Ministerieel Besluit van 17 oktober 2011
gepubliceerd op 21 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005 en van het ministerieel besluit van 6 mei 2009 tot uitvoering van bepaalde bepa

bron
vlaamse overheid
numac
2011205677
pub.
21/11/2011
prom.
17/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


17 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005 en van het ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid Gelet op het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009;

Gelet op het tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009, 4 februari 2011 en 10 juni 2011;

Gelet op het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005; gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 20 oktober 2006, 6 mei 2009 en 24 mei 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vierde Waarborgbesluit 27 maart 2009, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011202741 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van : sluiten;

Gelet op het gunstige advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 29 september 2011, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 22 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005, gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "K.M.O.'s" wordt vervangen door het woord "kredietnemers"; 2° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv";3° in het tweede lid wordt het woord "Tweede" vervangen door het woord "tweede".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv"; 2° de woorden "Waarborgbeheer N.V." worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv"; 3° in paragraaf 4 worden de woorden "tweede Waarborgbesluit" vervangen door het woord "Waarborgdecreet".

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en sluiten, worden de woorden "Waarborgbeheer NV" vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 6 mei 2009 en 24 mei 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "K.M.O.'s" wordt vervangen door het woord "kmo's en/of grote ondernemingen"; 2° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv";

Art. 5.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Waarborgbeheer N.V." worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv"; 2° in het derde lid worden de woorden "vorig lid" vervangen door de woorden "eerste en tweede lid".

Art. 6.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en sluiten, wordt onderafdeling 1, dat bestaat uit artikel 7, opgeheven.

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van onderafdeling 2, dat bestaat uit artikel 8 en 9, opgeheven.

Art. 8.In artikel 8 en 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv"; 2° de woorden "Waarborgbeheer N.V." worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv".

Art. 9.In artikel 9 en 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "Waarborgbeheer N.V." vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv".

Art. 10.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv"; 2° de woorden "Waarborgbeheer N.V." worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv"; 3° het woord "K.M.O." wordt vervangen door het woord "kredietnemer".

Art. 11.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 20 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006036886 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "kmo" wordt vervangen door het woord "kredietnemer";2° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv".

Art. 12.In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "K.M.O." wordt vervangen door het woord "kredietnemer"; 2° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv".

Art. 13.In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 15, opgeheven.

Art. 14.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden " besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2005 pub. 01/03/2005 numac 2005035248 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen" vervangen door de woorden "tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005".

Art. 15.In bijlage I van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het woord "Waarborgbeheer" en het woord "moet" wordt het woord "nv" ingevoegd; 2° het woord "K.M.O.'s" wordt vervangen door het woord "kmo's en/of grote ondernemingen"; 3° de woorden "Waarborgbeheer N.V." worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv".

Art. 16.In bijlage II van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "kmo" wordt vervangen door het woord "kredietnemer"; 2° het woord "K.M.O." wordt vervangen door het woord "kredietnemer"; 3° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv"; 4° de woorden "Waarborgbeer N.V." worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv"; 5° de woorden "Waarborgbeheer N.V." worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv".

Art. 17.In bijlage III van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en sluiten, wordt het woord "K.M.O." vervangen door het woord "kredietnemer".

Art. 18.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 6 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "kmo's" wordt vervangen door het woord "kredietnemers";2° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv".

Art. 19.In artikel 3, 4, 8, 9, 10 en 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "Waarborgbeheer NV" vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv".

Art. 20.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 24 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011202741 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van : sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "kmo's" wordt vervangen door het woord "kredietnemers";2° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv".

Art. 21.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv";2° in het derde lid worden tussen de woorden "het eerste" en het woord "lid," de woorden "en het tweede" ingevoegd.

Art. 22.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van onderafdeling I, dat bestaat uit artikel 7, vervangen door wat volgt : "Voorwaarden - door de kredietnemer te stellen zekerheden".

Art. 23.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "kmo" wordt vervangen door het woord "kredietnemer";2° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv"; 3° in paragraaf 2 wordt het getal "12.5000" vervangen door het getal "125.000".

Art. 24.In artikel 11, 12 en 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "kmo" wordt vervangen door het woord "kredietnemer";2° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv".

Art. 25.In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 15, opgeheven.

Art. 26.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden " besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2009 pub. 06/05/2009 numac 2009035355 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen met betrekking tot de leasingmaatschappijen" vervangen door de woorden "Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009".

Art. 27.In bijlage I van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv";2° het woord "kmo's" wordt vervangen door de woorden "kmo's en/of grote ondernemingen" Art.28. In bijlage II van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "kmo" wordt vervangen door het woord "kredietnemer";2° de woorden "Waarborgbeheer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv";3° de woorden "Waarborgbeer NV" worden vervangen door de woorden "Waarborgbeheer nv";

Art. 29.In bijlage III van hetzelfde besluit wordt het woord "kmo" vervangen door het woord "kredietnemer".

Brussel, 17 oktober 2011 De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^