Ministerieel Besluit van 17 maart 2017
gepubliceerd op 21 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven van investeringssubsidies voor erkende toeristische logiezen voor de oproepen in de jaren 2017 en 2018

bron
vlaamse overheid
numac
2017040170
pub.
21/04/2017
prom.
17/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040170

VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen


17 MAART 2017. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven van investeringssubsidies voor erkende toeristische logiezen voor de oproepen in de jaren 2017 en 2018


De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, Gelet op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, artikel 15;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen, artikel 1, § 3, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 december 2016;

Gelet op advies 60.826/1 van de Raad van State, gegeven op 26 januari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.De subsidiabele uitgaven, vermeld in artikel 1, § 3, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen, hebben voor de oproepen in de jaren 2017 en 2018 betrekking op: 1° investeringen in infrastructuur die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke karakter van het toeristische logies;2° investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies.De toegankelijke basisketen, in functie van mensen met een fysieke drempel, wordt bepaald door de parkeermogelijkheden, de ingang, de ontbijtruimte, de verhuureenheid, de individuele en de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en de toegankelijke looproutes tussen die onderdelen; 3° zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven;4° de volgende investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen: a) de aanleg van watertappunten met drinkbaar water voor camperplaatsen;b) de aanleg van lozingspunten voor chemische toiletten voor camperplaatsen;c) de aanleg en inrichting van een speciaal daarvoor bestemde afvoerplaats met systeem voor de lozing van afvalwater van campers, inclusief de verharding van die plaats;d) de verharding van camperplaatsen;e) elektriciteitsaansluitingen voor camperplaatsen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017.

Brussel, 17 maart 2017.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^