Ministerieel Besluit van 17 augustus 2007
gepubliceerd op 07 september 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van vijftien coöperatieve vennootschappen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011444
pub.
07/09/2007
prom.
17/08/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2007. - Ministerieel besluit tot erkenning van vijftien coöperatieve vennootschappen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 september 1986, 25 februari 1996 en 10 november 1996, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend in de commissie der landbouwcoöperaties met ingang van 1 februari 2007, de volgende coöperatieve vennootschappen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Wordt erkend in de commissie der landbouwcoöperaties met ingang van 1 mei 2007, de volgende coöperatieve vennootschap : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Wordt erkend in de commissie der dienstencoöperaties met ingang van 1 februari 2007, de volgende coöperatieve vennootschap : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Wordt erkend in de commissie der dienstencoöperaties met ingang van 1 maart 2007, de volgende coöperatieve vennootschap : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.Wordt erkend in de commissie der productie- en distributiecoöperaties met ingang van 1 mei 2007, de volgende coöperatieve vennootschap : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6.Worden erkend in de commissie der verbruikscoöperaties met ingang van 1 februari 2007, de volgende coöperatieve vennootschappen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 7.De erkenningen vermeld in de vorige artikelen, blijven geldig tot 31 mei 2011.

Brussel, 17 augustus 2007.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^