Ministerieel Besluit van 16 november 1998
gepubliceerd op 08 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Stephania Tetrandra bevatten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022751
pub.
08/12/1998
prom.
16/11/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBER 1998. - Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Stephania Tetrandra bevatten


De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het advies van de Geneesmiddelencommissie;

Overwegende dat het risico op schadelijke effecten van geneesmiddelen die Stephania Tetrandra bevatten nog steeds bestaat, Besluit :

Artikel 1.De aflevering van geneesmiddelen die de geneeskundige plant Stephania Tetrandra in poedervorm, of een andere galenische vorm bevatten, wordt voor een periode van twee jaar geschorst.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 29 oktober 1998.

Brussel, 16 november 1998.

M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^