Ministerieel Besluit van 17 juni 2013
gepubliceerd op 02 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009

bron
vlaamse overheid
numac
2013204362
pub.
02/08/2013
prom.
17/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


17 JUNI 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009


De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 51, § 1, eerste lid, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004;

Gelet op het Soortenbesluit van 15 mei 2009, artikel 5, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011035522 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit sluiten tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting, gegeven op 19 februari 2013;

Gelet op advies 53.210/3 van de Raad van State, gegeven op 21 mei 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Mina-raad, gegeven op 25 maart 2013;

Overwegende dat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek op 13 augustus 2012 een rapport heeft uitgebracht met kenmerk INBO.R.2012.21, getiteld "De IUCN Rode Lijst van de dagvlinders in Vlaanderen", waarin op een grondig onderbouwde wijze een rode lijst voor dagvlinders wordt opgemaakt;

Overwegende dat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek op 13 augustus 2012 een rapport heeft uitgebracht met kenmerk INBO.R.2012.22, getiteld "De IUCN Rode Lijst van amfibieën en reptielen in Vlaanderen", waarin op een grondig onderbouwde wijze een rode lijst voor amfibieën en reptielen wordt opgemaakt;

Overwegende dat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek op 13 augustus 2012 een rapport heeft uitgebracht met kenmerk INBO.R.2012.23, getiteld "De IUCN Rode Lijst van zoetwatervissen in Vlaanderen", waarin op een grondig onderbouwde wijze een rode lijst voor zoetwatervissen wordt opgemaakt;

Overwegende dat de rode lijsten in kwestie tot stand gekomen zijn conform de criteria die daarvoor zijn opgesteld door de IUCN, de "International Union for Conservation of Nature", de wereldautoriteit voor het bepalen van zowel de criteria voor het opstellen van rode lijsten als voor het opstellen van lijsten van verschillende taxonomische groepen, zowel op wereld- als op regionale schaal;

Overwegende dat de terminologie van de klassen van rode lijsten, vermeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, niet volledig overeenstemt met de meest recente terminologie van de klassen zoals die wordt voorgestaan door de hierboven vermelde IUCN. Om reden van duidelijkheid is het raadzaam om voor elke soort de classificatie volgens elk van beide terminologieën te vermelden;

Overwegende dat een evaluatie is gemaakt van de rode lijst voor de inheemse dagvlinders, zoals vastgesteld door het ministerieel besluit van 16 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011035522 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit sluiten tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit, en dat op basis van die evaluatie een nieuwe rode lijst voor die soortgroep is voorgedragen, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 worden de volgende rode lijsten vastgesteld : 1° een rode lijst voor de inheemse dagvlinders, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd;2° een rode lijst voor de inheemse amfibieën en reptielen, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;3° een rode lijst voor de inheemse zoetwatervissen, opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd. In elk van de drie rode lijsten, vermeld in het eerste lid, wordt voor de duidelijkheid voor elke soort zowel melding gemaakt van de rodelijstclassificatie, vermeld in artikel 5 van het Soortenbesluit, als van de classificatie volgens de regels die bepaald zijn door de "International Union for Conservation of Nature". § 2. De criteria op basis waarvan de rode lijsten, vermeld in paragraaf 1, zijn opgemaakt, zijn opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 16 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011035522 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit sluiten tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit wordt opgeheven.

Brussel, 17 juni 2013.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 1 De rode lijst voor de inheemse dagvlinders in Vlaanderen, vermeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1°

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Klasse conform artikel 5 Soortenbesluit

Klasse conform IUCN

Dagpauwoog

Aglais io

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Kleine vos

Aglais urticae

Achteruitgaand/Zeldzaam

Bijna in gevaar

Oranjetipje

Anthocharis cardamines

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Grote weerschijnvlinder

Apatura iris

Bedreigd

Bedreigd

Koevinkje

Aphantopus hyperantus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Groot geaderd witje

