Ministerieel Besluit van 16 mei 2011
gepubliceerd op 26 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204201
pub.
26/08/2011
prom.
16/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011


De Minister-President, De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 37;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.04, programma 11 en naar basisallocaties 33.35, 41.35, 52.33, 61.32 en 61.33 van programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 30 mei 2008, 15 en 23 oktober 2008, 22 januari 2009, 3 en 23 april 2009, 27 mei 2009, 15 oktober 2009, 11 maart 2010, 15 en 22 april 2010, 3 juni 2010 en 15 juli 2010 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Convergentie en Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid, Interreg IV A, B en C, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : CdC Construform Hainaut;

Project : Luik 1 - "Nouvelle antenne - Mons";

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 94.267,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 1367 D;

Titel : "Design Innovation";

Project : Bevoegdheidscentrum - "Design Innovation";

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 74.141,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 0875 D;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : "Redynamisation du secteur des métiers de bouche" - Kenniscentrum EPICURIS;

Project : Luik 1 : Villers-le-Bouillet;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 693.897,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 1039 D;

Titel : "Equip'AutoFORM";

Project : AutoFORM;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 383.538,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 0958 D;

Titel : Kenniscentrum Construform Luik;

Project : Luik 3 : Uitbreiding Les Isnes;

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 342.897,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 1361 D;

Titel : "CDC Wallonie Bois";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 94.728,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 1212 D;

Titel : CdC Logistiek Luik;

Project : Uitbreiding Logistiek Luik;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 895.064,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 1500 D;

Titel : Kenniscentrum Construform Luik;

Project : Luik 2 - Uitbreiding Grâce-Hollogne;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 254.834,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 1363 D;

Titel : CdC FORMALIM - Uitrusting;

Project : CdC FORMALIM - Uitrusting;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 51.969,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 2243 D;

Titel : CdC "Polygone de l'eau";

Project : CdC "Polygone de l'eau";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 111.755,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 2291 D;

Titel : "Centre Biotech - Antenne CdC CEFOCHIM";

Project : Centrum BIOTECH;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 211.832,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 1579 D;

Titel : CDC Technofutur industrie;

Project : "Centre usine transfrontalier" - Concurrentiekracht;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 374.428,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 1236 D;

Titel : CdC Logistiek La Louvière;

Project : "Antenne Logistique et Centre d'examen";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 329.830,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 1501 D;

Titel : "CdC Logistique Liège : Antenne Molinfaing";

Project : "Centre CdC Logistique Liège - Antenne Molinfaing";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 195.004,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 2325 D;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : "CDC Environnement";

Project : "CDC Environnement";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 54.793,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 1206 D;

Titel : CdC Logistiek La Louvière - Uitrusting AUTOTECH;

Project : Uitrusting AUTOTECH;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 73.554,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 2344 D;

Titel : "CDC Pigments";

Project : "CDC Pigments";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 47.865,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 1417 D;

Titel : "CDC Cepegra";

Project : "CDC Cepegra";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 48.783,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 1511 D;

Titel : CdC Construform Hainaut;

Project : Luik 3 - Uitbreiding - Châtelineau;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 130.418,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 1368 D;

Titel : CdC Logistiek La Louvière;

Project : "Antenne Logistique Hainaut occidental";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 747.202,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 1496 D;

Titel : CDC Technofutur industrie;

Project : "CdC Technofutur Industrie - Campus technologique";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 28.274,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 2324 D;

Titel : "CDC Secteurs verts";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 47.688,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 1213 D;

Titel : Kenniscentrum Management en Handel;

Project : Kenniscentrum Management en Handel;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 13.240,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 2323 D;

Titel : "Cefoverre Evolutive";

Operator : CEFOVERRE VZW;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 43.198,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 0874 D;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : Technifutur;

Project : "Assemblage";

Operator : Technifutur;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 132.592,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 1063 D;

Titel : Technifutur;

Project : Productie Mecatronica Micro-technologisch onderhoud;

Operator : Technifutur;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 332.950,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 2122 D;

Titel : Technifutur;

Project : TIC;

Operator : Technifutur;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 478.391,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 2123 D;

Titel : IT Convergence Academy;

Project : IT Convergence Academy;

Operator : Techno.bel;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 29.381,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 204001 1318 D;

Convergentie;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.4 : Ondersteunende infrastructuren inzake kwalificerende opleiding";

Titel : Heruitrusting van het machinepark van "TECHNOFUTUR INDUSTRIE";

Project : Uitrusting van het "CDC TECHNOFUTUR INDUSTRIE";

Operator : TECHNOFUTUR INDUSTRIE;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 101.189,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 1276 D;

Titel : Vernieuwing van het informaticapark van "Technofutur TIC";

Project : Beroepsopleiding;

Operator : TECHNOFUTUR TIC;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 33.625,66 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 1080 D;

Titel : "Syntic Feder";

Project : "Technocité";

Operator : "Technocité";

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 130.598,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 1256 D;

Titel : MONS, pôle de croissance : Doelstelling 2015. Portefeuille 5 : VIRTUALIS;

Project : Technologische uitrusting;

Operator : « Technocité »;

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 131.702,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 1574 D;

Titel : "Wan Feder 07-013";

Project : Bouw van een bijgebouw;

Operator : "WALLONIE AEROTRAINING NETWORK";

Basisallocatie : 52.33.21;

Ordonnanceringskredieten : 644.268,34 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 204001 1775 D;

