Ministerieel Besluit van 16 november 2010
gepubliceerd op 19 november 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2006 houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009924
pub.
19/11/2010
prom.
16/11/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009989 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat


De Minister van Justitie, Gelet op de organieke wet van 30 november 1998 betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdienst, artikelen 5, § 3 en 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009989 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 november 2008, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009989 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat, vervangen bij artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 november 2008, wordt aangevuld met de bepalingen onder 4., luidende : « 4. de heer A. Winants, administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 16 november 2010.

S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^