Ministerieel Besluit van 17 juli 2018
gepubliceerd op 01 augustus 2018

Ministerieel besluit tot aanstelling bij de federale overheidsdienst binnenlandse zaken van de vertrouwenspersoon integriteit

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018040402
pub.
01/08/2018
prom.
17/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040402

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


17 JULI 2018. - Ministerieel besluit tot aanstelling bij de federale overheidsdienst binnenlandse zaken van de vertrouwenspersoon integriteit


De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 september 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden type wet prom. 15/09/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014000283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden. - Duitse vertaling sluiten betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/10/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014002059 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2 van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden sluiten tot uitvoering van artikel 3, § 2 van de wet van 15 september 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden type wet prom. 15/09/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014000283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden. - Duitse vertaling sluiten betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden, artikel 6 § 2, Besluit :

Artikel 1.Wordt aangesteld als vertrouwenspersonen integriteit bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor een periode van zes jaar, mevrouw Cécile Hubert voor de Franse taalrol.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 17 juli 2018.

J. JAMBON


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^