Ministerieel Besluit van 17 september 2014
gepubliceerd op 01 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014205948
pub.
01/10/2014
prom.
17/09/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2014. - Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie


De Minister van Werk De Minister van Begroting Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 februari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 25 april 2014;

Gelet op de beperkte offerteaanvraag uitgeschreven op 13 augustus 2013 en die in bijlage aan dit besluit is gehecht;

Gelet op de regelmatig ontvangen offertes op de afsluitingsdatum van de aanbesteding;

Gelet op het feit dat als toewijzingscriteria de globale jaarprijs voor 60 % en de kwaliteit van het plan van aanpak voor 40 % werden weerhouden, Besluiten :

Artikel 1.De heer Patrick Van Bourgognie, lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, wordt benoemd tot revisor bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, voor de controle op de boekhoudkundige verrichtingen van de begrotingsjaren 2012 tot 2017.

Art. 2.De maximale vergoeding per gecontroleerd begrotingsjaar mag het bedrag van EUR 10.250,00 (excl. B.T.W.) niet overschrijden.

Art. 3.In afwijking van artikel 2, zal elke aanvullende prestatie die door de voogdijoverheid gevraagd wordt, en die in het onmiddellijke verlengde ligt van de toegewezen opdracht, vergoed worden op basis van de volgende forfaitaire bedragen : . Partner : EUR 150/uur (excl. B.T.W.); . Manager : EUR 120/uur (excl. B.T.W.); . Assistant Manager : EUR 105/uur (excl. B.T.W.); . Supervisor : EUR 90/uur (excl. B.T.W.); . Auditors : EUR 65/uur (excl. B.T.W.).

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 17 september 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^