Ministerieel Besluit van 17 april 2014
gepubliceerd op 08 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitters, de vice-voorzitters en van bepaalde leden van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2014007182
pub.
08/05/2014
prom.
17/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 APRIL 2014. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitters, de vice-voorzitters en van bepaalde leden van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie


De Minister van Landsverdediging, Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2006 betreffende de organisatie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, artikel 2, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 januari 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014007034 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut v sluiten tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, de artikelen 2 en 5, Besluit :

Artikel 1.August Van Daele, wordt in de hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur van het koninklijk hoger instituut voor defensie aangeduid.

Worden aangeduid als leden van de raad van bestuur : 1° Graaf Paul Buysse;2° Bruno Delvaux;3° Derrick Gosselin;4° Luc Joris;5° Marcel Ongena;6° Frédéric Vandingenen;7° Marc Vervenne. Worden in de hoedanigheid van vice-voorzitter van de raad van bestuur aangeduid : 1° Graaf Paul Buysse;2° Frédéric Vandingenen.

Art. 2.Marie-José Simoen wordt in de hoedanigheid van voorzitster van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie aangeduid.

Worden aangeduid als leden van het wetenschappelijk comité : 1° Michel Lefebvre;2° Jan Leysen;3° Marc Pirlot;4° Johnny Vantomme;5° Jean Gala;6° Pierre Neirinckx;7° Jean le Hardÿ de Beaulieu;8° Jonathan Holslag;9° Jean-Didier Legat;10° Alexander Mattelaer;11° Pascal Verdonck;12° Els Witte. Worden aangeduid in de hoedanigheid van vice-voorzitter van het wetenschappelijk comité : 1° Marc Pirlot;2° Els Witte. Brussel, 17 april 2014.

P. DE CREM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^