Ministerieel Besluit van 17 april 2019
gepubliceerd op 02 mei 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Borealis van de Gouverneur van de provincie Limburg

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019012002
pub.
02/05/2019
prom.
17/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012002

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


17 APRIL 2019. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Seveso Borealis van de Gouverneur van de provincie Limburg


De Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, Gelet op artikel 9 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 25/06/2008 numac 2008000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen;

Overwegende het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waaraan instemming is verleend bij de wet van 22 mei 2001;

Overwegende het ministerieel besluit van 20 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria waarmee door de exploitant moet rekening gehouden worden bij het afbakenen van het gebied dat door een zwaar ongeval zou kunnen worden getroffen sluiten tot vaststelling van de criteria waarmee door de exploitant moet rekening gehouden worden bij het afbakenen van het gebied dat door een zwaar ongeval zou kunnen worden getroffen;

Overwegende het BNIP Seveso Borealis, voorgelegd door de Gouverneur van de provincie Limburg, Besluit : Enig artikel. Het BNIP SEVESO Borealis van de Gouverneur van de provincie Limburg wordt goedgekeurd vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Brussel, 17 april 2019.

P. DE CREM


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^