Aporia crataegi

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Landkaartje

Araschnia levana

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Adippevlinder

Argynnis adippe

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Grote parelmoervlinder

Argynnis aglaja

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Duinparelmoervlinder

Argynnis niobe

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Keizersmantel

Argynnis paphia

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Bruin blauwtje

Aricia agestis

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Zilvervlek

Boloria euphrosyne

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Zilveren maan

Boloria selene

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Groentje

Callophrys rubi

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Kaasjeskruiddikkopje

Carcharodus alceae

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Bont dikkopje

Carterocephalus palaemon

Achteruitgaand/Zeldzaam

Bijna in gevaar

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Zilverstreephooibeestje

Coenonympha hero

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Hooibeestje

Coenonympha pamphilus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Veenhooibeestje

Coenonympha tullia

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Oranje luzernevlinder

Colias crocea

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Gele luzernevlinder

Colias hyale

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Dwergblauwtje

Cupido minimus

Achteruitgaand/Zeldzaam

Bijna in gevaar

Klaverblauwtje

Cyaniris semiargus

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Bruin dikkopje

Erynnis tages

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Moerasparelmoervlinder

Euphydryas aurinia

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Eikenpage

Favonius quercus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni

Achteruitgaand/Zeldzaam

Bijna in gevaar

Kommavlinder

Hesperia comma

Bedreigd

Bedreigd

Spiegeldikkopje

Heteropterus morpheus

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Heivlinder

Hipparchia semele

Bedreigd

Bedreigd

Kleine heivlinder

Hipparchia statilinus

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Kleine parelmoervlinder

Issoria lathonia

Achteruitgaand/Zeldzaam

Bijna in gevaar

Argusvlinder

Lasiommata megera

Bedreigd

Bedreigd

Boswitje

Leptidea sinapis

Achteruitgaand/Zeldzaam

Bijna in gevaar

Kleine ijsvogelvlinder

Limenitis camilla

Achteruitgaand/Zeldzaam

Bijna in gevaar

Grote ijsvogelvlinder

Limenitis populi

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Bruine vuurvlinder

Lycaena tityrus

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Dambordje

Melanargia galathea

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Bosparelmoervlinder

Melitaea athalia

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Veldparelmoervlinder

Melitaea cinxia

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Woudparelmoervlinder

Melitaea diamina

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Rouwmantel

Nymphalis antiopa

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Grote vos

Nymphalis polychloros

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Groot dikkopje

Ochlodes sylvanus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Koninginnenpage

Papilio machaon

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Bont zandoogje

Pararge aegeria

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Gentiaanblauwtje

Phengaris alcon

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Pimpernelblauwtje

Phengaris teleius

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Groot koolwitje

Pieris brassicae

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Klein geaderd witje

Pieris napi

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Klein koolwitje

Pieris rapae

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Heideblauwtje

Plebejus argus

Bedreigd

Bedreigd

Vals heideblauwtje

Plebejus idas

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Gehakkelde aurelia

Polygonia c-album

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Bretons spikkeldikkopje

Pyrgus armoricanus

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Aardbeivlinder

Pyrgus malvae

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Oranje zandoogje

Pyronia tithonus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Bruine eikenpage

Satyrium ilicis

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Iepenpage

Satyrium w-album

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Kalkgraslanddikkopje

Spialia sertorius

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Sleedoornpage

Thecla betulae

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Zwartsprietdikkopje

Thymelicus lineola

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Geelsprietdikkopje

Thymelicus sylvestris

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Atalanta

Vanessa atalanta

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Distelvlinder

Vanessa cardui

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009.

Brussel, 17 juni 2013.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 2 De rode lijst voor de inheemse amfibieën en reptielen in Vlaanderen, vermeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 2°

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Klasse conform artikel 5 Soortenbesluit

Klasse conform IUCN

Vroedmeesterpad

Alytes obstetricans

Bedreigd

Bedreigd

Hazelworm

Anguis fragilis

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Geelbuikvuurpad

Bombina variegata

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Gewone pad

Bufo bufo

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Rugstreeppad

Bufo calamita

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Gladde slang

Coronella austriaca

Bedreigd

Bedreigd

Boomkikker

Hyla arborea

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Alpenwatersalamander

Ichthyosaura alpestris

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Vinpootsalamander

Lissotriton helveticus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Kleine watersalamander

