Ministerieel Besluit van 16 oktober 2019
gepubliceerd op 29 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de directieleden van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019014888
pub.
29/10/2019
prom.
16/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014888

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


16 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de directieleden van het Instituut voor gerechtelijke opleiding


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 31 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding sluiten inzake de gerechtelijke opleiding en kennisbeheer en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, artikel 12 vervangen bij de wet van 25 april 2014 en artikel 15, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding sluiten tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding;

Gelet op het advies van de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie gegeven op 29 september 2019, Besluit :

Artikel 1.De directeur en de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding beschikken over de professionele kwaliteiten die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van de functie : a) een relevante ervaring inzake opleiding (conceptie en organisatie), competentie- en kennisbeheer, inclusief managementaspecten;b) kennis en/of ervaring van de managementstechnieken in human resources en inzake veranderingsbeheer;c) kennis en/of ervaring van de ontwikkeling van het personeel, van opleiding en stages in de schoot van de rechterlijke orde;d) uitgebreide kennis op het gebied van het recht en in het bijzonder van de rechterlijke organisatie;e) kennis en/of ervaring in planning, coördinatie en budgettair beheer van projecten;f) kennis en en/of ervaring van de Europese en internationale organisaties die bevoegd zijn inzake rechterlijke opleiding;g) uitstekende communicatieve vaardigheden;h) staat open voor vernieuwing;i) collegialiteits- en groepsgevoel;j) kwaliteiten die het hem mogelijk maken het Instituut naar buiten toe te vertegenwoordigen.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 3 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding sluiten tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 16 oktober 2019.

K. GEENS


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^