Ministerieel Besluit van 17 juni 2015
gepubliceerd op 13 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegr

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203159
pub.
13/07/2015
prom.
17/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203159

WAALSE OVERHEIDSDIENST


17 JUNI 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister-President, De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.03, programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 24 juli 2008, 12 februari 2009, 26 juni 2012 en 15 mei 2014 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Convergentie en Regionale Concurrentiekracht en Tewerkstelling, namelijk de volgende dossiers (titel en codificatie van het medegefinancierde projecten) : Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : « Stedelijke herkwalificatie van de Seraing-vallei »;

Project : V5.2 : "BVDU" - Werzaamheden;

Operator : SPW - DGO1;

Basisallocatie : 73.03.02;

Vastleggingskredieten : 214.599,22 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 0779 B;

Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : « Stedelijke herkwalificatie van de Seraing-vallei »;

Project : V3.2 : "Liaison Janson Charbonnage" - Werkzaamheden;

Operator : SPW - DGO1;

Basisallocatie : 73.03.02;

Vastleggingskredieten : 865.821,68 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 0785 B;

Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Verbetering van de bereikbaarheid van de stad Vielsalm en de Luxemburgse economische activiteitenpool "hout" van Burtonville;

Project : Gewestweg;

Operator : SPW - DGO1;

Basisallocatie : 73.03.02;

Vastleggingskredieten : 58.268,25 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1208 B;

Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Bergen West : economische reconversie van het gebied;

Project : V5.2 : "BVDU" - Werkzaamheden;

Operator : SPW - DGO1;

Basisallocatie : 73.03.02;

Vastleggingskredieten : 2.223.924,06 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1568 B;

Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Uitbreiding en versterking van het multimodale platform Charleroi-Châtelet en verbetering van de toegankelijkheid ervan;

Project : Verbetering van de toegang & verbinding via R3 & R9;

Operator : Autonome haven van Charleroi;

Basisallocatie : 73.03.02;

Vastleggingskredieten : 417.386,79 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1410 B;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 51.17 en 73.06, programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 24 juli 2008, 12 juni 2009, 18 juni 2013 en 30 april 2015 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Convergentie en Regionale Concurrentiekracht en Tewerkstelling, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Uitbreiding en versterking van het multimodale platform Charleroi-Châtelet en verbetering van de toegankelijkheid ervan;

Project : Uitbreiding, versterking multimodal platform;

Operator : Autonome haven van Charleroi;

Basisallocatie : 51.17.11;

Vastleggingskredieten : 513.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1411 B;

Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Toegankelijkheid van het multimodaal platform van Luik Trilogiport; brug en toegangswegen;

Project : Begeleidings- en integratiemaatregelen;

Operator : SPW - DGO2;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 656.000 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1164 B;

Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : « Développement du quartier de la gare TGV de Liège »;

Project : Bouw van de voetgangersbrug;

Operator : SPW - DGO2;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 532.000 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1279 B;

Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Sambreville - Ontwikkelingskern van de Beneden Samber;

Project : Aanleg van het havengebied van Bonne-Espérance - Haveninfrastructuur;

Operator : SPW - DGO2;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 420.000 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 2130 B;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.11 van programma 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 24 juli 2008 en 15 mei 2014 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het Programma Regionale Concurrentiekracht en Tewerkstelling, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Sambreville - Ontwikkelingskern van de Beneden Samber;

Project : Aanleg van de toegangsweg tot de economische activiteitenzone "Sainte-Eugénie";

Operator : « DEPN »;

Basisallocatie : 51.11.04;

Vastleggingskredieten : 52.475,61 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 0935 B;

Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Uitbreiding "LIEGE science park";

Project : Uitbreiding "LIEGE science park";

Operator : SPI +;

Basisallocatie : 51.11.04;

Vastleggingskredieten : 1.215.324,45 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1580 B, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 3.780 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 13.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.121 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 11 van organisatieafdeling 14.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.268 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 04 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01, 02, 04 en 11 van de organisatieafdelingen 13, 14, 18 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluit

Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 13 73.03.02.

4.473

16.542

+ 3.780

-

8.253

16.542

OA 14 51.17.11.

0

2.462

+ 513

-

513

2.462

OA 14 73.06.11.

0

8.096

+ 1.608

-

1.608

8.096

OA 18 51.11.04.

0

4.138

+ 1.268

-

1.268

4.138

OA 34 01.01.01.

663.439

66.000

- 7.169

-

656.270

66.000


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 17 juni 2015.

P. MAGNETTE M. PREVOT


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^