Ministerieel Besluit van 16 mei 2017
gepubliceerd op 14 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de Veiligheid van de Staat, van het ministerieel besluit van 25 oktober 2013 houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017030542
pub.
14/07/2017
prom.
16/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030542

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


16 MEI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de Veiligheid van de Staat, van het ministerieel besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013009483 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dien sluiten houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake toelagen en inzake diverse uitgaven


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 september 2014, artikel 4bis;

Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013009483 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dien sluiten houden de interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake toelagen en inzake diverse uitgaven;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 oktober 2016, Besluit : Enig artikel. In de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013009483 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dien sluiten houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake toelagen en inzake diverse uitgaven, tabel I, wordt het kader betreffende de entiteit "Veiligheid van de Staat" door het kader in bijlage van dit besluit vervangen.

Brussel, 16 mei 2017.

K. GEENS Bijlage bij het ministerieel besluit van 16 mei 2017 - Tabel I Overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, alle procedures samen genomen.

Machtigingen tot handtekening van de boekhoudkundige stukken inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, alle procedures samen genomen.

Entiteit

Subentiteit

Functie

Maximale beperking van de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten (1) (2)

Maximale beperking of marges van de machtiging handtekening van de schuldvorderingen of de facturen (1) (3)

Machtiging tot validering van de bevelen tot betaling en van de voorschotten

Veiligheid van de Staat

Administrateur- generaal

350.000,00 €


Adjunct-administrateur-generaal

130.000,00 €

250.000,00€ < of = 350.000,00€


Stafdirecteur

85.000,00 €

> 130.000,00 € < of = 250.000,00€


Adviseur (stafdienst-begroting)

>30.000,00€ < of = 130.000,00€


Adviseur (stafdienst-logistiek)

30.000,00 €


Attaché (stafdienst-begroting)

> 8.500,00€ < of = 30.000,00€


Attaché (stafdienst-logistiek)

8.500,00€


Financiel deskundige (stafdienst, begroting)

8.500,00€


(1) De bedragen zijn excl.btw. (2) Zie ook artikel 2 tot en met 8 van dit ministerieel besluit.(3) Zie ook artikel 9 en 10 van dit ministerieel besluit. Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit tot van 16 mei 2017 De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^