Ministerieel Besluit van 16 maart 2017
gepubliceerd op 05 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal Paul Delvaux te Ottignies-Louvain-La-Neuve

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017013456
pub.
05/10/2017
prom.
16/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013456

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


16 MAART 2017. - Ministerieel besluit waarbij de verdere organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten voor het Athénée Royal Paul Delvaux te Ottignies-Louvain-La-Neuve


De Minister van Onderwijs, Gelet op het decreet van 11 mei 2007 betreffende het taalbadonderwijs, de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juli 2008 waarbij de organisatie van taalbadonderwijs wordt toegelaten gedurende het schooljaar 2008 - 2009;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van het Athénée Royal de la Communauté française Paul Delvaux, gelegen avenue des Villas, 15 te 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve, om taalbadonderwijs verder te kunnen organiseren;

Gelet op de voordracht van de Algemene dienst Onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, van 17 november 2016, Besluit :

Artikel 1.De hierna opgenomen inrichting voor basisonderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, wordt ertoe gemachtigd taalbadonderwijs voor sommige vakken van het lesrooster in een andere moderne taal dan het Frans verder te organiseren vanaf het schooljaar 2009 - 2010, en voor een periode van drie jaar, mits inachtneming van de volgende nadere regels:

Naam en adres van de administratieve zetel

Betrokken vestigingsplaats

Gekozen taal

Schooljaren waarop het taalbadonderwijs betrekking heeft

Athénée Royal Paul Delvaux, Avenue des Villas, 15 te 1340 Ottignies-LouvainLa-Neuve

E.F.A. Athénée Royal Paul Delvaux, Avenue Armand Bontemps, 2 te 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve

Nederlands

Van het derde jaar tot het zesde jaar van het lager onderwijs


Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009.

Brussel, 16 maart 2017.

M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^