeldzaam

Calathus mollis

Zeldzaam

Calathus rotundicollis

Momenteel niet bedreigd

Callistus lunatus

Uitgestorven in Vlaanderen

Calosoma inquisitor

Kwetsbaar

Calosoma maderae

Uitgestorven in Vlaanderen

Calosoma reticulatum

Onvoldoende gekend

Calosoma sycophanta

Met uitsterven bedreigd

Carabus arvensis

Bedreigd

Carabus auratus

Bedreigd

Carabus auronitens

Zeldzaam

Carabus cancellatus

Met uitsterven bedreigd

Carabus clathratus

Zeldzaam

Carabus convexus

Uitgestorven in Vlaanderen

Carabus coriaceus

Bedreigd

Carabus granulatus

Momenteel niet bedreigd

Carabus intricatus

Uitgestorven in Vlaanderen

Carabus monilis

Bedreigd

Carabus nemoralis

Momenteel niet bedreigd

Carabus nitens

Bedreigd

Carabus nodulosus

Onvoldoende gekend

Carabus problematicus

Momenteel niet bedreigd

Carabus violaceus purpurascens

Momenteel niet bedreigd

Chlaenius nigricornis

Zeldzaam

Chlaenius nitidulus

Bedreigd

Chlaenius sulcicollis

Uitgestorven in Vlaanderen

Chlaenius tristis

Uitgestorven in Vlaanderen

Chlaenius velutinus

Onvoldoende gekend

Chlaenius vestitus

Zeldzaam

Cicindela campestris

Achteruitgaand

Cicindela germanica

Met uitsterven bedreigd

Cicindela hybrida

Achteruitgaand

Cicindela maritima

Bedreigd

Cicindela sylvatica

Met uitsterven bedreigd

Clivina collaris

Momenteel niet bedreigd

Clivina fossor

Momenteel niet bedreigd

Cychrus attenuatus

Zeldzaam

Cychrus caraboides

Momenteel niet bedreigd

Cymindis axillaris

Uitgestorven in Vlaanderen

Cymindis humeralis

Zeldzaam

Cymindis macularis

Zeldzaam

Cymindis vaporariorum

Bedreigd

Demetrias atricapillus

Momenteel niet bedreigd

Demetrias imperialis

Zeldzaam

Demetrias monostigma

Zeldzaam

Diachromus germanus

Zeldzaam

Dicheirotrichus gustavii

Zeldzaam

Dicheirotrichus obsoletus

Zeldzaam

Dromius agilis

Kwetsbaar

Dromius angustus

Zeldzaam

Dromius bifasciatus

Bedreigd

Dromius fenestratus

Uitgestorven in Vlaanderen

Dromius linearis

Momenteel niet bedreigd

Dromius longiceps

Bedreigd

Dromius melanocephalus

Zeldzaam

Dromius meridionalis

Kwetsbaar

Dromius notatus

Kwetsbaar

Dromius quadrimaculatus

Zeldzaam

Dromius sigma

Zeldzaam

Dromius spilotus

Zeldzaam

Drypta dentata

Onvoldoende gekend

Dyschirius aeneus

Momenteel niet bedreigd

Dyschirius angustatus

Zeldzaam

Dyschirius chalceus

Uitgestorven in Vlaanderen

Dyschirius extensus

Uitgestorven in Vlaanderen

Dyschirius globosus

Momenteel niet bedreigd

Dyschirius impunctipennis

Uitgestorven in Vlaanderen

Dyschirius intermedius

Kwetsbaar

Dyschirius laeviusculus

Uitgestorven in Vlaanderen

Dyschirius luedersi

Momenteel niet bedreigd

Dyschirius nitidus

Uitgestorven in Vlaanderen

Dyschirius obscurus

Zeldzaam

Dyschirius politus

Zeldzaam

Dyschirius salinus

Zeldzaam

Dyschirius semistriatus

Zeldzaam

Dyschirius thoracicus

Zeldzaam

Elaphrus aureus

Zeldzaam

Elaphrus cupreus

Momenteel niet bedreigd

Elaphrus riparius

Momenteel niet bedreigd

Elaphrus uliginosus

Bedreigd

Harpalus affinis

Momenteel niet bedreigd

Harpalus anxius

Zeldzaam

Harpalus ardosiacus

Zeldzaam

Harpalus atratus

Uitgestorven in Vlaanderen

Harpalus attenuatus

Zeldzaam

Harpalus autumnalis

Kwetsbaar

Harpalus azureus

Bedreigd

Harpalus calceatus

Kwetsbaar

Harpalus cordatus

Uitgestorven in Vlaanderen

Harpalus dimidiatus

Uitgestorven in Vlaanderen

Harpalus distinguendus

Zeldzaam

Harpalus flavescens

Met uitsterven bedreigd

Harpalus froelichi

Bedreigd

Harpalus griseus

Zeldzaam

Harpalus honestus

Met uitsterven bedreigd

Harpalus latus

Momenteel niet bedreigd

Harpalus luteicornis

