Ministerieel Besluit van 17 juli 2008
gepubliceerd op 04 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000596
pub.
04/08/2008
prom.
17/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JULI 2008. - Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is om deel te nemen aan de « EU assistance mission to the African Mission in SUDAN » (AMIS II) in SOEDAN en in ETHIOPIE


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, artikel 3, eerste lid;

Gelet op de aanvraag van de Europese Commissie om steun te verlenen aan de AMIS II - missie te SOEDAN;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 september 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 30 april 2008, Besluit :

Artikel 1.De bepalingen van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, zijn van toepassing op het personeel dat aangewezen is om deel te nemen aan de « EU assistance mission to the African Mission in SUDAN » (AMIS II) in SOEDAN en in ETHIOPIE.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 oktober 2005.

Brussel, 17 juli 2008.

P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^