Ministerieel Besluit van 16 mei 2018
gepubliceerd op 30 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2018

bron
vlaamse overheid
numac
2018031093
pub.
30/05/2018
prom.
16/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031093

VLAAMSE OVERHEID

OMGEVING


16 MEI 2018. - Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2018


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, artikel 51bis, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2007;

Gelet op het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid sluiten betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 18 juli 2008, 20 maart 2009, 21 juni 2013 en 15 juli 2016;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, artikel 2.3.7.2.1, 2.3.7.2.2 en 2.3.7.2.3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999035028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater sluiten tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater, artikel 2, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016, Besluiten :

Artikel 1.Het badseizoen 2018 voor de strandwateren loopt van 1 juni 2018 tot en met 15 september 2018.

De strandwateren, opgenomen in de tabel, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd, worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2018, vermeld in het eerste lid.

Art. 2.Het badseizoen 2018 voor de binnenwateren loopt van 1 mei 2018 tot en met 15 september 2018.

De binnenwateren, opgenomen in de tabel, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd, worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2018, vermeld in het eerste lid.

Brussel, 16 mei 2018.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 1. Strandwateren die worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2018 als vermeld in artikel 1

naam zwemwater waarin het meetpunt ligt

naam zwemwater

begin zwemwater

einde zwemwater

De Panne Leopold

De Panne Leopold

N51° 05.953'

N51° 06.059'

E002° 34.497'

E002° 34.870'

De Panne Canadezenplein

De Panne Centrum

N51° 06.123'

N51° 06.219'

E002° 34.968'

E002° 35.251'

De Panne Canadezenplein

N51° 06.230'

N51° 06.431'

E002° 35.294'

E002° 35.834'

De Panne Camping

N51° 06.432'

N51° 06.562'

E002° 35.840'

E002° 36.202'

Koksijde Sint-Idesbald

Koksijde Sint-Idesbald

N51° 06.656'

N51° 06.804'

E002° 36.454'

E002° 36.869'

Koksijde Ster der Zee

Koksijde Ster der Zee

N51° 06.806'

N51° 07.009'

E002° 36.876'

E002° 37.327'

Koksijde Hoge Dijk

Koksijde Hoge Dijk

N51° 07.028'

N51° 07.229'

E002° 37.363'

E002° 37.823'

Koksijde Centrum

N51° 07.233'

N51° 07.344'

E002° 37.843'

E002° 38.128'

Koksijde Vredestraat

Koksijde Zouaven

N51° 07.347'

N51° 07.466'

E002° 38.136'

E002° 38.4354

Koksijde Vredestraat

N51° 07.472'

N51° 07.535'

E002° 38.449'

E002° 38.620'

Koksijde Sint-André

Koksijde Sint-André

N51° 07.771'

N51° 07.829'

E002° 39.299'

E002° 39.480'

Koksijde Centrum - Oostduinkerke

Koksijde Centrum - Oostduinkerke

N51° 07.979'

N51° 08.066'

E002° 39.986'

E002° 40.324'

Koksijde Twenty-One - Oostduinkerke

N51° 08.069'

N51° 08.161'

E002° 40.345'

E002° 40.630'

Koksijde Duinpark - Oostduinkerke

Koksijde Duinpark - Oostduinkerke

N51° 08.207'

N51° 08.266'

E002° 40.755'

E002° 41.025'

Koksijde Groenendijk - Oostduinkerke

Koksijde Groenendijk -Oostduinkerke

N51° 08.545'

N51° 08.679'

E02° 41.865'

E002° 42.229'

Nieuwpoort Leopoldplein

Nieuwpoort Vlaanderen

N51° 08.687'

N51° 08.784'

E002° 42.244'

E002° 42.476'

Nieuwpoort Leopoldplein

N51° 08.788'

N51° 08.864'

E002° 42.490'

E002° 42.642'

Nieuwpoort Badinstallatie

Nieuwpoort Rotonde

N51° 08.869' E002° 42.660'

N51° 08.963' E002° 42.868'

Nieuwpoort Sandshooft

N51° 08.974'

N51° 09.056'

E002° 42.895'

E002° 43.064'

Nieuwpoort Badinstallatie

N51° 09.068'

N51° 09.192'

E002° 43.091'

E002° 43.258'

Middelkerke Sint-Laureins - Westende

Middelkerke Christal Palace - Westende

N51° 09.735' E002° 45.065'

N51° 09.825' E002° 45.298'

Middelkerke Sint-Laureins - Westende

N51° 09.735'

N51° 10.028'

E002° 45.601'

E002° 45.815'

Middelkerke Meeuwenlaan - Westende

Middelkerke Flandrialaan - Westende

N51° 10.157' E002° 46.107'

N51° 10.236' E002° 46.319'

Middelkerke Meeuwenlaan - Westende

N51° 10.253'

