Ministerieel Besluit van 17 december 2002
gepubliceerd op 03 februari 2003

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2003003026
pub.
03/02/2003
prom.
17/12/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole


De Minister van Begroting, Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, inzonderheid artikel 1 gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 november 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 december 2002, Besluit :

Artikel 1.De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole neemt het personeel over van de Administratie van de Begroting en de Controle op de Uitgaven bij het Ministerie van Financiën.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Brussel, 17 december 2002.

J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^