Ministerieel Besluit van 16 mei 2019
gepubliceerd op 22 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202367
pub.
22/05/2019
prom.
16/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202367

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


16 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid


De Minister van Werk Gelet op de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan, artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 1996 betreffende de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, artikel 4 gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 betr type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 19/09/2018 numac 2018204647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de hospitalisatieverzekering voor de arbeiders tewerkgestel type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009018456 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 3°, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende vaststelling van de tussenkomst in de kosten voor de verplaatsing tussen de type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 11/02/2010 numac 2009012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de classificatiemethode (1) sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015202677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015202122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015009262 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 19 maart 2015 ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van procureurs des Konings sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041104 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden apri type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041110 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de sluiten houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid, Besluit :

Artikel 1.De heer Steven Vanackere wordt tot vice-voorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid aangeduid.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 mei 2019.

Brussel, 16 mei 2019.

K. PEETERS _______ Nota Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 22 december 1995, Belgisch Staatsblad van 30 december 1995.

Koninklijk besluit van 24 september 1996, Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1996.

Koninklijk besluit van 10 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 betr type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 19/09/2018 numac 2018204647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de hospitalisatieverzekering voor de arbeiders tewerkgestel type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009018456 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 3°, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende vaststelling van de tussenkomst in de kosten voor de verplaatsing tussen de type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 11/02/2010 numac 2009012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de classificatiemethode (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 1 december 2009.

Koninklijk besluit van 29 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015202677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015202122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015009262 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 19 maart 2015 ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van procureurs des Konings sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 juin 2015.

Koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041104 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden apri type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041110 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2019.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^