Zeldzaam

Harpalus melancholicus

Uitgestorven in Vlaanderen

Harpalus melleti

Zeldzaam

Harpalus modestus

Kwetsbaar

Harpalus neglectus

Met uitsterven bedreigd

Harpalus nitidulus

Kwetsbaar

Harpalus parallelus

Uitgestorven in Vlaanderen

Harpalus puncticeps

Zeldzaam

Harpalus puncticollis

Bedreigd

Harpalus quadripunctatus

Met uitsterven bedreigd

Harpalus rubripes

Momenteel niet bedreigd

Harpalus rufibarbis

Zeldzaam

Harpalus rufipalpis

Zeldzaam

Harpalus rufipes

Momenteel niet bedreigd

Harpalus rupicola

Met uitsterven bedreigd

Harpalus sabulicola

Uitgestorven in Vlaanderen

Harpalus serripes

Bedreigd

Harpalus servus

Zeldzaam

Harpalus signaticornis

Bedreigd

Harpalus smaragdinus

Kwetsbaar

Harpalus solitaris

Kwetsbaar

Harpalus stictus

Uitgestorven in Vlaanderen

Harpalus tardus

Momenteel niet bedreigd

Harpalus vernalis

Bedreigd

Lebia chlorocephala

Zeldzaam

Lebia cruxminor

Met uitsterven bedreigd

Lebia cyanocephala

Uitgestorven in Vlaanderen

Lebia marginata

Uitgestorven in Vlaanderen

Leistus ferrugineus

Momenteel niet bedreigd

Leistus fulvibarbis

Momenteel niet bedreigd

Leistus piceus

Met uitsterven bedreigd

Leistus rufomarginatus

Momenteel niet bedreigd

Leistus spinibarbis

Kwetsbaar

Leistus terminatus

Momenteel niet bedreigd

Licinus depressus

Zeldzaam

Licinus punctatulus

Uitgestorven in Vlaanderen

Lionychus quadrillum

Zeldzaam

Loricera pilicornis

Momenteel niet bedreigd

Masoreus wetterhali

Zeldzaam

Metabletus foveatus

Momenteel niet bedreigd

Metabletus truncatellus

Momenteel niet bedreigd

Microlestes maurus

Zeldzaam

Microlestes minutulus

Zeldzaam

Molops piceus

Kwetsbaar

Nebria brevicollis

Momenteel niet bedreigd

Nebria livida

Onvoldoende gekend

Nebria salina

Momenteel niet bedreigd

Notiophilus aestuans

Bedreigd

Notiophilus aquaticus

Momenteel niet bedreigd

Notiophilus biguttatus

Momenteel niet bedreigd

Notiophilus germinyi

Zeldzaam

Notiophilus palustris

Momenteel niet bedreigd

Notiophilus quadripunctatus

Zeldzaam

Notiophilus rufipes

Momenteel niet bedreigd

Notiophilus substriatus

Momenteel niet bedreigd

Odacantha melanura

Zeldzaam

Olisthopus rotundatus

Zeldzaam

Omophron limbatum

Zeldzaam

Oodes helopioides

Momenteel niet bedreigd

Panagaeus bipustulatus

Zeldzaam

Panagaeus cruxmajor

Momenteel niet bedreigd

Parophonus maculicornis

Zeldzaam

Patrobus atrorufus

Zeldzaam

Perigona nigriceps

Zeldzaam

Perileptus areolatus

Met uitsterven bedreigd

Pogonus chalceus

Zeldzaam

Pogonus littoralis

Met uitsterven bedreigd

Pogonus luridipennis

Met uitsterven bedreigd

Polystichus connexus

Onvoldoende gekend

Pristonychus terricola

Kwetsbaar

Pterostichus anthracinus

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus aterrimus

Bedreigd

Pterostichus cristatus

Zeldzaam

Pterostichus cupreus

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus diligens

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus gracilis

Zeldzaam

Pterostichus interstinctus

Uitgestorven in Vlaanderen

Pterostichus kugelanni

Met uitsterven bedreigd

Pterostichus lepidus

Kwetsbaar

Pterostichus longicollis

Met uitsterven bedreigd

Pterostichus macer

Kwetsbaar

Pterostichus madidus

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus melanarius

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus minor

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus niger

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus nigrita

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus oblongopunctatus

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus punctulatus

