Ministerieel Besluit van 17 april 2000
gepubliceerd op 06 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie Materieel

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000518
pub.
06/07/2000
prom.
17/04/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 APRIL 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2000 pub. 25/02/2000 numac 2000000127 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Materieel sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie Materieel


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd door de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999, inzonderheid op het artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 1999 tot vaststelling van de procedure van de goedkeuring van de alarmsystemen en alarmcentrales, bedoeld in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, inzonderheid op de artikelen 2, § 1 en 3, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2000 pub. 25/02/2000 numac 2000000127 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Materieel sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie Materieel, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2000 pub. 25/02/2000 numac 2000000127 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Materieel sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie Materieel worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2° worden de woorden « Politieagent-hoofdbrigadier » vervangen door de woorden « Hoofdinspecteur van eerste klasse van politie »;2° in punt 5° worden de woorden « W.Teugels » vervangen door de woorden « J. Van De Walle ». 3° Een punt 7°, luidend als volgt, wordt toegevoegd : « als leden van de instelling die het materieel getest heeft, handelend als verslaggever : - effectief lid : de heer W.Huysmans; - plaatsvervangend lid : de heer E. Briers. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 maart 2000.

Brussel, 17 april 2000.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^