Ministerieel Besluit van 17 november 2011
gepubliceerd op 29 november 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024331
pub.
29/11/2011
prom.
17/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2011. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112, artikel 3, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de 112-centra en het agentschap 112, artikel 2, eerste lid, 4°, en artikel 11, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 : 1° in het 112-centrum van Antwerpen : Marc Van Bouwelen;2° in het 112-centrum van Brugge : Jean-Pierre Cornet;3° in het 112-centrum van Gent : Yolande De Roeck;4° in het 112-centrum van Hasselt : Maarten Mulkers;5° in het 112-centrum van de « Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs » : Samuel Stipulante;6° in het 112-centrum van Leuven : Marc Gellens;7° in het 112-centrum van Bergen : Michaël Scrève;8° in het 112-centrum van Namen : Olivier Labbé;9° in het 112-centrum van Waver : Jérôme Massart;10° in het 112-centrum van Aarlen : Jean-Michel Grégoire.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2011.

Brussel, 17 november 2011.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^