Ministerieel Besluit van 17 januari 2013
gepubliceerd op 24 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2010 betreffende de samenstelling van de direcieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2013021009
pub.
24/01/2013
prom.
17/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JANUARI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010021123 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie sluiten betreffende de samenstelling van de direcieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikel 7bis, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, op artikel 21, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010021123 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie sluiten betreffende de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie;

Overwegende dat het, om functionele redenen, noodzakelijk is de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie uit te breiden om een vertegenwoordiging van iedere afdeling van de instelling in dat orgaan te waarborgen;

Overwegende dat het niet meer mogelijk is een betrekking van departements- of afdelingshoofd vacant te verklaren in de federale wetenschappelijke instellingen;

Overwegende dat niettemin de continuïteit van de wetenschappelijke openbare dienstverlening mogelijk moet kunnen worden gemaakt en zo een ambtenaar van klasse SW2 of SW3 te kunnen aanstellen in de tijdelijke functie van departementshoofd of afdelingshoofd om voor een minimumaanwezigheid van leden in de directieraad te zorgen;

Gelet op het voorstel gedaan door de Algemeen Directeur a.i. op 4 december 2012, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van het ministerieel besluit van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2010 pub. 21/12/2010 numac 2010021123 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie sluiten betreffende de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie worden de woorden « 1 september 2010 » vervangen door de woorden « 1 september 2012. »

Art. 2.De Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 januari 2013.

P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^