Ministerieel Besluit van 17 november 2011
gepubliceerd op 29 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024332
pub.
29/11/2011
prom.
17/11/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2011. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112 sluiten houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112, artikel 3, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 28/10/2011 numac 2011000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de 112-centra en het agentschap 112 sluiten betreffende de 112-centra en het agentschap 112, artikel 2, eerste lid, 3°, en artikel 10;

Overwegende dat de BECEP en de BESEDIM een voorstel hebben uitgebracht over de aanwijzing van de personen aangewezen als medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012: 1° in het 112-centrum van Antwerpen : Dokter Gijsenbergh, François;2° in het 112-centrum van Brugge : Dokter Vandevelde, Karel;3° in het 112-centrum van Gent : Dokter Van der Plaetsen, Marijke;4° in het 112-centrum van Hasselt : Dokter Claes, Peter;5° in het 112-centrum van de « Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs » : Dokter Zandona, Régine;6° in het 112-centrum van Leuven : Dokter Bronselaer, Koen;7° in het 112-centrum van Bergen : Dokter Todorov, Peter;8° in het 112-centrum van Namen : Dokter Oleffe, Véronique;9° in het 112-centrum van Waver : Dokter Lebaupin, Catherine.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2011.

Brussel, 17 november 2011.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^