Ministerieel Besluit van 16 oktober 2002
gepubliceerd op 30 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 10 EURO ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de voltooiing van de Brusselse Noord-Zuidverbinding

bron
ministerie van financien
numac
2002003449
pub.
30/10/2002
prom.
16/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 10 EURO ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de voltooiing van de Brusselse Noord-Zuidverbinding


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wet van 10 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2002 betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken van 10 EURO ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de voltooiing van de Brusselse Noord-Zuidverbinding;

Gelet op het akkoord van Minister van Begroting van 4 oktober 2002;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de omstandigheid dat het slaan van de herdenkingsstukken zal aanvangen in de loop van de eerste helft van augustus 2002, dat het project past in het kader van een welbepaalde gebeurtenis en tot doel heeft een bepaalde wens van de bevolking te vervullen, in overweging nemend dat het project ten laatste op het ogenblik van het einde van de productie moet gepubliceerd zijn opdat de klanten zo snel mogelijk aansluitend op de datum van de verwachte gebeurtenis in het bezit van de stukken zouden zijn, Besluit :

Artikel 1.De uitgifteprijs van de herdenkingsmunt van 10 EURO proof - kwaliteit, is vastgesteld op 30 EURO per stuk.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 16 oktober 2002.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^