Ministerieel Besluit van 17 oktober 2012
gepubliceerd op 16 november 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een plaatsvervangend lid aangeduid door de voorzitter van het directiecomité teneinde te zetelen in de departementale stagecommissie ingesteld voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B,

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009440
pub.
16/11/2012
prom.
17/10/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


17 OKTOBER 2012. - Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een plaatsvervangend lid aangeduid door de voorzitter van het directiecomité teneinde te zetelen in de departementale stagecommissie ingesteld voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 38 en op de koninklijke besluiten tot wijziging ervan;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003009566 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende heractualisering van de Departementale stagecommissie voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 20/06/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003009565 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende heractualisering van de Departementale stagecommissie voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende heractualisering van de Departementale stagecommissie voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op het met pensioen gaan van Mevr. Catherine Van Melderen, adviseur-generaal, bij de directie Detentiebeheer, Besluit : Enig artikel. Mevr. Madeleine DEN HAERYNCK, adviseur-generaal, DGEPI, is aangeduid als plaatsvervangend lid van de departementale stagecommissie, ingesteld voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D van de Federale Overheidsdienst Justitie ter vervanging van Mevr. Catherine VAN MELDEREN, adviseur-generaal bij de Directie Detentiebeheer.

Brussel, 17 oktober 2012.

Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^