Ministerieel Besluit van 17 juni 2010
gepubliceerd op 30 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van de punten 7 en 12 van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2009 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypotheekleningen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010203557
pub.
30/06/2010
prom.
17/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot uitvoering van de punten 7 en 12 van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2009 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypotheekleningen van de "Société wallonne de Crédit social et des guichets du Crédit social" (Waalse Maatschappij Sociaal Krediet en Sociale Kredietloketten)


De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, Gelet op de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 175.2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2009 houdende het reglement van de hypotheekleningen van de "Société wallonne du Crédit social", Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit is TR de referentievoet omschreven als de gemiddelde voet van de markt, min 10 basispunten, voor een lening tegen een vaste voet voor een duur van hoogstens dertig jaar en een bedrag dat 110 % van de verkoopwaarde kan bereiken.

Op 1 januari 2010 wordt de referentievoet op 5,5 % vastgelegd. Vanaf 1 februari 2010 wordt de referentievoet maandelijks vastgelegd door de Raad van bestuur van de "SWCS".

Art. 2.De rentevoeten per schaal bedoeld in punt 7 van de bijlage bij het besluit worden vastgelegd op basis van de referentievoet bedoeld in artikel 1, na aftrek van een aantal basispunten per schaal zoals bepaald in bijgaande tabel.

Art. 3.Het verschil tussen schaal 1 van categorie 1 en de referentievoet bedraagt 175 basispunten rekening houdend met de vermindering van 20 basispunten toegekend in de categoriën I en II indien een tijdelijke overlijdensrekening van het type " schuldsaldo " gesloten wordt tussen een verzekeringsmaatschappij erkend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Verzekeringswezen en waarvan het aandeelhouderschap voor een meerderheid bestaat uit openbare huisvestingsinstellingen erkend bij de Waalse Huisvestingscode.

Art. 4.De minimale rentevoet bedoeld in punt 12 van de bijlage bij het besluit wordt vastgelegd op 1,5 % voor categorie 1, schaal 1, en op 2,7 % voor categorie 3, schaal 12.

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Sch 1

Sch 2

Sch 3

Bar 4

Bar 5

Bar 6

Bar 7

Bar 8

Bar 9

Bar 10

Bar 11

Bar 12

1,50

1,60

1,70

1,80

2,00

2,20

2,40

2,50

2,60

2,70

2,70

2,70


Art. 5.De gemiddelde voet voor de klant die voortvloeit uit de verschillende voeten toegekend op grond van de schaal van de aanvragers mag op gemiddeld één jaar met niet meer dan 50 basispunten afwijken van de financieringsvoet van de "SWCS".

Art. 6.Dit besluit is van toepassing voor alle leningsaanvragen die ingediend worden vanaf 1 juli 2010.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2010.

Namen, 17 juni 2010.

J.-M. NOLLET

BIJLAGE Tabel voor de omzetting van de percentages

Categorie

Tarief

Verschil

1.1

1

TR - 1,75

1.2

2

TR - 1,55 tot 1,65

2.1

3

TR - 1,35 tot 1,45

2.2

4

TR - 1,15 tot 1,25

2.3

5

TR - 0,95 tot 1,05

2.4

6

TR - 0,75 tot 0,85

2.5

7

TR - 0,55 tot 0,65

3.1

8

TR - 0,25 tot 0,45

3.2

9

TR - 0,15 tot 0,35

3.3

10

TR - 0 tot 0,20

3.4

11

TR - 0 tot 0,20

3.5

12

TR - 0 tot 0,20

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^