Ministerieel Besluit van 16 maart 2017
gepubliceerd op 19 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren aan nieuw erkende diensten voor oppashulp voor het werkjaar 2017

bron
vlaamse overheid
numac
2017040218
pub.
19/04/2017
prom.
16/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040218

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


16 MAART 2017. - Ministerieel besluit tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren aan nieuw erkende diensten voor oppashulp voor het werkjaar 2017


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, gewijzigd bij decreten van 18 november 2011, 21 juni 2013, 15 juli 2016, 2 december 2016 en 20 januari 2017;

Gelet op het decreet van 23 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 begrotingsartikel GE0/1GHD2AB/WT, basisallocatie GD329;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, artikel 11 tot en met 17 en de bijlage III, artikel 6, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, 27 februari 2015, 13 maart 2015, 3 juli 2015, 2 oktober 2015, 4 december 2015, 18 december 2015, 18 maart 2016, 29 april 2016, 4 mei 2016, 15 juli 2016 en 14 oktober 2016;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 10 maart 2017 houdende de erkenning van een dienst voor oppashulp van VZW Solidariteit voor het Gezin;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 11 maart 2017 houdende de erkenning van een dienst voor oppashulp van Zorgbedrijf Antwerpen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 1 maart 2017, Besluit :

Artikel 1.Aan onderstaande erkende diensten voor oppashulp wordt, in het eerste jaar waarin de dienst voor subsidiëring in aanmerking komt, een urencontingent toegekend van 7.000 uren vrijwilligersoppas. Het contingent is van toepassing voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Initiatiefnemer

Dienst voor oppashulp

Erkennings-nummer

Gemeente

Urencontingent 2017

Solidariteit voor het Gezin VZW Tramstraat 61 te 9052 Gent

Dienst voor oppashulp Solidariteit voor het Gezin - regio Mechelen Mechelsebaan 278, bus 2 2570 Duffel

OPP 165

Mechelen

7.000

Zorgbedrijf Antwerpen Ballaarstraat 35 2018 Antwerpen

Dienst voor oppashulp Zorgbedrijf Antwerpen Ballaarstraat 35 2018 Antwerpen

OPP 166

Antwerpen

7.000


Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Brussel, 16 maart 2017.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^