N51° 10.334'

E002° 46.358'

E002° 46.559'

Middelkerke Priorijlaan - Westende

N51° 10.348'

N51° 10.441'

E002° 46.619'

E002° 46.811'

Middelkerke Rotonde - Westende

Middelkerke Mezenlaan - Westende

N51° 10.459'

N51° 10.538'

E002° 46.857'

E002° 47.066'

Middelkerke Rotonde - Westende

N51° 10.558'

N51° 10.637'

E002° 47.105'

E002° 47.297'

Middelkerke Houyouxstraat

Middelkerke Kwintestraat

N51° 10.736'

N51° 10.791'

E002° 47.550'

E002° 47.685'

Middelkerke Houyouxstraat

N51° 10.798'

N51° 10.943'

E002° 47.702'

E002° 48.001'

Middelkerke Theresiastraat

N51° 10.961

N51° 11.062'

E002° 48.047'

E002° 48.275'

Middelkerke Casino-West

Middelkerke Pouletstraat

N51° 11.081'

N51° 11.168'

E002° 48.314'

E002° 48.525'

Middelkerke Casino-West

N51° 11.188'

N51° 11.286'

E002° 48.563'

E002° 48.743'

Middelkerke Casino-Oost

N51° 11.308'

N51° 11.368'

E002° 48.783'

E002° 48.990'

Middelkerke Excelsior

Middelkerke Excelsior

N51° 11.378'

N51° 11.468'

E002° 49.025'

E002° 49.232'

Middelkerke Carlton

N51° 11.482'

N51° 11.557'

E002° 49.281'

E002° 49.469'

Oostende Raversijde-Bad

Oostende Raversijde-Bad

N51° 12.440'

N51° 12.491'

E002° 51.511'

E002° 51.612'

Oostende Kinkhoorn

Oostende Kinkhoorn

N51° 12.783'

N51° 12.915'

E002° 52.279'

E002° 52.513'

Oostende Diksmuide

N51° 12.939'

N51° 13.045

E002° 52.549'

E002° 52.513'

Oostende Northlaan

Oostende Mariakerke

N51° 13.065'

N51° 13.206'

E002° 52.812'

E002° 53.112'

Oostende Northlaan

N51° 13.222'

N51° 13.346'

E002° 53.147'

E002° 53.453

Oostende Koninginnenlaan

Oostende Koninginnenlaan

N51° 13.617'

N51° 13.741'

E002° 54.086'

E002° 54.313'

Oostende Kemmelbergstraat

N51° 13.765'

N51° 13.880'

E002° 54.353'

E002° 54.539'

Oostende Kursaal

N51° 13.899'

N51° 13.956'

E002° 54.570'

E002° 54.643'

Oostende Noodstrand - Christinastraat

Oostende Noodstrand - Oosthelling

N51° 13.966'

N51° 14.008'

E002° 54.663'

E002° 54.750'

Oostende Noodstrand - Christinastraat

N51° 14.019'

N51° 14.074'

E002° 54.774'

E002° 54.889'

Oostende Noodstrand - Capucijnenstraat

N51° 14.085'

N51° 14.144'

E002° 54.908'

E002° 55.024'

Oostende Duin en Zee

Oostende Duin en Zee

N51° 14.418'

N51° 14.501'

E002° 56.119'

E002° 56.341'

Bredene Turkeyen

Bredene Turkeyen

N51° 14.831'

N51° 14.892'

E002° 57.167'

E002° 57.321'

Bredene Duingat

Bredene Duingat

N51° 14.979'

N51° 15.038'

E002° 57.540'

E002° 57.685'

Bredene Astrid

Bredene Astrid

N51° 15.122'

N51° 15.176'

E002° 57.911'

E002° 58.055'

Bredene Droge Opgang

Bredene Droge Opgang

N51° 15.264'

N51° 15.316'

E002° 58.276'

E002° 58.416'

Bredene De Duinpan

Bredene De Duinpan

N51° 15.481'

N51° 15.511'

E002° 58.803'

E002° 58.879'

Bredene Naaktstrand

N51° 15.560'

N51° 15.635'

E002° 59.026'

E002° 59.219'

De Haan Vosseslag

De Haan Vosseslag

N51° 15.984'

N51° 16.041'

E003° 00.032'

E003° 00.170'

De Haan Centrum

De Haan Centrum

N51° 16.599'

N51° 16.876'

E003° 01.535'

E003° 02.125'

De Haan Wenduine

De Haan Wenduine

N51° 17.946'

N51° 17.991'

E003° 04.357'

E003° 04.420'

N51° 18.102'

N51° 18.249'

E003° 04.581'

E003° 05.027'

De Haan Harendijke - Wenduine

De Haan Harendijke - Wenduine

N51° 18.556'

N51° 18.594'