Uitgestorven in Vlaanderen

Pterostichus quadrifoveolatus

Zeldzaam

Pterostichus rhaeticus

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus strenuus

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus vernalis

Momenteel niet bedreigd

Pterostichus versicolor

Momenteel niet bedreigd

Somotrichus elevatus

Onvoldoende gekend

Sphodrus leucophthalmus

Uitgestorven in Vlaanderen

Stenolophus mixtus

Momenteel niet bedreigd

Stenolophus skrimshiranus

Kwetsbaar

Stenolophus teutonus

Momenteel niet bedreigd

Stomis pumicatus

Momenteel niet bedreigd

Synuchus nivalis

Momenteel niet bedreigd

Tachys bistriatus

Bedreigd

Tachys bisulcatus

Bedreigd

Tachys micros

Zeldzaam

Tachys parvulus

Zeldzaam

Tachys quadrisignatus

Zeldzaam

Tachys scutellaris

Bedreigd

Tachyta nana

Onvoldoende gekend

Thalassophilus longicornis

Zeldzaam

Trechus discus

Zeldzaam

Trechus micros

Zeldzaam

Trechus obtusus

Momenteel niet bedreigd

Trechus quadristriatus

Momenteel niet bedreigd

Trechus rubens

Bedreigd

Trechus secalis

Zeldzaam

Trichocellus cognatus

Zeldzaam

Trichocellus placidus

Zeldzaam

Trichotichnus laevicollis

Zeldzaam

Trichotichnus nitens

Kwetsbaar

Zabrus tenebrioides

Met uitsterven bedreigd


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 16 maart 2011 tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit.

Brussel, 16 maart 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 5 De Rode lijst van de sprinkhanen en krekels : Decleer, K., Devriese, H., Hofmans, K., Lock, K., Barenburg, B. & Maes, D. (2000) Voorlopige atlas en 'rode lijst' van de sprinkhanen en krekels van België (Insecta, Orthoptera). SALTABEL i.s.m. IN en KBIN, Brussel Criteria gebruikt voor de opmaak en de validatie van de Rode Lijst Het toewijzen van een soort aan een bepaalde categorie is gebaseerd op twee factoren, namelijk het zeldzaamheidscriterium (een maat voor de verspreiding) en het trendcriterium (een maat voor achteruitgang/vooruitgang). Bij de opgestelde Rode Lijsten is dit gebaseerd op het aantal vakken in een inventarisatierooster (UTM, IFBL) waar een soort voorkomt tijdens een bepaalde periode in de tijd.

Bij de berekening van trends in de Rode Lijsten werd telkens de toestand uit twee periodes (voor en na een bepaalde spildatum) vergeleken. Belangrijke randvoorwaarden om deze methode te kunnen gebruiken is dat : 1. er een goede spreiding is van de gegevens over Vlaanderen;2. er voldoende gegevens aanwezig zijn in de twee met elkaar te vergelijken perioden. Het achterhalen van het al dan niet aanwezig zijn van voldoende gegevens kan gebeuren door na te gaan hoeveel atlashokken er in beide perioden voldoende goed bemonsterd zijn. Daarbij worden volgende stappen doorlopen : 1. In een eerste stap gaan we na welke atlashokken in beide perioden bemonsterd werden, ongeacht hun soortenrijkdom 2.Vervolgens gebruiken we een criterium dat bepaalt of een hok voldoende goed bemonsterd werd. Dit gebeurt door de atlashokken per periode in dalende soortenrijkdom te rangschikken en vervolgens het gemiddelde aantal soorten van de 5 soortenrijkste atlashokken te nemen. Atlashokken waarin minstens 10 % van dit aantal soorten gezien werd, beschouwen we als voldoende goed bemonsterd. 3. Voor de atlashokken die na deze selectie overblijven kijken we tenslotte naar de spreiding over de verschillende ecoregio's in Vlaanderen.We stellen als voorwaarde dat er minstens 20 % van alle altashokken in elke ecoregio voldoende goed en gezamenlijk bemonsterd moet zijn.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst categorie

