Ministerieel Besluit van 17 februari 2003
gepubliceerd op 03 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende oprichting van een beroepscommissie inzake omwisseling

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2003002043
pub.
03/03/2003
prom.
17/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


17 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende oprichting van een beroepscommissie inzake omwisseling


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, inzonderheid

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^