Lissotriton vulgaris

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Ringslang

Natrix natrix

Bedreigd

Bedreigd

Knoflookpad

Pelobates fuscus

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Bastaardkikker

Pelophylax kl. esculentus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Poelkikker

Pelophylax lessonae

Achteruitgaand/Zeldzaam

Bijna in gevaar

Europese meerkikker

Pelophylax ridibundus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Muurhagedis

Podarcis muralis

Onvoldoende gekend

Onvoldoende data

Heikikker

Rana arvalis

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Bruine kikker

Rana temporaria

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Vuursalamander

Salamandra salamandra

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Kamsalamander

Triturus cristatus

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Adder

Vipera berus

Bedreigd

Bedreigd

Levendbarende hagedis

Zootoca vivipara

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009.

Brussel, 17 juni 2013.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 3 De rode lijst voor de inheemse zoetwatervissen in Vlaanderen, vermeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 3°

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Klasse conform artikel 5 Soortenbesluit

Klasse conform IUCN

Brasem

Abramis brama

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Atlantische steur

Acipenser sturio

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Gestippelde alver

Alburnoides bipunctatus

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Alver

Alburnus alburnus

Achteruitgaand/Zeldzaam

Bijna in gevaar

Elft

Alosa alosa

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Fint

Alosa fallax

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Paling

Anguilla anguilla

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Bermpje

Barbatula barbatula

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Barbeel

Barbus barbus

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Kolblei

Blicca bjoerkna

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Kroeskarper

Carassius carassius

Onvoldoende bekend

Onvoldoende data

Sneep

Chondrostoma nasus

Bedreigd

Bedreigd

Kleine modderkruiper

Cobitis taenia

Achteruitgaand/Zeldzaam

Bijna in gevaar

Houting

Coregonus oxyrhynchus

Uitgestorven in Vlaanderen

Regionaal uitgestorven

Rivier/beekdonderpad

Cottus perifretum/rhenanus

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Snoek

Esox lucius

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Driedoornige stekelbaars

Gasterosteus aculeatus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Riviergrondel

Gobio gobio

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Pos

Gymnocephalus cernua

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Rivierprik

Lampetra fluviatilis

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Beekprik

Lampetra planeri

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Vetje

Leucaspius delineatus

Achteruitgaand/Zeldzaam

Bijna in gevaar

Winde

Leuciscus idus

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Serpeling

Leuciscus leuciscus

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Dunlipharder

Liza ramada

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Kwabaal

Lota lota

Bedreigd

Bedreigd

Grote modderkruiper

Misgurnus fossilis

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Spiering

Osmerus eperlanus

Achteruitgaand/Zeldzaam

Bijna in gevaar

Baars

Perca fluviatilis

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Zeeprik

Petromyzon marinus

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Elrits

Phoxinus phoxinus

Met uitsterven bedreigd

Ernstig Bedreigd

Bot

Platichthys flesus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Tiendoornige stekelbaars

Pungitius pungitius

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Bittervoorn

Rhodeus amarus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Blankvoorn

Rutilus rutilus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Atlantische zalm

Salmo salar

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Beekforel

Salmo trutta

Kwetsbaar

Kwetsbaar

Rietvoorn

Scardinius erythrophthalmus

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Europese meerval

Silurus glanis

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar

Kopvoorn

Squalius cephalus

Achteruitgaand/Zeldzaam

Bijna in gevaar

Vlagzalm

Thymallus thymallus

Met uitsterven bedreigd

Ernstig bedreigd

Zeelt

Tinca tinca

Momenteel niet bedreigd

Momenteel niet in gevaar


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009.