Huiskrekel

Acheta domesticus

Onvoldoende gekend

Kustsprinkhaan

Chorthippus albomarginatus

Zeldzaam

Ratelaar

Chorthippus biguttulus

Momenteel niet bedreigd

Bruine sprinkhaan

Chorthippus brunneus

Momenteel niet bedreigd

Snortikker

Chorthippus mollis

Kwetsbaar

Zompsprinkhaan

Chorthippus montanus

Kwetsbaar

Krasser

Chorthippus parallelus

Momenteel niet bedreigd

Gouden sprinkhaan

Chrysochraon dispar

Zeldzaam

Zuidelijk spitskopje

Conocephalus discolor

Momenteel niet bedreigd

Gewoon spitskopje

Conocephalus dorsalis

Momenteel niet bedreigd

Wrattenbijter

Decticus verrucivorus

Uitgestorven in Vlaanderen

Zadelsprinkhaan

Ephippiger ephippiger

Zeldzaam

Kleine wrattenbijter

Gampsocleis glabra

Uitgestorven in Vlaanderen

Rosse sprinkhaan

Gomphocerripus rufus

Met uitsterven bedreigd

Veenmol

Gryllotalpa gryllotalpa

Bedreigd

Veldkrekel

Gryllus campestris

Zeldzaam

Struiksprinkhaan

Leptophyes punctatissima

Zeldzaam

Europese treksprinkhaan

Locusta migratoria

Uitgestorven in Vlaanderen

Boomsprinkhaan

Meconema thalassinum

Momenteel niet bedreigd

Heidesabelsprinkhaan

Metrioptera brachyptera

Zeldzaam

Greppelsprinkhaan

Metrioptera roeselii

Kwetsbaar

Knopsprietje

Myrmeleotettix maculatus

Momenteel niet bedreigd

Boskrekel

Nemobius sylvestris

Zeldzaam

Blauwvleugelsprinkhaan

Oedipoda caerulescens

Kwetsbaar

Negertje

Omocestus rufipes

Zeldzaam

Wekkertje

Omocestus viridulus

Kwetsbaar

Sikkelsprinkhaan

Phaneroptera falcata

Momenteel niet bedreigd

Bramensprinkhaan

Pholidoptera griseoaptera

Momenteel niet bedreigd

Duinsabelsprinkhaan

Platycleis albopunctata

Bedreigd

Klappersprinkhaan

Psophus stridulus

Uitgestorven in Vlaanderen

Zoemertje

Stenobothrus lineatus

Met uitsterven bedreigd

Schavertje

Stenobothrus stigmaticus

Bedreigd

Moerassprinkhaan

Stethophyma grossum

Kwetsbaar

Bosdoorntje

Tetrix bipunctata

Uitgestorven in Vlaanderen

Zanddoorntje

Tetrix ceperoi

Kwetsbaar

Zeggedoorntje

Tetrix subulata

Momenteel niet bedreigd

Kalkdoorntje

Tetrix tenuicornis

Bedreigd

Gewoon doorntje

Tetrix undulata

Momenteel niet bedreigd

Grote groene sabelsprinkhaan

Tettigonia viridissima

Momenteel niet bedreigd


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 16 maart 2011 tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit.

