Ministerieel Besluit van 17 januari 2001
gepubliceerd op 09 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014033
pub.
09/03/2001
prom.
17/01/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


17 JANUARI 2001. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1925 betreffende de oprichting van een Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten, inzonderheid de artikelen 1, 2, 3 en 17;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2000 houdende goedkeuring van het nieuwe Reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten en van de Bijlagen en opheffing van het koninklijk besluit van 3 juni 1976 houdende goedkeuring van de nieuwe tekst van het Reglement betreffende het verlenen van Rijnschipperspatenten, Besluit : Enig artikel. Worden benoemd bij de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 januari 2001 : 1° in de hoedanigheid van voorzitter : de heer J.P. De Buck, nautisch directeur bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart; 2° in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter : a) de heer P.Janssen, scheepvaartinspecteur bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart, en b) de heer H.Croo, industrieel ingénieur bij het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart; 3° in de hoedanigheid van lid : a) de heer F.Vanlooy, houder van het Rijnschipperspatent, en b) de heer J.De Lamper, houder van het Rijnschipperspatent; 4° in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid : a) de heer P.Morreel, houder van het Rijnschipperspatent; b) de heer L.Callebaut, houder van het Rijnschipperspatent; c) de heer P.Roland, houder van het Rijnschipperspatent, en d) de heer J.Van Der Linden, houder van het Rijnschipperspatent.

Brussel, 17 januari 2001.

I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^