Ministerieel Besluit van 17 juni 2009
gepubliceerd op 10 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vastelling van de auditreferentiesystemen

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2009018269
pub.
10/07/2009
prom.
17/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2009. - Ministerieel besluit tot vastelling van de auditreferentiesystemen


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4 § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 11, § 3 et § 5 gewijzigd bij programmawet van 22 december 2008.

Gelet op het advies van het raadgevend comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 25 juni 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 décember 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 11 mei 2009.

Gelet op het overleg met de gewestregeringen op 6 mei 2009.

Gelet op advies 45.777/3 van de Raad van State, gegeven op 20 januari 2009, bij toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De auditreferentiesystemen als bedoeld in artikel 11, § 3, van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, zijn de volgende : 1° het auditreferentiesysteem dat werd ontwikkeld door het Britisch Retail Consortium (BRC), gevestigd Dartmouth Street 21, London SW1H 9BP, United Kingdom; 2°de International Food Standard (IFS) die werd ontwikkeld door de Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FDC), gevestigd rue Euler 12, 75008 Paris, France, en door het Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e.V. (HDE), gevestigd Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin, Deutschland; 3°° norm ISO 22 000 die werd uitgewerkt door de International Standardization Organisation (ISO), met zetel aan de Ch. de la Voie Creuse 1, bte 56, 1211 Genève 20, Suisse; 4° De Good Manifacturing/Managing Practices - dierenvoeding code (GMP - dierenvoeding), ontwikkeld door de vereniging zonder winstoogmerk OVOCOM, met maatschapelijke zetel aan de Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel.

Art. 2.De auditreferentiesystemen als bedoeld in artikel 11, § 5, van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, zijn de volgende : 1° het auditreferentiesysteem Integraal Keten Kwaliteit Beheer (IKKB) dat werd ontwikkeld door de vereniging zonder winstoogmerk VEGAPLAN, met maatschapelijke zetel aan de Tervurenlaan 182, 1150 Brussel;2° het auditreferentiesysteem IKM (Integrale Kwaliteitszorg Melk) dat werd ontwikkeld door de vereniging zonder winstoogmerk IKM Vlaanderen, met maatschapelijke zetel aan de Koning Albert II-laan 35, bus 52, 1000 Brussel, in samenwerking met de vereniging zonder winstoogmerk Comité du lait, met maatschappelijke zetel aan de route de Herve 104, 4651 Battice;3° het auditreferentiesysteem Integrale Kwaliteitsbeheersing Braadkip dat werd uitgewerkt door de vereniging zonder winstoogmerk Belplume, met maatschapelijke zetel aan de Koning Albert II-laan 35, bus 51, 1000 Brussel. Brussel, 17 juni 2009.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^