Brussel, 16 maart 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 6 De Rode lijst van de vogels : Devos, K., Anselin, A. & Vermeersch, G. (2004) Een nieuwe Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen (versie 2004).Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002 (ed. by Vermeersch, G., Anselin, A., Devos, K., Herremans, M., Stevens, J., Gabriëls, J., Van Der Krieken, B.), pp. 60-75. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel Criteria gebruikt voor de opmaak en de validatie van de Rode Lijst Het toewijzen van een soort aan een bepaalde categorie is gebaseerd op twee factoren, namelijk het zeldzaamheidscriterium (een maat voor de verspreiding) en het trendcriterium (een maat voor achteruitgang/vooruitgang). Bij de opgestelde Rode Lijsten is dit gebaseerd op het aantal vakken in een inventarisatierooster (UTM, IFBL) waar een soort voorkomt tijdens een bepaalde periode in de tijd.

Bij de berekening van trends in de Rode Lijsten werd telkens de toestand uit twee periodes (voor en na een bepaalde spildatum) vergeleken. Belangrijke randvoorwaarden om deze methode te kunnen gebruiken is dat : 1. er een goede spreiding is van de gegevens over Vlaanderen;2. er voldoende gegevens aanwezig zijn in de twee met elkaar te vergelijken perioden. Het achterhalen van het al dan niet aanwezig zijn van voldoende gegevens kan gebeuren door na te gaan hoeveel atlashokken er in beide perioden voldoende goed bemonsterd zijn. Daarbij worden volgende stappen doorlopen : 1. In een eerste stap gaan we na welke atlashokken in beide perioden bemonsterd werden, ongeacht hun soortenrijkdom 2.Vervolgens gebruiken we een criterium dat bepaalt of een hok voldoende goed bemonsterd werd. Dit gebeurt door de atlashokken per periode in dalende soortenrijkdom te rangschikken en vervolgens het gemiddelde aantal soorten van de 5 soortenrijkste atlashokken te nemen. Atlashokken waarin minstens 10 % van dit aantal soorten gezien werd, beschouwen we als voldoende goed bemonsterd. 3. Voor de atlashokken die na deze selectie overblijven kijken we tenslotte naar de spreiding over de verschillende ecoregio's in Vlaanderen.We stellen als voorwaarde dat er minstens 20 % van alle altashokken in elke ecoregio voldoende goed en gezamenlijk bemonsterd moet zijn.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst categorie

