Ministerieel Besluit van 17 februari 2014
gepubliceerd op 09 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 26 januari 2011 houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd voor beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest voor een vast opgestelde zendantenne

bron
vlaamse overheid
numac
2014201700
pub.
09/04/2014
prom.
17/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


17 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011035152 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd voor beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest voor een vast opgestelde zendantenne sluiten houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd voor beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest voor een vast opgestelde zendantenne


DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 21 december 1998, en artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, artikel 2.14.3.3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011035152 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd voor beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest voor een vast opgestelde zendantenne sluiten houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd voor beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest voor een vast opgestelde zendantenne, Besluit : Enig artikel. Het ministerieel besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011035152 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd voor beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest voor een vast opgestelde zendantenne sluiten houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd voor beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest voor een vast opgestelde zendantenne, wordt opgeheven.

Brussel, 17 februari 2014.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^