E003° 06.025'

E003° 06.147'

Blankenberge Weststraat

Blankenberge Staketsel

N51° 18.807'

N51° 18.871'

E003° 06.904'

E003° 07.121'

Blankenberge Weststraat

N51° 18.882'

N51° 18.937'

E003° 07.159'

E003° 07.374'

Blankenberge Kerkstraat

Blankenberge Bakkerstrap

N51° 18.953'

N51° 18.985'

E003° 07.410'

E003° 07.579'

Blankenberge Kerkstraat

N51° 18.995'

N51° 19.021'

E003° 07.609'

E003° 07.722'

Blankenberge Charlierhelling

N51° 19.025' E003° 07.749'

N51° 19.065' E003° 07.901'

Blankenberge Artanhelling

Blankenberge Artanhelling

N51° 19.066'

N51° 19.164'

E003° 07.940'

E003° 08.213'

Blankenberge Pier

N51° 19.185'

N51° 19.253'

E003° 08.345'

E003° 08.625'

Brugge Westkant - Zeebrugge

Brugge Westkant - Zeebrugge

N51° 19.682'

N51° 19.796'

E003° 10.320'

E003° 10.776'

Knokke-Heist Centrum - Heist

Knokke-Heist Centrum - Heist

N51° 20.518'

N51° 20.630'

E003° 14.097'

E003° 14.968'

Knokke-Heist Duinbergen

Knokke-Heist Duinbergen

N51° 20.690'

N51° 20.785'

E003° 15.356'

E003° 15.687'

Knokke-Heist Casino

Knokke-Heist Albertstrand

N51° 20.835'

N51° 20.940'

E003° 16.086'

E003° 16.468'

Knokke-Heist Casino

N51° 21.022'

N51° 21.079'

E003° 16.665'

E003° 16.821'

Knokke-Heist-Oost

N51° 21.079'

N51° 21.145'

E003° 16.821'

E003° 16.973'

Knokke-Heist Zoute

Knokke-Heist Knokke Centrum

N51° 21.255'

N51° 21.338'

E003° 17.350'

E003° 17.744'

Knokke-Heist Zoute

N51° 21.382'

N51° 21.475'

E003° 18.185'

E003° 18.377'

Knokke-Heist Lekkerbek

Knokke-Heist Lekkerbek

N51° 21.641'

N51° 21.677'

E003° 19.221'

E003° 19.370'


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 16 mei 2018 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2018.

Brussel, 16 mei 2018.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 2. Binnenwateren die worden aangeduid als zwemwateren voor het badseizoen 2018 als vermeld in artikel 2

gemeente

zwemwater

Beringen

't Fonteintje

Beringen

Paalse Plas

Berlare (Overmere)

Nieuwdonk

Bocholt

Goolderheide

Brugge

Damse Vaart

Brugge

Sint-Pietersplas

Deinze

Vosselare Put (Bachte-Maria-Leerne)

Dessel

Campinastrand (zwemvijver)

Gent

Blaarmeersen zwemsportzone

Gent

Blaarmeersen strand-badzone

Gent

Blaarmeersen peuterspeelkreek

Geraardsbergen

De Gavers

Harelbeke

De Gavers (Grote Vijver - zwemstrand)

Hoogstraten

De Mosten

Houthalen-Helchteren

De Plas

Jabbeke

Klein Strand

Kasterlee

Korte Heide

Kasterlee

De Hoge Rielen

Kinrooi

De Steenberg (Maas)

Kinrooi

Batven

Kinrooi

Nieuw Geerensheide

Lanaken

Sonnevijvers (Grote Vijver)

Lanaken

Sonnevijvers (Kleine Vijver)

Lille

De Lilse Bergen (Kleine Vijver)

Lille

De Lilse Bergen (Grote Vijver)

Lommel

Blauwe Meer

Londerzeel

Diepvennen

Maaseik (Opoeteren)

Wouterbron

Maasmechelen

Kikmolen

Mechelen

De Nekker (Grote Vijver)

Mechelen

De Nekker (Kleine Vijver)

Mol

Zilverstrand

Mol

Zilvermeer (Grote Vijver)

Mol

Nuclea

Mol

Familiestrand Postel

Ravels (Poppel)

Tulderheyde (camping)

Retie

Berkenstrand (camping Jadona)

Rijkevorsel

Breebos

Rotselaar

Domein Ter Heide

Sint-Niklaas

De Ster Strand

Sint-Niklaas

De Ster 50 meterbad

Turnhout

Baalse Hei (camping)

Westerlo

Kampeerterrein 't Heultje

Westerlo

Hof Van Eden

Wuustwezel

Keienven

Zemst (Hofstade)

Domein Hofstade (Bloso)

Zonhoven

Heidestrand


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 16 mei 2018 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2018.

Brussel, 16 mei 2018.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^