Ministerieel Besluit van 17 december 2015
gepubliceerd op 17 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 09, 11, 21 en 31 van de organisatieafdelingen 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 32 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200682
pub.
17/02/2016
prom.
17/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200682

WAALSE OVERHEIDSDIENST


17 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 09, 11, 21 en 31 van de organisatieafdelingen 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 32 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister-President, De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 16 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/07/2015 pub. 07/08/2015 numac 2015027119 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 17 december 2015;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.01 van programma 01 van organisatieafdeling 32, dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 30.03 van programma 09 van organisatieafdeling 09, dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 63.09 en 73.03 van programma 02 van organisatieafdeling 13, dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.10 en dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.11 van programma 04 van organisatieafdeling 18, dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 63.11 en 63.13 van programma 12 van organisatieafdeling 13, dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.18 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.19 van programma 03 van organisatieafdeling 16, dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.10 van programma 31 van organisatieafdeling 16, dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.13 van programma 02 van organisatieafdeling 17, dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.17 van programma 03 van organisatieafdeling 16, dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 52.04 van programma 02 van organisatieafdeling 15 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 52.33 van programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de door de Waalse Regering genomen beslissingen om de kredieten over te dragen, die nodig zijn voor de door de Europese Unie medegefinancierde projecten, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 9.804 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 4.657 duizend EUR overgedragen binnen de programma' s 01, 02, 03, 04, 09, 11, 21 en 31 van de organisatieafdelingen 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 32 en 34.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01, 02, 03, 04, 09, 11, 21 en 31 van de organisatieafdelingen 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 32 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet Na 1e aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 34 01.01.01.

450 148

28 531

- 9 339

- 1 015

440 809

27 516

OA 32 43.01.01.

211

7 322

+ 42

+ 569

253

7 891

OA 09 30.03.09.

2 928

586

+ 2 230

+ 446

5 158

1 032

OA 13 63.09.02.

0

0

0

+ 224

0

224

OA 13 73.03.02.

10 043

22 542

- 64

+ 1 300

9 979

23 842

OA 14 61.02.11.

140

6 756

-

- 1 704

140

5 052

OA 18 51.10.04.

0

4 500

-

+ 180

0

4 680

OA 18 51.11.04.

2 633

5 638

+ 64

-

2 697

5 638

OA 13 63.11.12.

3 353

15 163

+ 1 809

+ 192

5 162

15 355

OA 13 63.13.12.

0

0

+ 5 208

+ 782

5 208

782

OA 16 63.18.03.

0

1 627

+ 50

- 235

50

1 392

OA 16 63.19.03.

0

3 227

-

+ 240

0

3 467

OA 16 01.08.31.

1 619

10 467

-

- 1 403

1 619

9 064

OA 16 01.10.31.

75

626

-

+ 32

75

658

OA 17 43.13.02.

0

395

-

+ 392

0

787

OA 16 63.17.03.

85

1 921

+ 260

-

345

1 921

OA 16 63.16.03.

1 169

1 526

- 401

-

768

1 526

OA 15 52.04.02.

8 021

19 057

+141

-

8 162

19 057

OA 18 52.33.21.

81

862

-

+ 300

81

1 162

OA 18 61.33.21.

0

9 955

-

- 300

0

9 655


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 17 december 2015.

P. MAGNETTE M. PREVOT P. FURLAN C. DI ANTONIO Mevr. E. TILLIEUX


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^