Ministerieel Besluit van 17 december 1997
gepubliceerd op 15 januari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitbreiding van de lijsten met behulp waarvan de militaire leden van de Bestendige Krijgsraad aangewezen worden

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1997007258
pub.
15/01/1998
prom.
17/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 1997. Ministerieel besluit tot uitbreiding van de lijsten met behulp waarvan de militaire leden van de Bestendige Krijgsraad aangewezen worden


De Minister van Landsverdediging, Gelet op artikel 49 van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger;

Gelet op het advies van de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.De lijsten bedoeld in artikel 49 van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger begrijpen voor alle graden al de officieren die verblijven in een garnizoensplaats die gelegen is op het Belgisch grondgebied.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 1998.

Brussel, 17 december 1997.

J.-P. PONCELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^