Ministerieel Besluit van 17 januari 2001
gepubliceerd op 22 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de benoeming van een voorzitter en leden van de examencommissie met betrekking tot de pleziervaart

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014019
pub.
22/02/2001
prom.
17/01/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


17 JANUARI 2001. - Ministerieel besluit houdende de benoeming van een voorzitter en leden van de examencommissie met betrekking tot de pleziervaart


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op artikel 4, 1°, f, van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1958 betreffende de toekenning van de brevetten, diploma's, certificaten en vergunningen in de koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart, inzonderheid op artikel 37 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juni 1965 en van 10 mei 1984 en artikel 39, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 oktober 1993, Besluit : Enig artikel. Worden benoemd tot voorzitter en leden van de examencommissie belast met het afnemen van de examens met betrekking tot de pleziervaart voor een termijn van twee jaar met ingang van 15 februari 2001 : Voorzitter : De heer M. Broucke, ingenieur-directeur bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart.

Plaatsvervangend voorzitter : De heer J.-P. De Buck, nautisch directeur bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart.

Leden : Mevr. Vandermeeren, D. De heren : Busschaert, P.; Buytaert, J.; Danneels, M.; De Gryse, C.; De Ketelaere, J.; Demaré, D.; Lannoy, G.; Seaux, J. en Vanderstraeten, W., ambtenaren bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart.

De heer Smet, R., eredirecteur en de heer Verwerft, H., adjunct-directeur van de Hogere Zeevaartschool.

De heren : Balanck, P.; Dietvorst, W.; Liekens, C.; Pandelaers, W. en Van Der Voort, M., loodsen.

De heer Hennaert, R., leraar bij het Provinciaal Maritiem Instituut.

De heren : Bouten, K.; Gunst, D. en Vereycken, W., ingenieurs.

Mevrn. : Arntz, S.; Demeester, K. en Stevens, M. De heren : De Bruycker, A.; Lambert, P. en Vandendriessche, F., dokters in de geneeskunde.

De heren : Van Den Bulck, P., korvetkapitein en Gerris, E., kapitein ter lange omvaart.

De heer Valcke, E., lijnpiloot bij SABENA op rust gesteld, yachtnavigator.

De heer Coppieters, E., hoofd van de opleiding van het vliegend kaderpersoneel van SABENA op rust gesteld, yachtnavigator.

Brussel, 17 januari 2001.

Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^