Ministerieel Besluit van 17 juli 2008
gepubliceerd op 05 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van bevoegdheden inzake de toelating tot het dragen van het militair uniform en het ministerieel besluit van 31 januari 2007 betreffende de onderscheidingste

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007168
pub.
05/09/2008
prom.
17/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JULI 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000007184 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van bevoegdheden inzake de toelating tot het dragen van het militair uniform sluiten tot vaststelling van bevoegdheden inzake de toelating tot het dragen van het militair uniform en het ministerieel besluit van 31 januari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007007040 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de onderscheidingstekens die gedragen worden door de officieren gesproten uit de Hogere Zeevaartschool Antwerpen en de leerlingen van deze school sluiten betreffende de onderscheidingstekens die gedragen worden door de officieren gesproten uit de Hogere Zeevaartschool Antwerpen en de leerlingen van deze school


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de Grondwet, artikel 167, § 1;

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de aanwending van de krijgsmacht, de paraatstelling, alsook betreffende de periodes en de standen waarin de militair zich kan bevinden, artikel 3, § 2, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 februari 1998 betreffende het uniform van de militairen, artikel 3, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2007, en artikel 3bis, § 1, eerste lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 december 1999 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000007184 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van bevoegdheden inzake de toelating tot het dragen van het militair uniform sluiten tot vaststelling van bevoegdheden inzake de toelating tot het dragen van het militair uniform;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 januari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007007040 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de onderscheidingstekens die gedragen worden door de officieren gesproten uit de Hogere Zeevaartschool Antwerpen en de leerlingen van deze school sluiten betreffende de onderscheidingstekens die gedragen worden door de officieren gesproten uit de Hogere Zeevaartschool Antwerpen en de leerlingen van deze school, Besluit :

Artikel 1.In het enige artikel van het ministerieel besluit van 22 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000007184 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van bevoegdheden inzake de toelating tot het dragen van het militair uniform sluiten tot vaststelling van bevoegdheden inzake de toelating tot het dragen van het militair uniform worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « artikel 3 » worden vervangen door de woorden « artikel 3bis »;2° de woorden « de chef van de generale staf of de officier die binnen de generale staf verantwoordelijk is voor deze aangelegenheid.» worden vervangen door de woorden « de chef defensie of de onderstafchef operaties en training. ».

Art. 2.In het artikel 2 van het ministerieel besluit van 31 januari 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007007040 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de onderscheidingstekens die gedragen worden door de officieren gesproten uit de Hogere Zeevaartschool Antwerpen en de leerlingen van deze school sluiten betreffende de onderscheidingstekens die gedragen worden door de officieren gesproten uit de Hogere Zeevaartschool Antwerpen en de leerlingen van deze school, wordt het woord « hoofdletter » vervangen door de woorden « kleine letter ».

Brussel, 17 juli 2008.

P. DE CREM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^