Ministerieel Besluit van 17 februari 2003
gepubliceerd op 14 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011103
pub.
14/03/2003
prom.
17/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 24 mei 1888 houdende regeling van de toestand der Proefbank voor vuurwapens, gevestigd te Luik, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1923;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juni 1924 houdende het algemeen reglement der Proefbank voor vuurwapens, gevestigd te Luik;

Gelet op het algemeen reglement der Proefbank voor vuurwapens, gevestigd te Luik, van 30 juni 1924, inzonderheid op artikel 9;

Op voorstel van de Administratieve commissie, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd voor het jaar 2003 : 1° Hoofdcontroleur : de heer Croux, François, geboren op 23 september 1946;2° Controleurs : de heren : Crommen, Hubert, geboren op 18 oktober 1947, Dosogne, Alain, geboren op 15 november 1957, Hanssens, Patrice, geboren op 31 maart 1974, Jazwa, Daniel, geboren op 25 juli 1957, Rivas, François, geboren op 9 augustus 1960 en Scholtissen, Joseph, geboren op 4 december 1953.

Art. 2.De directeur van de Proefbank is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 februari 2003.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^