Ministerieel Besluit van 17 mei 2018
gepubliceerd op 06 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij de Basisscholen gevoegd bij het "Athénée Royal de Rixensart-Wavre" ertoe gemachtigd worden de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018014498
pub.
06/11/2018
prom.
17/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014498

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


17 MEI 2018. - Ministerieel besluit waarbij de Basisscholen gevoegd bij het "Athénée Royal de Rixensart-Wavre" ertoe gemachtigd worden de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten


De Minister van Onderwijs, Gelet op het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten sluiten waarbij taalbadonderwijs wordt toegelaten;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van het "Athénée Royal de la Communauté française", gelegen rue Albert Croy, 3 te 1330 RIXENSART om de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten;

Gelet op het voorstel van de "Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française » van 20 april 2018, Besluit :

Artikel 1.De volgende inrichtingen voor basisonderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, worden ertoe gemachtigd taalbadonderwijs voort te zetten voor bepaalde vakken van het uurrooster in een andere moderne taal dan het Frans, voor een periode van drie jaar, te rekenen vanaf het schooljaar 2018-2019, volgens de volgende nader bepaalde regels:

Naam en adres van de administratieve zetel

Betrokken vestigingen

Gekozen taal

Betrokken studiejaren

Athénée Royal Rixensart-Wavre Rue Albert Croy, 3 1330 - RIXENSART

Ecole fondamentale annexée Rue Albert Croy 3 ,1300- WAVRE

Engels

Van het 3de leerjaar kleuteronderwijs tot het 6de leerjaar lager onderwijs

Ecole fondamentale annexée Chaussée de Rixensart 9, 1380 - LASNE


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Brussel, 17 mei 2018.

M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^