Ministerieel Besluit van 17 april 2000
gepubliceerd op 03 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 17 maart 1971 betreffende de invoer van wijn

bron
ministerie van financien
numac
2000003344
pub.
03/06/2000
prom.
17/04/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


17 APRIL 2000. - Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 17 maart 1971 betreffende de invoer van wijn


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit nr. 95 van 4 februari 1935 (1) tot regeling der uitvoering van dit van 20 december 1934 (2) betreffende wijn, vruchtenwijn, wijnachtige dranken en oenologische producten, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 1 mei 1939 (3), 6 december 1961 (4), 15 september 1967 (5) en 28 januari 1971 (6);

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1992 (7) tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 58 van 20 december 1934 (2) betreffende wijn, vruchtenwijn, wijnachtige dranken en oenologische producten;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 maart 1971 (8) betreffende de invoer van wijn;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (9), inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 (10) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (11);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid dat de invoer van wijn ondertussen geregeld is via verschillende EG-verordeningen en dat het voornoemd ministerieel besluit van 17 maart 1971 bijgevolg doelloos is geworden; dat het om redenen van duidelijkheid en vereenvoudiging van de wetgeving, het aangewezen is het betrokken ministerieel besluit onmiddellijk in te trekken, Besluit : Enig artikel. Het ministerieel besluit van 17 maart 1971 betreffende de invoer van wijn wordt ingetrokken.

Brussel, 17 april 2000.

D. REYNDERS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 13 februari 1935.(2) Belgisch Staatsblad van 4 januari 1935.(3) Belgisch Staatsblad van 19-20 mei 1939.(4) Belgisch Staatsblad van 19 januari 1962.(5) Belgisch Staatsblad van 29 februari 1968.(6) Belgisch Staatsblad van 2 februari 1971.(7) Belgisch Staatsblad van 12 maart 1993.(8) Belgisch Staatsblad van 16 april 1971.(9) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.(10) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989. (11) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^