Havik

Accipiter gentilis

Momenteel niet bedreigd

Sperwer

Accipiter nisus

Momenteel niet bedreigd

Grote Karekiet

Acrocephalus arundinaceus

Met uitsterven bedreigd

Bosrietzanger

Acrocephalus palustris

Momenteel niet bedreigd

Rietzanger

Acrocephalus schoenobaenus

Bedreigd

Kleine Karekiet

Acrocephalus scirpaceus

Momenteel niet bedreigd

Oeverloper

Actitis hypoleucos

criteria niet van toepassing

Staartmees

Aegithalos caudatus

Momenteel niet bedreigd

Mandarijneend

Aix galericulata

criteria niet van toepassing

Carolina-eend

Aix sponsa

criteria niet van toepassing

Veldleeuwerik

Alauda arvensis

Kwetsbaar

IJsvogel

Alcedo atthis

Momenteel niet bedreigd

Pijlstaart

Anas acuta

Zeldzaam

Slobeend

Anas clypeata

Momenteel niet bedreigd

Wintertaling

Anas crecca

Momenteel niet bedreigd

Smient

Anas penelope

criteria niet van toepassing

Wilde Eend

Anas platyrhynchos

Momenteel niet bedreigd

Zomertaling

Anas querquedula

Bedreigd

Krakeend

Anas strepera

Momenteel niet bedreigd

Kolgans

Anser albifrons

criteria niet van toepassing

Grauwe Gans

Anser anser

Momenteel niet bedreigd

Indische Gans

Anser indicus

criteria niet van toepassing

Duinpieper

Anthus campestris

Uitgestorven in Vlaanderen

Graspieper

Anthus pratensis

Bedreigd

Boompieper

Anthus trivialis

Bedreigd

Gierzwaluw

Apus apus

Momenteel niet bedreigd

Blauwe Reiger

Ardea cinerea

Momenteel niet bedreigd

Purperreiger

Ardea purpurea

criteria niet van toepassing

Velduil

Asio flammeus

Zeldzaam

Ransuil

Asio otus

Momenteel niet bedreigd

Steenuil

Athene noctua

Momenteel niet bedreigd

Tafeleend

Aythya ferina

Momenteel niet bedreigd

Kuifeend

Aythya fuligula

Momenteel niet bedreigd

Witoogeend

Aythya nyroca

criteria niet van toepassing

Roerdomp

Botaurus stellaris

Met uitsterven bedreigd

Canadese Gans

Branta canadensis

criteria niet van toepassing

Brandgans

Branta leucopsis

criteria niet van toepassing

Koereiger

Bubulcus ibis

criteria niet van toepassing

Griel

Burhinus oedicnemus

criteria niet van toepassing

Buizerd

Buteo buteo

Momenteel niet bedreigd

Bonte Strandloper

Calidris alpina

criteria niet van toepassing

Nachtzwaluw

Caprimulgus europaeus

Kwetsbaar

Kneu

Carduelis cannabina

Achteruitgaand

Putter

Carduelis carduelis

Momenteel niet bedreigd

Groenling

Carduelis chloris

Momenteel niet bedreigd

Kleine Barmsijs

Carduelis flammea cabaret

Zeldzaam

Sijs

Carduelis spinus

Zeldzaam

Roodmus

Carpodacus erythrinus

criteria niet van toepassing

Boomkruiper

Certhia brachydactyla

Momenteel niet bedreigd

Cetti's Zanger

Cettia cetti

Zeldzaam

Strandplevier

Charadrius alexandrinus

Met uitsterven bedreigd

Kleine Plevier

Charadrius dubius

Momenteel niet bedreigd

Bontbekplevier

Charadrius hiaticula

Zeldzaam

Witwangstern

Chlidonias hybridus

criteria niet van toepassing

Witvleugelstern

Chlidonias leucopterus

criteria niet van toepassing

Zwarte Stern

Chlidonias niger

Uitgestorven in Vlaanderen

Magelhaengans

Chloephaga picta

criteria niet van toepassing

Ooievaar

Ciconia ciconia

criteria niet van toepassing

Waterspreeuw

Cinclus cinclus

criteria niet van toepassing

Bruine Kiekendief

Circus aeruginosus

Momenteel niet bedreigd

Blauwe Kiekendief

Circus cyaneus

criteria niet van toepassing

Grauwe Kiekendief

Circus pygargus

Met uitsterven bedreigd

Graszanger

Cisticola juncidis

Zeldzaam

Appelvink

Coccothraustes coccothraustes

Momenteel niet bedreigd

Holenduif

Columba oenas

Momenteel niet bedreigd

Houtduif

Columba palumbus

Momenteel niet bedreigd

Zwarte Kraai

Corvus corone

Momenteel niet bedreigd

Roek

Corvus frugilegus

Momenteel niet bedreigd

Kauw

Corvus monedula

Momenteel niet bedreigd

Kwartel

Coturnix coturnix

Onvoldoende gekend

Kwartelkoning

