Ministerieel Besluit van 17 april 2000
gepubliceerd op 24 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016122
pub.
24/05/2000
prom.
17/04/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 APRIL 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999016056 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding sluiten betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998, en van 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999016055 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding sluiten betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding, gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 december 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999016056 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding sluiten betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding;

Gelet op het akkoord van de Europese Commissie, gegeven op 15 februari 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat normen van het maximaal gehalte aan polychloorbifenylen (PCB) en dioxinen dienen vastgesteld te worden voor bepaalde producten en toevoegingsmiddelen die bestemd zijn voor de dierlijke voeding om een herbesmetting van de voedselketen te vermijden;

Overwegende dat alle bedrijven die actief zijn in de sector van de dierlijke voeding, deze normen zo vlug mogelijk dienen na te leven, Besluit :

Artikel 1.De tabel der ongewenste stoffen en producten in bijlage I van het ministerieel besluit van 12 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999016056 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding sluiten betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding wordt gewijzigd zoals is aangegeven in de bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.De tabel van de toevoegingsmiddelen in bijlage II van het bovenvermeld ministerieel besluit wordt gewijzigd zoals is aangegeven in de bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd.

Brussel, 17 april 2000.

J. GABRIELS

Bijlagen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^