Ministerieel Besluit van 17 juli 2020
gepubliceerd op 06 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor he

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020015307
pub.
06/08/2020
prom.
17/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015307

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


17 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, artikel 18 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 maart 1976, 25 november 1993, 12 mei 2009 en 24 augustus 2016 en artikel 21, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 november 1993, 31 maart 1995, 5 september 2002, 4 augustus 2004 en 12 mei 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor he sluiten tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Besluit :

Artikel 1.§ 1.- Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van assessor in de Nederlandstalige afdeling van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid : - voor het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): De heer Peter Roelandt; - voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) : De heer Guy Durinck; - voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkeringen (HZIV) : Mevr. Micheline Lattrez; - voor de Federale Pensioendienst (FPD): De heer Luc Hermans; - voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) / eHealth: De heer Franky Vanhauwaert; - voor Fedris: Mevr. Nel Stevens; - voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid : (RSZ) : Mevr. Ingrid Vanleeuw; - voor de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): Mevr. Lisbeth Verbruggen; - voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV): De heer Igo Cousserier; - voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) : Mevr. Kristine Malschaert. § 2.- Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor in de Nederlandstalige afdeling van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid : - voor het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): De heer Jos Morren; - voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) : Mevr. Micheline Leboeuf; - voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkeringen (HZIV) : De heer Alain Vanclooster; - voor de Federale Pensioendienst (FPD): De heer Danny Buysse; - voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) / eHealth: De heer Patrick Laureyns; - voor Fedris : Mevr. Ingrid Bartholomé; - voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) : Mevr. Kathleen Verhofstadt; - voor de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): Mevr. Veerle Huysentruyt; - voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV): Mevr. Pierrette Roels; - voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) : De heer Geert Van Hove.

Art. 2.§ 1.- Worden erkend om te zetelen in de hoedanigheid van assessor, aangewezen door de representatieve vakorganisaties, in de Nederlandstalige afdeling van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : De heer Peter Roman (RSZ) en de heer Joan Van Poelvoorde (RSZ); - voor het ACV - Openbare Diensten : De heer Michiel Segaert (RVA) en de heer Bernard Bedert (RSZ); - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : De heer Edwig Royberghs (RIZIV) en de heer Kristof De Ridder (RVA). § 2.- Worden erkend om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor, aangewezen door de representatieve vakorganisaties, in de Nederlandstalige afdeling van de van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : De heer Chris Vansteenkiste (RVA) en de heer Olivier Creten (RJV); - voor het ACV - Openbare Diensten : Mevr. Sonja Mathijs (HVW) en Mevr. Christel Debaere (RSVZ); - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : Mevr. Sandra Vandenplas (RSVZ).

Art. 3.§ 1.- Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van assessor in de Franstalige afdeling van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid : - voor het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): De heer Paul Verelst; - voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) : De heer Olivier Herpoel; - voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkeringen (HZIV) : De heer Christophe Snyders; - voor de Federale Pensioendienst (FPD): Mevr. Lucy Kalyon; - voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) / eHealth: De heer Didier Piron; - voor Fedris: Mevr. Dominique Maboge; - voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) : Mevr. Véronique Musique; - voor de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): Mevr. Catherine Romain; - voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV): Mevr. Muriel Outelet; - voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) : De heer Luc Druart. § 2.- Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor in de Franstalige afdeling van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid : - voor het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): De heer Severin Gunumana Shatangiza; - voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) : Mevr. Sonia Rodriguez Rodriguez; - voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkeringen (HZIV) : Mev. Danica Zamurovic; - voor de Federale Pensioendienst (FPD): De heer Mathias Smeyers; - voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) / eHealth: De heer Alain Urbain; - voor Fedris: Mevr. Véronique Marchand; - voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) : De heer Michaël Gomand; - voor de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): Mevr. Cindy Feola; - voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV): Mevr. Dominique Preys; - voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) : De heer Renaud Couplet.

Art. 4.§ 1.- Worden erkend om te zetelen in de hoedanigheid van assessor, aangewezen door de representatieve vakorganisaties, in de Franstalige afdeling van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : Mevr. Pascale Valois (RSZ) et de heer Cyprien Nizeyimana (RIZIV); - voor het ACV - Openbare Diensten : De heer Philippe Kinif (HVW) en de heer Laurent Coton (RSVZ); - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : De heer Philippe Bucco (RVA) en de heer Christophe Segner (RVA). § 2.- Worden erkend om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor, aangewezen door de representatieve vakorganisaties, in de Franstalige afdeling van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : De heer Jean-Pierre Delchef (Fedris) en mevr. Cathy Felsen (RVA); - voor het ACV - Openbare Diensten : De heer André Sas (HZIV); - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : De heer Pascal Bougelet (RVA).

Art. 5.Worden respectievelijk aangewezen tot griffier-rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur bij de Nederlandstalige afdeling van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Mevr. Joke Gheyle, ambtenaar bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en Mevr.

Eva Vandenbussche, ambtenaar bij het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Art. 6.Worden respectievelijk aangewezen tot griffier-rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur bij de Franstalige afdeling van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, Mevr. Déborah Courard, ambtenaar bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de heer Miguel Demeter, ambtenaar bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV).

Art. 7.Het ministerieel besluit van 26 september 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor he sluiten tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 17 juli 2020.

De Minister van Ambtenarenzaken, D. CLARINVAL


begin


Publicatie : 2020-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^