Crex crex

Met uitsterven bedreigd

Koekoek

Cuculus canorus

Achteruitgaand

Zwarte Zwaan

Cygnus atratus

criteria niet van toepassing

Wilde Zwaan

Cygnus cygnus

criteria niet van toepassing

Knobbelzwaan

Cygnus olor

Momenteel niet bedreigd

Huiszwaluw

Delichon urbica

Kwetsbaar

Grote Bonte Specht

Dendrocopus major

Momenteel niet bedreigd

Middelste Bonte Specht

Dendrocopus medius

criteria niet van toepassing

Kleine Bonte Specht

Dendrocopus minor

Momenteel niet bedreigd

Zwarte Specht

Dryocopus martius

Momenteel niet bedreigd

Kleine Zilverreiger

Egretta garzetta

Zeldzaam

Cirlgors

Emberiza cirlus

criteria niet van toepassing

Geelgors

Emberiza citrinella

Bedreigd

Ortolaan

Emberiza hortulana

Uitgestorven in Vlaanderen

Rietgors

Emberiza schoeniclus

Bedreigd

Roodborst

Erithacus rubecula

Momenteel niet bedreigd

Slechtvalk

Falco peregrinus

criteria niet van toepassing

Boomvalk

Falco subbuteo

Momenteel niet bedreigd

Torenvalk

Falco tinnunculus

Momenteel niet bedreigd

Bonte Vliegenvanger

Ficedula hypoleuca

Momenteel niet bedreigd

Vink

Fringilla coelebs

Momenteel niet bedreigd

Keep

Fringilla montifringilla

criteria niet van toepassing

Meerkoet

Fulica atra

Momenteel niet bedreigd

Kuifleeuwerik

Galerida cristata

Met uitsterven bedreigd

Watersnip

Gallinago gallinago

Met uitsterven bedreigd

Waterhoen

Gallinula chloropus

Momenteel niet bedreigd

Gaai

Garrulus glandarius

Momenteel niet bedreigd

Scholekster

Haematopus ostralegus

Momenteel niet bedreigd

Steltkluut

Himantopus himantopus

Zeldzaam

Spotvogel

Hippolais icterina

Momenteel niet bedreigd

Orpheusspotvogel

Hippolais polyglotta

criteria niet van toepassing

Boerenzwaluw

Hirundo rustica

Achteruitgaand

Woudaap

Ixobrychus minutus

Met uitsterven bedreigd

Draaihals

Jynx torquilla

Met uitsterven bedreigd

Grauwe Klauwier

Lanius collurio

Met uitsterven bedreigd

Klapekster

Lanius excubitor

Met uitsterven bedreigd

Roodkopklauwier

Lanius senator

Zeldzaam

Zilvermeeuw

Larus argentatus

Momenteel niet bedreigd

Geelpootmeeuw

Larus cachinnans

criteria niet van toepassing

Stormmeeuw

Larus canus

Zeldzaam

Kleine Mantelmeeuw

Larus fuscus

Kwetsbaar

Grote Mantelmeeuw

Larus marinus

criteria niet van toepassing

Zwartkopmeeuw

Larus melanocephalus

Momenteel niet bedreigd

Kokmeeuw

Larus ridibundus

Momenteel niet bedreigd

Grutto

Limosa limosa

Momenteel niet bedreigd

Snor

Locustella luscinioides

Met uitsterven bedreigd

Sprinkhaanzanger

Locustella naevia

Momenteel niet bedreigd

Kruisbek

Loxia curvirostra

Onvoldoende gekend

Grote Kruisbek

Loxia pytyopsittacus

criteria niet van toepassing

Boomleeuwerik

Lullula arborea

Kwetsbaar

Nachtegaal

Luscinia megarhynchos

Kwetsbaar

Witgesterde Blauwborst

Luscinia svecica cyanecula

Momenteel niet bedreigd

Bijeneter

Merops apiaster

criteria niet van toepassing

Grauwe Gors

Miliaria calandra

Bedreigd

Zwarte Wouw

Milvus migrans

criteria niet van toepassing

Rode Wouw

Milvus milvus

Zeldzaam

Witte Kwikstaart

Motacilla alba

Momenteel niet bedreigd

Grote Gele Kwikstaart

Motacilla cinerea

Momenteel niet bedreigd

Gele Kwikstaart

Motacilla flava

Achteruitgaand

Grauwe Vliegenvanger

Muscicapa striata

Momenteel niet bedreigd

Krooneend

Netta rufina

criteria niet van toepassing

Notenkraker

Nucifraga caryocatactes

criteria niet van toepassing

Wulp

Numenius arquata

Momenteel niet bedreigd

Kwak

Nycticorax nycticorax

Zeldzaam

Tapuit

Oenanthe oenanthe

Met uitsterven bedreigd

Wielewaal

Oriolus oriolus

Bedreigd

Visarend

Pandion haliaetus

criteria niet van toepassing

Baardmannetje

Panurus biarmicus

Zeldzaam

Zwarte Mees

Parus ater

Momenteel niet bedreigd

Pimpelmees

Parus caeruleus

Momenteel niet bedreigd

Kuifmees

