Ministerieel Besluit van 17 februari 2012
gepubliceerd op 02 maart 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct-medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 februari 2012 tot 31 oktober 2012

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024092
pub.
02/03/2012
prom.
17/02/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2012. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct-medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 februari 2012 tot 31 oktober 2012


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112, artikel 3, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de 112-centra en het agentschap 112, artikel 2, eerste lid, 4°, en artikel 11;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 november 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 sluiten tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012, Besluit :

Artikel 1.Wordt aangewezen als adjunct medisch directeur in de 112-centrale van Brussel voor de periode van 1 februari 2012 tot 31 oktober 2012 : Philippe Heuchamps.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2012.

Brussel, 17 februari 2012.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^