Ministerieel Besluit van 16 september 2019
gepubliceerd op 23 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanduiding van een commissaris-revisor bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien
numac
2019041986
pub.
23/09/2019
prom.
16/09/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041986

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


16 SEPTEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van een commissaris-revisor bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS)


De Minister van Financiën en de Minister van Economie, Gelet op de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, artikel 179, § 2, vervangen bij de wet van 11 januari 1991, en gewijzigd bij de programmawetten van 12 december 1997 en 30 december 2001 en bij de wetten van 27 april 2007, 24 juli 2008, 29 december 2010 en 3 juni 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, artikel 21;

Overwegende de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten, artikel 42, 2°, Besluiten :

Artikel 1.De cvba Callens, Pirenne, Theunissen & Co, Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0427.897.088, wordt aangeduid als commissaris-revisor bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021.

Art. 2.De uitgaven voor de controle van de rekeningen van de instelling zijn ten laste van deze laatste.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 16 september 2019.

De Minister van Financiën, A. DE CROO De Minister van Economie, W. BEKE


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^