Ministerieel Besluit van 17 februari 2015
gepubliceerd op 24 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2015021009
pub.
24/02/2015
prom.
17/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort


De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikel 1, 1°, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 april 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikel 4, § 1, 1° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997016193 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij de Nationale Plantentuin van België sluiten houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij de Nationale Plantentuin van België;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008021104 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het sluiten tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 december 2009 en 12 december 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011021013 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de jury van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België sluiten tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de jury van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België;

Gelet op de voorstellen geformuleerd door de voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

Overwegende dat de functie van voorzitter van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen een te hoge werklast met zich meebrengt om te worden gedragen door één enkel persoon;

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is meerdere personen aan te wijzen voor de functie van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de jury's van de federale wetenschappelijke instellingen teneinde de kwaliteit van de beslissingen genomen door de jury's te verzekeren;

Overwegende dat deze personen de functie van voorzitter en plaatsvervangende voorzitter zullen vervullen voor alle federale wetenschappelijke instellingen die tot hetzelfde domein van activiteiten behoren, Besluit :

Artikel 1.Worden, binnen de jury van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, aangeduid als : 1° voorzitter : de heer Marc Beumier, Adviseur-generaal van de Franse taalrol, 2° plaatsvervangende voorzitter : de heer Robert Van de Walle, Adviseur-generaal van de Nederlandse taalrol.

Art. 2.Worden, binnen de jury van het wetenschappelijk personeel van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën alsook de Koninklijke Bibliotheek van België, aangeduid als : 1° voorzitter : de heer Marc Beumier, Adviseur-generaal van de Franse taalrol;2° plaatsvervangende voorzitter : de heer Ward Ziarko, Adviseur-generaal van de Nederlandse taalrol Art.3. Worden, binnen de jury van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Sterrenwacht van België, het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België en het Belgische Instituut voor Ruimte-Aëronomie, aangeduid als : 1° voorzitter : de heer Marc Beumier, Adviseur-generaal van de Franse taalrol;2° plaatsvervangende voorzitter : de heer Frank Monteny, Adviseur-generaal van de Nederlandse taalrol.

Art. 4.Worden, binnen de jury van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, aangeduid als : 1° voorzitter : de heer Robert Van de Walle, Adviseur-generaal van de Nederlandse taalrol;2° plaatsvervangende voorzitter : de heer Marc Beumier, Adviseur-generaal van de Franse taalrol.

Art. 5.Teneinde de eenvormigheid van de beslissingen genomen door de jury's van de federale wetenschappelijke instellingen te waarborgen, plegen de voorzitters van elke jury overleg en leggen zij de nodige gedragsregels vast.

Art. 6.Worden opgeheven : 1° het ministerieel besluit van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997016193 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij de Nationale Plantentuin van België sluiten houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij de Nationale Plantentuin van België;2° het ministerieel besluit van 24 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008021104 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het sluiten tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 december 2009 en 12 december 2012;3° het ministerieel besluit van 8 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011021013 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de jury van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België sluiten tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de jury van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 8.De Voorzitter van de Programmatorische Federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 februari 2015.

Mevr. E. SLEURS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^