Ministerieel Besluit van 17 februari 2012
gepubliceerd op 24 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanstelling van de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012201194
pub.
24/02/2012
prom.
17/02/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Federaal Agentschap voor nucleaire controle


17 FEBRUARI 2012. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 6;

Overwegende dat aan de leden van de Wetenschappelijke Raad werd gevraagd om hun interesse voor de functie van voorzitter van de Wetenschappelijke Raad kenbaar te maken in een brief ter attentie van de directeur-generaal van het Agentschap en dit uiterlijk op 21 september 2011;

Overwegende dat de heer William D'HAESELEER, burgerlijk elektrotechnisch werktuigkundig ingenieur, optie energie, burgerlijk ingenieur in de kernwetenschappen, lid van de Wetenschappelijke Raad sinds 16 mei 2006, zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van voorzitter;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 25 oktober 2011;

Overwegende dat de notulen van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle de uitdrukkelijke motivering bevatten van het bij consensus verstrekte advies van de Raad van Bestuur;

Overwegende de kennis van betrokkenen aangaande de werking van de Wetenschappelijke Raad opgericht bij dit Agentschap;

Overwegende dat wij ons aansluiten bij het advies van de Raad van Bestuur en ons dit advies eigen maken, Besluit :

Artikel 1.De heer William D'HAESELEER, burgerlijk elektrotechnisch werktuigkundig ingenieur, optie energie, burgerlijk ingenieur in de kernwetenschappen, lid van de Wetenschappelijke Raad sinds 16 mei 2006, geboren te Ninove, op 17 februari 1957, wordt aangeduid als Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op 15 mei 2012.

Brussel, 17 februari 2012.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^