Brussel, 17 juni 2013.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 4 De criteria op basis waarvan de met dit besluit vastgestelde rode lijsten zijn opgemaakt, vermeld in artikel 1, § 2 Rodelijstcategorie

Criteria

Ernstig bedreigd

Bedreigd

Kwetsbaar

A. Populatietrend

Achteruitgang gemeten over de laatste 10 jaar of 3 generaties

A1

? 90 %

? 70 %

? 50 %

A2, A3 & A4

? 80 %

? 50 %

? 30 %

A1. Waargenomen, geschatte, afgeleide of vermoedelijke populatieverandering in het verleden, waarbij de oorzaken van de achteruitgang duidelijk omkeerbaar EN begrepen EN gestopt zijn, gebaseerd op een van de volgende subcriteria : (a) directe waarneming, (b) een trendindex, (c) een afname in oppervlakte (Area of Occupancy - AoO), areaalgrootte (Extent of Occurrence - EoO) of kwaliteit van de habitat, (d) actuele of potentiële exploitatie van individuen, (e) negatief effect van geïntroduceerde soorten, hybridisatie, ziektekiemen, vervuilende stoffen, competitie of parasieten

A2.Waargenomen, geschatte, afgeleide of vermoedelijke populatieverandering in het verleden, waarbij de oorzaken van de achteruitgang niet onomkeerbaar zouden kunnen zijn OF onbegrepen OF niet gestopt zouden kunnen zijn, gebaseerd op subcriteria (a)-(e) onder A1

A3. Geprojecteerde of verwachte populatieverandering in de toekomst (maximaal 100 jaar), gebaseerd op subcriteria (b)-(e) onder A1

A4. Waargenomen, geschatte, afgeleide, geprojecteerde of vermoedelijke populatieverandering (maximaal 100 jaar), waarbij de tijdsperiode zowel het verleden als de toekomst bevat, waarbij de oorzaken van de achteruitgang niet onomkeerbaar zouden kunnen zijn OF onbegrepen OF niet gestopt zouden kunnen zijn, gebaseerd op subcriteria (a)-(e) onder A1

B. Verspreidingsgebied in de vorm van B1 of B2

B1. Areaalgrootte (EoO)

< 100 km2

< 5 000 km2

< 20 000 km2

B2. Oppervlakte (AoO)

< 10 km2

< 500 km2

< 2 000 km2

EN minstens 2 van de volgende : (a) (i) sterk versnipperd, OF

(ii) aantal vindplaatsen

1

? 5

? 10

(b) voortdurende afname in

(i) areaalgrootte, (ii) oppervlakte, (iii) oppervlakte, areaalgrootte of kwaliteit van de habitat, (iv) aantal vindplaatsen of subpopulaties, (v) aantal zich voortplantende individuen

(c) extreme schommelingen in (i) areaalgrootte, (ii) oppervlakte, (iii) aantal vindplaatsen of subpopulaties, (iv) aantal zich voortplantende individuen

C.Kleine populaties in combinatie met versnippering, achteruitgang of schommelingen

Aantal zich voortplantende individuen

< 250

< 2 500

< 10 000

EN C1 of C2 :

C1. Geschatte achteruitgang van minstens

25 % in 3 jaar of 1 generatie

20 % in 5 jaar of 2 generaties (maximal 100 jaar)

10 % in 10 jaar of 3 generaties

C2. Een achteruitgang EN (a) en/of (b) :

(a) (i) Aantal zich voortplantende individuen in elke subpopulatie

< 50

< 250

< 1 000

EN/OF

(ii) % individuen in 1 subpopulatie

90-100 %

95-100 %

100 %

(b) Extreme schommelingen in het aantal zich voortplantende individuen

D.Zeer kleine populatiegrootte of zeer beperkte oppervlakte

D1. Aantal zich voortplantende individuen

< 50

< 250

< 1 000

EN/OF

D2. Kleine oppervlakte of aantal populaties met een mogelijke bedreiging in de toekomst waardoor de soort in CR of RE zou kunnen belanden

AoO < 20 km2 of aantal vindplaatsen ? 5

E. Kwantitatieve analyse van de kans op uitsterven

? 50 % in 10 jaar of 3 generaties

? 20 % in 20 jaar of 5 generaties (maximaal 100 jaar)

? 10 % in 100 jaar


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009.

Brussel, 17 juni 2013.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^