Ministerieel Besluit van 18 april 2005
gepubliceerd op 06 juli 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij delegatie van handtekening wordt verleend aan de voorzitster van het Directiecomité in het kader van toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten in het kader van een overeenkomst betreffende de preventie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000312
pub.
06/07/2005
prom.
18/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2005. - Ministerieel besluit waarbij delegatie van handtekening wordt verleend aan de voorzitster van het Directiecomité in het kader van toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten in het kader van een overeenkomst betreffende de preventie van druggerelateerde maatschappelijke overlast en de lokale coördinatie van initiatieven inzake drugverslaving


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten nr. 474 van 28 oktober 1986 en 502 van 31 december 1986 en bij de wetten van 7 november 1987, 22 december 1989, 20 juli 1991, 30 maart 1994 en 21 december 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 januari 2005 tot toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten in het kader van een overeenkomst betreffende de preventie van druggerelateerde maatschappelijke overlast en de lokale coördinatie van initiatieven inzake drigverslaving;

Gelet op de Programmawet van 22 december 2003, artikel 4é5, Besluit :

Artikel 1.De Minister van Binnenlandse Zaken machtigt de voorzitster van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tot het ondertekenen van de aanhangsels bij deze overeenkomsten, wanneer deze aanhangsels het totale bedrag van de toelage niet wijzigen.

Onder overeenkomst wordt verstaan Drugplan.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005.

Brussel, 18 april 2005.

P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^