Ministerieel Besluit van 17 januari 2011
gepubliceerd op 26 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011021
pub.
26/01/2011
prom.
17/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


17 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen sluiten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Gelet op de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen sluiten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, artikel 74;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 28/03/1998 numac 1998009056 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten door beheersvennootschappen aangewezen personen sluiten betreffende de erkenning van de, op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen sluiten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, door de beheersvennootschappen aangewezen personen;

Overwegende dat krachtens artikel 74 van de voornoemde wet, de door de beheersvennootschappen van rechten aangewezen personen, gemachtigd worden, over te gaan tot de vaststelling, tot het tegendeel bewezen is, van een opvoering, uitvoering, reproductie of enig andere exploitatie, alsook van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of gereproduceerde werken of over de ontvangsten;

Overwegende dat, in toepassing van artikel 74, de door de beheersvennootschappen van de rechten aangewezen personen erkend moeten worden door de Minister die bevoegd is voor het Auteursrecht;

Overwegende dat de beheersvennootschappen van de rechten Auvibel, Reprocopy en Sabam verzocht hebben dat de erkenning van enkele van hun personen of voormalige personen wordt ingetrokken, Besluit : Enig artikel. In toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen sluiten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wordt de erkenning van volgende personen ingetrokken : - voor de beheersvennootschap van auteursrechten « CVBA AUVIBEL », Havenlaan 86c /201a, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0453.673.453 : De heer Kurt Stas wonende te 3293 Diest; - voor de beheersvennootschap van auteursrechten « CVBA REPROCOPY », Barastraat 175, 1070 Brussel, met ondernemingsnummer 0470.162.265 : De heer Alex Fordyn wonende te 9000 Gent; - voor de beheersvennootschap van auteursrechten « CVBA SABAM », Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, met ondernemingsnummer 0402.989.270 : De heer Gérard Decolle wonende te 6740 Sainte-Marie-sur-Semois;

Mevr. Liliane Lafontaine wonende te 6740 Sainte-Marie-sur-Semois;

De heer Roger Buijle wonende te 9111 Belsele;

De heer Claude Alken wonende te 4050 Chaudfontaine;

De heer Miguel Locks wonende te 8460 Oudenburg;

De heer Lionel Paulus wonende te 6210 Les Bons Villers.

Brussel, 17 januari 2011.

V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^