Interreg IV A - Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 1 : Versterking van de economische structuur, bevordering van de wetenschap, innovatie en creatie van meer en van betere kwaliteit banen;

Maatregel 1.4 : Versterking van de euregionale arbeidsmarkt;

Titel : SKILLS;

Operator : "Ulg";

Basisallocatie : 33.04.11;

Ordonnanceringskredieten : 81.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1004 D;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 3 : De Mensen;

Maatregel 3.1 : Samenwerking inzake opvoeding en vorming;

Titel : "Ecole de la Deuxième Chance transfrontalière";

Operator : MIRELUX;

Basisallocatie : 33.04.11;

Ordonnanceringskredieten : 94.291,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 301WLL 0040 D;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : Wedertewerkstelling;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 7.445,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0031 D;

Titel : Form@bois;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 3.941,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0086 D;

Interreg IV A - Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 1 : Versterking van de economische structuur, bevordering van de wetenschap, innovatie en creatie van meer en van betere kwaliteit banen;

Maatregel 1.4 : Versterking van de euregionale arbeidsmarkt;

Titel : Lingua cluster;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 14.775,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1006 D;

Titel : Lingua cluster;

Operator : "Maison des Langues (Luik)";

Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 34.727,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1006 D;

Titel : "Automotive Sustainable Training EUREGIO";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 16.089,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1009 D;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 2 : De Ruimte;

Maatregel 2.3 : Geïntegreerde opwaardering en bescherming van het leefmilieu;

Titel : Het trekpaard ten dienste van het duurzaam bos- en landbeheer;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 35.436,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0034 D;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 3 : De Mensen;

Maatregel 3.1 : Samenwerking inzake opvoeding en vorming;

Titel : "Ecole de la Deuxième Chance Transfrontalière";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 5.825,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 301WLL 0040 D;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 1 : Economie;

Maatregel 1.4 : Ondersteuning van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in een grensoverschrijdende context;

Titel : Abilitic 2 : "PERFORM";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 19.696,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 104WLL 0025 D;

Titel : Abilitic 2 : "PERFORM";

Operator : IFAPME;

Basisallocatie : 41.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 22.881,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 104WLL 0025 D;

Titel : Abilitic 2 : "PERFORM";

Operator : Cifful;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 13.326,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 104WLL 0025 D;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.1 : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : TRIPOD;

Operator : VZW "Design Innovation";

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 1.485,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0042 D;

Titel : "ETOILE+ ";

Operator : VZW TECHNOFUTUR TIC;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 114.121,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0044 D;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : "PISTES";

Operator : VZW Tremplin;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 28.824,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0012 D;

Titel : CECN 2;

Operator : VZW TECHNOCITE;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 108.826,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0014 D;

Titel : FIIER-T;

Operator : CIFoP;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 12.722,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0030 D;

Titel : FIIER-T;

Operator : "Technofutur";

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 42.859,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0030 D;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.1 : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : TRANSDIGITAL;

Operator : VZW Technocité;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 89.349,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101TRI 0032 D;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : COMPETIC;

Operator : VZW TECHNOFUTUR;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 50.709,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0085 D;

Interreg IV A - Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 1 : Versterking van de economische structuur, bevordering van de wetenschap, innovatie en creatie van meer en van betere kwaliteit banen;

Maatregel 1.4 : Versterking van de euregionale arbeidsmarkt;

Titel : "Automotive Sustainable Training EUREGIO";

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 16.800,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1009 D;

Titel : "Automotive Sustainable Training EUREGIO";

Operator : "Ulg";

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 12.595,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1009 D;

Interreg IV A - Grande Région;

Hoofdlijn 3 : De Mensen;

Maatregel 3.1 : Samenwerking inzake opvoeding en vorming;

Titel : Permanente vorming op universitair niveau;

Operator : "Ulg";

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 39.357,00 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 301GDR 0049 D;

Interreg IV A - Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.1 : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : DURADOM;

Operator : CETE VZW;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 21.628,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0099 D;

Interreg IV C°;

Titel : Tool Quiz;

Operator : Technocité VZW;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 3.482,00 EUR;

Codificatie van het project : E IC 1 100000 8532 D;

Interreg IV B - Noord-West Europa;

Titel : ENEVATE;

Operator : "Campus automobile de Francorchamps" VZW;

Basisallocatie : 33.35.21;

Ordonnanceringskredieten : 9.900,00 EUR;

Codificatie van het project : E IP 1 100000 106D D;

FSE 2007-2013;

Titel : CdC en CdR;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.32.21;

Ordonnanceringskredieten : 27.009,00 EUR;

Codificatie van het project : X0132000;

Titel : CdC en CdR;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.32.21;

Ordonnanceringskredieten : 27.009,00 EUR;

Codificatie van het project : X0132100, Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 176 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 11 van organisatieafdeling 18.

Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 8.138 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 21 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 32 01.01.01

120.748

73.639

-

- 8.314

120.748

65.325

OA 18 33.04.11

0

0

-

+ 176

0

176

OA 18 33.35.21

0

0

-

+ 566

0

566

OA 18 41.35.21

0

0

-

+ 161

0

161

OA 18 52.33.21

0

0

-

+ 2.056

0

2.056

OA 18 61.32.21

0

0

-

+ 55

0

55

OA 18 61.33.21

0

0

-

+ 5.300

0

5.300


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 16 mei 2011.

R. DEMOTTE A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^