Parus cristatus

Momenteel niet bedreigd

Koolmees

Parus major

Momenteel niet bedreigd

Matkop

Parus montanus

Kwetsbaar

Glanskop

Parus palustris

Momenteel niet bedreigd

Huismus

Passer domesticus

Achteruitgaand

Ringmus

Passer montanus

Achteruitgaand

Patrijs

Perdix perdix

Kwetsbaar

Wespendief

Pernis apivorus

Momenteel niet bedreigd

Aalscholver

Phalacrocorax carbo

Momenteel niet bedreigd

Fazant

Phasianus colchicus

criteria niet van toepassing

Kemphaan

Philomachus pugnax

Uitgestorven in Vlaanderen

Zwarte Roodstaart

Phoenicurus ochruros

Momenteel niet bedreigd

Gekraagde Roodstaart

Phoenicurus phoenicurus

Kwetsbaar

Tjiftjaf

Phylloscopus collybita

Momenteel niet bedreigd

Fluiter

Phylloscopus sibilatrix

Momenteel niet bedreigd

Fitis

Phylloscopus trochilus

Momenteel niet bedreigd

Ekster

Pica pica

Momenteel niet bedreigd

Groene Specht

Picus viridis

Momenteel niet bedreigd

Lepelaar

Platalea leucorodia

criteria niet van toepassing

Goudplevier

Pluvialis apricaria

criteria niet van toepassing

Fuut

Podiceps cristatus

Momenteel niet bedreigd

Roodhalsfuut

Podiceps grisegena

criteria niet van toepassing

Geoorde Fuut

Podiceps nigricollis

Momenteel niet bedreigd

Klein Waterhoen

Porzana parva

criteria niet van toepassing

Porseleinhoen

Porzana porzana

Bedreigd

Kleinst waterhoen

Porzana pusilla

criteria niet van toepassing

Heggemus

Prunella modularis

Momenteel niet bedreigd

Halsbandparkiet

Psittacula krameri

criteria niet van toepassing

Goudvink

Pyrrhula pyrrhula

Bedreigd

Waterral

Rallus aquaticus

Momenteel niet bedreigd

Kluut

Recurvirostra avosetta

Kwetsbaar

Vuurgoudhaan

Regulus ignicapillus

Momenteel niet bedreigd

Goudhaan

Regulus regulus

Momenteel niet bedreigd

Buidelmees

Remiz pendulinus

Zeldzaam

Oeverzwaluw

Riparia riparia

Achteruitgaand

Paapje

Saxicola rubetra

Met uitsterven bedreigd

Roodborsttapuit

Saxicola torquata

Momenteel niet bedreigd

Houtsnip

Scolopax rusticola

Momenteel niet bedreigd

Europese Kanarie

Serinus serinus

Onvoldoende gekend

Boomklever

Sitta europaea

Momenteel niet bedreigd

Dwergstern

Sterna albifrons

Met uitsterven bedreigd

Dougalls Stern

Sterna dougallii

criteria niet van toepassing

Visdief

Sterna hirundo

Kwetsbaar

Noordse Stern

Sterna paradisaea

Zeldzaam

Grote Stern

Sterna sandvicensis

Met uitsterven bedreigd

Turkse Tortel

Streptopelia decaocto

Momenteel niet bedreigd

Zomertortel

Streptopelia turtur

Bedreigd

Bosuil

Strix aluco

Momenteel niet bedreigd

Spreeuw

Sturnus vulgaris

Momenteel niet bedreigd

Zwartkop

Sylvia atricapilla

Momenteel niet bedreigd

Tuinfluiter

Sylvia borin

Momenteel niet bedreigd

Grasmus

Sylvia communis

Momenteel niet bedreigd

Brilgrasmus

Sylvia conspicillata

criteria niet van toepassing

Braamsluiper

Sylvia curruca

Momenteel niet bedreigd

Dodaars

Tachybaptus ruficollis

Momenteel niet bedreigd

Casarca

Tadorna ferruginea

criteria niet van toepassing

Bergeend

Tadorna tadorna

Momenteel niet bedreigd

Korhoen

Tetrao tetrix

Uitgestorven in Vlaanderen

Tureluur

Tringa totanus

Kwetsbaar

Winterkoning

Troglodytes troglodytes

Momenteel niet bedreigd

Merel

Turdus merula

Momenteel niet bedreigd

Zanglijster

Turdus philomelos

Momenteel niet bedreigd

Kramsvogel

Turdus pilaris

Bedreigd

Beflijster

Turdus torquatus

criteria niet van toepassing

Grote Lijster

Turdus viscivorus

Momenteel niet bedreigd

Kerkuil

Tyto alba

Momenteel niet bedreigd

Hop

Upupa epops

Uitgestorven in Vlaanderen

Kievit

Vanellus vanellus

Momenteel niet bedreigd


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 16 maart 2011 tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit.

Brussel, 16 maart 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^